ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Modlitewnik

 • Modlitwa z brewiarza z Arles, z XIVw. na święto błogosławionego Cezarego
 • Modlitwa z Mszału z Marsylii, z roku 1530
 • Modlitwa prośby
 • Modlitwa do świętego Patrona
 • Modlitwa do świętego Patrona z francuskiej liturgii godzin
 • Modlitwa o wyniesienie do czci ołtarzy Sługi Bożego kard. Cezarego Boroniusza
 • Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary
 • Nowenna
 • Litania do Św. Cezarego z Arles
 • Litania do Św. Cezarych
 • Patronat św. Cezarego z Arles
 • Msza o Jednym Pasterzu

Modlitwa z brewiarza z Arles, z XIVw. na święto błogosławionego Cezarego

Prosimy,Panie, okaż nam łaskawie Twe miłosierdzie, za przyczyną błogosławionego CEZAREGO. Twego wyznawcy i Biskupa, i za jego wstawiennictwem daj się przebłagać nam, grzesznikom.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa z Mszału z Marsylii, z roku 1530

Prosimy, dozwól Panie Twoim wiernym godnie godnie celebrować tajemnice świętego biskupa CEZAREGO: aby dla tych, którzy przeżywają je z wiarą, stanowiły wsparcie w życiu doczesnym, oraz by doświadczyli ich mocy w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa , Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Modlitwa prośby

Święty Cezary, zwracam się do Ciebie ze szczególnym zaufaniem, oczekując braterskiej pomocy od Ciebie, abyś wstawił się u Boga Wszechmogącego w mojej intencji. Niech wzruszy się Twoje serce tak jak niegdyś, kiedy pomagałeś ludziom na ziemi, tak teraz wstaw się w Niebie prosząc w moim imieniu o łaskę (podać intencję - prośbę).

Jesteś dla mnie szczególnym Świętym i wierzę, ze Bóg Wszechmogący, ze względu na Twoje zasługi, niczego Ci nie odmówi, dlatego zwracam się za Twoim pośrednictwem. Wstaw się za mną, wyjednaj mi wspomnianą łaskę i uproś dla mnie wytrwanie w dobrem, bym mógł razem z Tobą kiedyś uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego przez całą wieczność. Amen.

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Modlitwa do świętego Patrona

Święty Cezary, którego imię noszę, (lub: którego obrałem za swojego Patrona), Patronie mój, Twojej się opiece w szczególny sposób polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich doświadczeń tego życia i zasłużył sobie na łaskę przebywania u twego boku przed Obliczem Boga w Jego Chwale. Amen.

 Módlmy się:

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Amen.

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Modlitwa do świętego Patrona z francuskiej liturgii godzin

Ty Panie, obdarzyłeś świętego Cezarego z Arles wielką zdolnością do nauczania ludu, Twego Słowa; racz otworzyć nasze serca na wiadomość która, z wiernością i przekonaniem, nam przekazał.

(Z francuskiej liturgii godzin na wspomnienie św. Cezarego z Arles).


 Modlitwa o wyniesienie do czci ołtarzy Sługi Bożego kard. Cezarego Boroniusza

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, dziękuję(jemy) Ci, że powołałeś na Pasterza Twego Kościoła Sługę Cezarego Boroniusza i przez niego ukazałeś historię zbawienia i świętość Twojego Kościoła.Ty Panie ukazałeś przez niego Miłość Twej Opatrzności i perspektywę zbawienia oraz obcowanie świętych.Dołącz go do grona błogosławionych Twego Kościoła, a mi (nam) pomóż zrozumieć historię Kościoła , życia Twoich świętych i błogosławionych, o których on  z zaangażowaniem pisał. Niech łaska, o którą Cię proszę Boże za jego przyczyną ......... przyczyni się do Twojej Chwały w świętych obcowaniu, którzy Cię nieustannie w niebie uwielbiają. Amen.


Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary

O Jezu, Odwieczny Kapłanie, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby uczynić ich rybakami ludzi. Ty, który pociągnąłeś, ku Sobie ks. Cezarego, uczyń go swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Zbawczą Ofiarę. Boski Odkupicielu Jezusie, otwórz przed nim nowe horyzonty ducha, by dostrzegał ludzi spragnionych światła Prawdy i Miłości, którą TY Jesteś. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław go swoim Kapłańskim Błogosławieństwem.

Duchu Święty Boże, dawco darów mnogich, odnów w nim złożone dary i w szczególny sposób obdarz darem ................ Święty Cezary, którego imię nosi Ks. Cezary, proszę cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem i otaczaj swoją Macierzyńską opieką.  

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Nowenna

Jak modlić się przy pomocy nowenny?

Można rozpocząć nowennę każdego dnia, zachowując ciągłość poszczególnych 9 dni nowenny-modlitwy.

Jeśli jest to praktyka sukcesywna (cykliczna, np. co miesiąc), lepiej ją rozpocząć na 9 dni od liturgicznego wspomnienia , które jest zazwyczaj w dniu śmierci świętego. Dla chrześcijanina śmierć jest narodzeniem się dla nieba. W przypadku św. Cezarego jego narodzenie dla nieba nastąpiło 27 sierpnia i tego dnia Kościół go wspomina liturgicznie. Dlatego należy rozpoczynać nowennę 9 dni przed 27 każdego miesiąca, czyli 18 każdorazowego miesiąca a szczególnie sierpnia.

Dobrze jest ją przeprowadzać przed wizerunkiem świętego z zapaloną świecą, lub przed znakiem Chrystusa Pana np. krzyżem, obrazem.

Pobierz plik PDF z tekstem nowenny

(Nowenna autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Litania do Św. Cezarego z Arles

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami!

 

Św. Cezary, żarliwy wyznawco Chwały Bożej - módl się za nami!

Św. Cezary, pragnący Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, służący Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący Boga w Trójcy Jedynego - módl się za nami!

Św. Cezary, pobożny zakonniku - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładny biskupie - módl się za nami!

Św. Cezary, dobry pasterzu owiec Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, miłujący Jezusa – Wcielonego Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Boga w człowieku - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący i kochający N.M.P. - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Świętych Pańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, obcujący za Świętymi Pańskimi - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa w Piśmie Świętym - módl się za nami!

Św. Cezary, tłumaczący Pismo święte - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangelizatorze Słowa Jezusa - módl się za nami!

Św. Cezary, medytujący Słowo Boże - módl się za nami!

Św. Cezary, odczytujący Tajemnicę Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, niezłomny głosicielu Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, wspaniały kaznodziejo - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangeliczny homileto - módl się za nami!

Św. Cezary, mówiący o Bogu i do Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, wyjaśniający Prawdy Objawione przez Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, akcentujący prymat łaski zbawienia - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczający lud wierny - módl się za nami!

Św. Cezary, pouczający błądzących w wierze - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający naukę Kościoła świętego - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco świętej wiary katolickiej - módl się za nami!

Św. Cezary, twórczy i praktyczny teologu - módl się za nami!

Św. Cezary, dbający, zatroskany o liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, angażujący lud w liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, żyjący Bogiem na co dzień - módl się za nami!

Św. Cezary, zawsze zjednoczony z Bogiem - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie żywej wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie mocnej nadziei - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający i zatroskany o ludzi służących Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pobożności - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie dziewic poświęconych Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczycielu cnót chrześcijańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, wskazujący Boga człowiekowi - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco uciekających się do ciebie w potrzebach –módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie życia chrześcijańskiego - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pokuty - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie wdów i sierot - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco i żywicielu ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, zatroskany o chorych i cierpiących - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony licznymi charyzmatami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uzdrawiania chorych - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem czynienia cudów - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem łez - módl się za nami!

Św. Cezary, płaczący nad grzesznikami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uwalniania od demonów - módl się za nami!

Św. Cezary, skuteczny egzorcysto - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem prorokowania - módl się za nami!

Św. Cezary, wskrzeszający umarłych - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco sekularyzacji - módl się za nami!

Św. Cezary, „tępiący” bezbożnictwo - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco (magii, gnozy, okultyzmu, czarów, zabobonów) – módl się za nami!

Św. Cezary, Patronie noszących twoje imię - módl się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święty Cezary z Arles

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś św. Cezarego biskupa na czele Twojego ludu, aby karmił go słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Litania do Św. Cezarych

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże!- zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże!- zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża! – módl się za nami!

 

Św. Cezary - Męczenniku z Kapadocji – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku spalony na stosie w Armenii  – módl się za ami!

Św. Cezary Getta, męczenniku – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z towarzyszami z brzegu jeziora Fucino – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z sześcioma swymi towarzyszami – módl się za nami!

Św. Cezary z Arles – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie z Clermont – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie Durres (czyt. Dures) – módl się za nami!

Św. Cezary Pisano  – módl się za nami!

Św. Cezary z Dyrrachium – módl się za nami!

Św. Cezary z Angouleme (czyt. Ogulem) – módl się za nami!

Św. Cezary z Nazjanzu – módl się za nami!

Św. Cezary Konsulu – módl się za nami!

Bł. Cezary de Buss z Cavaillon – módl się za nami!

Bł. Cezary ze Spiry – módl się za nami!

Bł. Cezary Taparcelli z Ganda – módl się za nami!

Bł. Cezary Mario Nino Perez – módl się za nami!

Św. Cezario pustelnico z Otranto - módl się za nami!

Św. Cezario z Arles – módl się za nami!

Św. Cezario Mniejsza – módl się za nami!

Święci Cezarowie i Święte Cezarie, nasi Patronowie i Patronki - módlcie się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módlcie się za nami święci Cezarowie i święte Cezarie.

W : Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże, ucieczko nasza i mocy ufających Tobie. Wysłuchaj pokorne modlitwy swoich niegodnych sług, które zanosimy przez wstawiennictwo i orędownictwo wzywanych Twoich świętych Cezarych i Cezarie. Spraw prosimy, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z wiarą i ufnością prosimy. Przez przykład życia tych Twoich świętych, odnów w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Patronat św. Cezarego z Arles

Święty Cezary z Arles (czyt.Arll) , proszę Cię o objęcie nade mną swojego Patronatu (opieki). Nad moim życiem, moją rodziną, domem, pracą i moimi życiowymi zajęciami, nad moim powołaniem życiowym.

Ciebie obrałem(łam) sobie za mojego osobistego Patrona. Proszę cię o modlitwę, wstawiennictwo i orędownictwo u Boga w Trójcy Jedynego. Ty jesteś przez Niego wybrany i On – Bóg wszechmogący wysłuchuje wszystkich twoich próźb, które zanosisz w imieniu tych, co, ci się powierzają. Bóg Trójjedyny, którego z wielką miłością czciłeś i kochałeś na ziemi, teraz w niebie niczego ci nie odmawia, jeżeli Go o cokolwiek poprosisz, dlatego zwracam się do Boga za twoim pośrednictwem, który uczestniczysz w jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa, Jego Syna - pośrednika między Bogiem a ludźmi, tworząc z nimi Kościół - wspólnotę świętych z którymi obcujesz.

Obieram Ciebie Św. Cezary z Arles za mojego osobistego Patrona – N N : …………………….


MSZA O JEDNYM PASTERZU

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu. (O. W. Alleluja.)

KOLEKTA

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego z Arles (biskupa) na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał *  szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

LITURGIA SŁOWA

Lektor udaje się na ambonkę i odczytuje pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają siedząc. Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje: Oto słowo Boże. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Psalmista, czyli kantor śpiewa lub recytuje psalm, a wszyscy powtarzają refren. Następnie, jeżeli jest drugie czytanie, lektor je odczytuje z ambony, jak poprzednio. Lektor zaznacza koniec czytania słowami: Oto słowo Boże. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Następuje Alleluja lub inny śpiew przed Ewangelią. Szczegółowe przepisy o śpiewach między czytaniami podano w Ogólnym wprowadzeniu, nr 37 – 39. W tym czasie kapłan stojąc nakłada kadzidło, jeżeli się go używa, po czym diakon, który ma głosić Ewangelię, pochylony przed kapłanem prosi o błogosławieństwo mówiąc półgłosem: Pobłogosław mnie, ojcze. Kapłan półgłosem mówi: Niech Pan będzie w sercu twoim i na twoich ustach, abyś godnie głosił Jego Ewangelię, w imię Ojca i Syna,  i Ducha Świętego. Diakon odpowiada: Amen. Jeżeli nie ma diakona, kapłan pochylony przed ołtarzem mówi cicho: Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Liturgia słowa 13* Potem diakon lub kapłan udaje się na ambonę. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, towarzyszą mu ministranci z kadzidłem i ze świecami. Na ambonie diakon lub kapłan mówi: Pan z wami. Wszyscy odpowiadają: I z duchem twoim. Diakon lub kapłan: Początek albo Słowa Ewangelii według świętego N. Równocześnie czyni znak krzyża na księdze oraz na czole, ustach i piersi. Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Panie. Jeżeli używa się kadzidła, diakon lub kapłan najpierw okadza księgę, a następnie głosi Ewangelię. Po Ewangelii diakon lub kapłan mówi: Oto słowo Pańskie. Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste. Po czym czytający całuje księgę mówiąc cicho: Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Następuje homilia. Należy ją głosić we wszystkie niedziele i święta nakazane; w inne dni jest zalecona. Jeżeli jest to przepisane, po homilii składa się wyznanie wiary: Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. W czasie następujących słów, aż do stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają. 14* Obrzędy Mszy świętej z ludem I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Następuje modlitwa powszechna, którą kapłan kieruje z miejsca przewodniczenia lub z ambony. W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud spełniając swoje wspólne kapłaństwo modli się za wszystkich ludzi. Wypada tę modlitwę odmawiać w każdej Mszy z udziałem ludu, by w ten sposób zanoszono prośby za Kościół święty, za tych, którzy nami rządzą, za tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. Zwykle należy zachować następującą kolejność intencji: a) w potrzebach Kościoła, b) w potrzebach społeczności świeckiej, c) za tych, którzy się znajdują w trudnościach życiowych, d) za wspólnotę miejscową. Jednakże podczas niektórych obchodów o charakterze specjalnym, jak np. z okazji bierzmowania, zawarcia małżeństwa, pogrzebu, porządek intencji może w większym stopniu uwzględniać tę szczególną okazję. Kapłan wzywa wiernych do modlitwy i odmawia formułę końcową. Intencje modlitwy powszechnej podaje diakon, kantor, lektor lub ktoś inny uprzednio wyznaczony. Wierni wyrażają swoje prośby albo w formie wspólnej inwokacji po intencjach, albo modląc się w milczeniu.

Modlitwa powszechna (wiernych)

Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię za wstawiennictwem Twojego wiernego sługi św. pasterza Cezarego z Arles, abyś przyjął i wysłuchał nasze prośby, które zanosimy do Ciebie przez jego przyczynę i orędownictwo.

 1. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię za wszystkich Pasterzy Twojego Kościoła, by głosili i tłumaczyli Ewangelię wszystkim ludziom wzorem św. Cezarego z Arles. Ciebie prosimy….
 2. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę słuchania i rozumienia Słowa Bożego. Ciebie prosimy…..
 3. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę modlenia się Słowem Bożym. Ciebie prosimy….
 4. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę doświadczenia Żywego Słowa Bożego w życiu Kościoła- Ludu Bożego. Ciebie prosimy….
 5. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę uobecniania żywego Słowa Bożego podczas Jego głoszenia Ludowi Bożemu. Ciebie prosimy…..
 6. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie Ciebie w Tajemnicy SŁOWA Wcielonego. Ciebie prosimy…..
 7. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię we wszystkich naszych intencjach polecanych Ci przez orędownictwo twojego wiernego sługi św. Cezarego z Arles (chwila ciszy…………………………………..). Ciebie prosimy…..

Jezu Chryste Dobry Pasterzu, Słowo Wcielone przyjmij nasze prośby, które Ci polecamy przez wstawiennictwo św. Cezarego z Arles. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA PRZYGOTOWANIE DARÓW

Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. W tym czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał. Wypada, aby wierni zaznaczyli swój udział w ofierze, przynosząc albo chleb i wino potrzebne do sprawowania Eucharystii, albo inne dary na potrzeby kościoła i ubogich. Ofiary wiernych może przyjmować kapłan przy pomocy ministrantów. Składa się je w odpowiednim miejscu. Natomiast chleb i wino przeznaczone do sprawowania Eucharystii zanosi się na ołtarz. Przyjmuje się także pieniądze lub inne dary na rzecz ubogich lub na potrzeby kościoła, przyniesione przez wiernych lub zebrane w kościele, dlatego dary te składa się w odpowiednim miejscu w prezbiterium, lecz poza ołtarzem. Kapłan stojąc przy ołtarzu bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i mówi cicho: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia. Następnie składa patenę z chlebem na korporale. Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno; wtedy wszyscy odpowiadają: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc: Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo. Potem kapłan bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi cicho: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym. Następnie stawia kielich na korporale. Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno; na końcu wszyscy odpowiadają: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. 16* Obrzędy Mszy świętej z ludem Potem kapłan pochylony mówi cicho: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kapłan okadza dary i ołtarz, po czym diakon lub ministrant może okadzić kapłana i lud. Kapłan stojąc z boku ołtarza myje ręce mówiąc cicho: Obmyj mnie, Panie, z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Następnie stojąc przed środkiem ołtarza kapłan zwrócony do ludu, rozkładając i składając ręce, mówi: Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. Wszyscy odpowiadają: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. W Mszach koncelebrowanych bez udziału ministrantów i ludu, główny celebrans mówi: Módlmy się, aby Bóg Ojciec wszechmogący * przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę * i za zbawienie całego świata. Koncelebransi modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę nad darami; po jej ukończeniu wszyscy odpowiadają: Amen.   

90* Liturgia eucharystyczna 73

PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH

Obecność Pasterzy w Kościele Następującą prefację odmawia się w uroczystości i święta świętych Paste rzy. Można ją odmawiać w ich wspomnienia. K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. W górę serca. W. Wznosimy je do Pana. K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu N., którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo * wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości. Prefacje czytane 91* PREFACJA O ŚWIĘTYCH   

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: GC Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, * mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko * oraz nieustannie gromadzisz lud swój, * aby na całej ziemi * składał Tobie ofiarę czystą. WSPOMNIENIE TAJEMNICY DNIA W NIEDZIELE Odmawia się w niedziele, w które nie wypada inne wspomnienie Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO I PRZEZ OKTAWĘ Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * (w której) w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony * równy Tobie w wiecznej chwale, * ukazał się nam jako prawdziwy człowiek, W CZASIE MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, został za nas wydany, OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy (świętą noc) święty dzień, * Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzecia Modlitwa eucharystyczna 321* W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. x W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy * w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów * pod postacią ognistych języków. W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość ze Światłości, * został przedstawiony w świątyni. W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO: Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym Twój Syn Jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy * i stał się człowiekiem. W ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W ROCZNICĘ KONSEKRACJI WŁASNEGO KOŚCIOŁA Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, * w którym przyjąłeś ją na własność * i napełniłeś swoją obecnością * i napełniłeś swoją obecnością. 322* Liturgia eucharystyczna W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień * narodzenia świętego Jana Chrzciciela, * który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP: Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, * Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * poświęcony pamięci wszystkich Świętych, * którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa * i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy dzień, * w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego * Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. _________________________________________________ Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi: WK Pokornie błagamy Cię, Boże, * uświęć mocą Twojego Ducha te dary, * które przynieśliśmy Tobie, składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc: aby się stały Ciałem  i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, składa ręce który nam nakazał spełniać to misterium. W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie Trzecia Modlitwa eucharystyczna 323* On bowiem tej nocy, której był wydany, Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi: wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc : lekko się pochyla. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem ciało moje, Które za was będzie wydane. Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka Następnie mówi: Podobnie po wieczerzy Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi: wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc: lekko się pochyla Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji: AKLAMACJA PIERWSZA GC Oto wielka tajemnica wiary. Lud odpowiada: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 324* Liturgia eucharystyczna AKLAMACJA DRUGA GC Wielka jest tajemnica naszej wiary. Lud odpowiada: Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale. AKLAMACJA TRZECIA GC Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Lud odpowiada: Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata. AKLAMACJA CZWARTA GC Tajemnica wiary. Lud odpowiada: Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci. Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi: WK Wspominając, Boże, * zbawczą mękę Twojego Syna, * jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, * oraz czekając na powtórne Jego przyjście, * składamy Ci wśród dziękczynnych modłów * tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. * Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna * i napełnieni Duchem Świętym, * stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Trzecia Modlitwa eucharystyczna 325* 1K Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, * abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, * przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, * ze świętymi Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.) Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. 2K Prosimy Cię, Boże, * aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą * sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. * Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół * pielgrzymujący na ziemi; * a więc Twojego sługę, naszego Papieża N., * naszego Biskupa N. , wszystkich biskupów świata, duchowieństwo * i cały lud odkupiony ____________________________________________ OD MSZY WIGILII PASCHALNEJ DO 2 NIEDZIELI WIELKANOCNEJ Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, * udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. W MSZY PRZY UDZIELANIU CHRZTU Umocnij w wierności nowo ochrzczonych, * którzy dzisiaj zostali włączeni do Twojego ludu * przez odradzające obmycie (i dar Ducha Świętego). Spraw, aby nieustannie rozwijało się wnich nowe życie. W MSZY PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA Pamiętaj, Boże, o tych, * których odrodziłeś przez chrzest * i umocniłeś darem Ducha Świętego, * i zachowaj w nich swoją łaskę. W MSZY ZA NOWOŻEŃCÓW Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. * Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin, * (pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i) * w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. ______________________________________________ 326* Liturgia eucharystyczna Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, * którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. * W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, * zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci * rozproszone po całym świecie.  Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, Składa ręce przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Jeżeli tej Modlitwy eucharystycznej używa się w Mszach ofiarowanych za zmarłych, można ostatnią część modlitwy wstawienniczej zmienić następująco:  Pamiętaj o Twoim słudze N., * którego (Twojej służebnicy N., którą) (dzisiaj) z tego świata wezwałeś do siebie. * Spraw, aby ten, który (ta, która) przez chrzest * został(a) włączony(a) w śmierć Twojego Syna, * miał(a) również udział w Jego zmartwychwstaniu, * gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego. * Przyjmij również do swojego Królestwa * naszych zmarłych braci i siostry * oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. * Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, * gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, * bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, * przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni * i chwalić Cię będziemy bez końca Składa ręce przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Trzecia Modlitwa eucharystyczna 327* Kapłan bierze patenę z hostią oraz kielich i, podnosząc je mówi: WK Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków. Lud odpowiada: Amen. Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.  

OBRZĘDY KOMUNII

Kapłan ze złożonymi rękami mówi: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Po-u-cze-ni przez Zba-wi-cie-la i po-słu-szni Je-go sło-wom, o-śmie-la-my się mó-wić: INNE WPROWADZENIA DO WYBORU W ADWENCIE Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Bóg nas tak u-mi-ło-wał, że ze-słał nam swo-je-go Sy-na, ja-ko Zba-wi-cie-la, dla-te-go o-śmie-la-my się mó-wić: W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego, pełni wdzięczności, ośmielamy się mówić: Syn Bo-ży stał się czło-wie-kiem, a-byś-my mo-gli stać się dzieć-mi Bo-ży-mi, dla-te-go peł-ni wdzięcz-no-ści o-śmie-la-my się mó - wić: Obrzędy Komunii 369* W WIELKIM POŚCIE Prośmy Ojca niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego: Proś-my Oj-ca nie-bie-skie-go, a-by od-pu-ścił nam grze-chy i za-cho-wał nas od złe-go: W OKRESIE WIELKANOCNYM Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Na-zy-wa-my się dzieć-mi Bo-ży-mi i ni-mi je-steś-my, dla-te-go o-śmie-la-my się mó-wić: W OKRESIE ZWYKŁYM Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Módl-my się do Oj-ca nie-bie-skie-go, jak nas na-u- czył Je-zus Chry-stus: Albo: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: 370* Liturgia eucharystyczna O-trzy-ma-liś-my Du-cha Świę-te-go, któ-ry nas u-czy- nił dzieć-mi Bo-ży-mi, dla- te-go o-śmie-la-my się mó-wić: PRZY CHRZCIE DZIECI Nowo ochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich imieniu módlmy się tak, jak nas nauczył Pan Jezus: No-wo o-chrzczo-ne dzie-ci bę-dą Pa-na Bo-ga na-zy-wać Oj-cem. W ich i-mie-niu módl-my się tak, jak nas na- u-czył Pan Je-zus: Kapłan rozkłada ręce i razem z ludem mówi dalej: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego. Z rozłożonymi rękami kapłan mówi dalej: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, * pełni nadziei oczekiwali * przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kapłan składa ręce. Lud kończy modlitwę odpowiadając: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Obrzędy Komunii 371* Oj-cze nasz, któ-ryś jest w nie-bie: święć się i-mię Two-je, przyjdź Kró-le-stwo Two-je, bądź wo-la Two-ja ja-ko w nie-bie, tak i na zie-mi. Chle-ba na-sze-go po-wszed-nie-go daj nam dzi-siaj. I od-puść nam na-sze wi-ny, ja-ko i my od-pu-szcza-my na-szym wi-no-waj-com. I nie wódź nas na po-ku-sze-nie, a-le nas zbaw o-de złe-go. Z rozłożonymi rękami kapłan mówi dalej: Wy-baw nas, Pa-nie, od zła wszel-kie-go i ob-darz na-sze cza-sy po-ko-jem. Wspo-móż nas w swo-im mi-ło-sier-dziu, a-byś-my za-wsze wol-ni od grze-chu i bez-piecz-ni od wszel-kie-go za-mę-tu, peł-ni na-dzie-i o-cze-ki-wa-li przyj-ścia na-sze-go Zba-wi-cie-la, Je-zu-sa Chry-stu- sa. 372* Liturgia eucharystyczna Bo Two-je jest kró-le-stwo i po-tę-ga, i chwa-ła na wie-ki. Kapłan z rozłożonymi rękami mówi głośno: Panie Jezu Chryste, * Ty powiedziałeś swoim Apostołom: * Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.  Pa-nie Je-zu Chry-ste, Ty po-wie-dzia-łeś swo-im A-po-sto-łom: Po-kój wam zo-sta-wiam, po-kój mój wam da-ję.  Wstęp modlitwy można dostosować do okresu liturgicznego: W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO Panie Jezu Chryste, * przy Twoim narodzeniu * Aniołowie zwiastowali ziemi pokój.  Pa-nie Je-zu Chry-ste, przy Two-im na-ro-dze-niu A-nio-ło-wie zwia-sto-wa-li zie-mi po-kój.  W OKRESIE WIELKIEGO POSTU Panie Jezu Chryste, * przez Twoją śmierć na krzyżu * Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Pa-nie Je-zu Chry-ste, przez Two-ją śmierć na krzy-żu Bóg Oj-ciec wpro-wa-dził po-kój mię-dzy nie-bem i zie-mią.  W OKRESIE WIELKANOCNYM Panie Jezu Chryste, * w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: * Pokój wam.  Obrzędy Komunii 373* Pa-nie Je-zu Chry-ste, w dniu zmar-twych-wsta-nia po-zdro-wi-łeś ucz-niów sło-wa-mi: Po-kój wam.  W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Panie Jezu Chryste, * Ty zesłałeś Ducha Świętego, * aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem.  Pa-nie Je-zu Chry-ste, Ty ze-sła-łeś Du-cha Świę-te-go, a-by ob-da-rzyć Koś-ciół jed-no-ścią i po-ko-jem.   Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, * lecz na wiarę swojego Kościoła * i zgodnie z Twoją wolą * napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Składa ręce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Lud odpowiada: Amen.  Pro-si-my Cię, nie zwa-żaj na grze-chy na-sze, lecz na wia-rę swo-je-go Koś-cio-ła i zgod-nie z Two-ją wo-lą na-peł-niaj go po-koj-em i do-pro-wadź do peł-nej jed-no-ści. Składa ręce. Któ-ry ży-jesz i kró-lu-jesz na wie-ki wie-ków. A-men. 374* Liturgia eucharystyczna Kapłan rozkładając i składając ręce, mówi: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Lud odpowiada: I z duchem twoim. K. Po-kój Pań-ski niech za-wsze bę-dzie z wa-mi. W. I z du-chem two-im. Następnie, jeżeli okoliczności za tym przemawiają, diakon lub kapłan mówi: Przekażcie sobie znak pokoju. Prze-każ-cie so-bie znak po-ko-ju. Wszyscy według miejscowego zwyczaju okazują sobie wzajemnie po kój i miłość; kapłan przekazuje znak pokoju diakonowi lub ministrantowi. Następnie bierze hostię, łamie ją nad pateną i cząstkę wpuszcza do kielicha, mówiąc cicho: Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, * które łączymy i będziemy przyjmować, * niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. W tym czasie śpiewa się lub mówi: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Jeżeli łamanie chleba trwa dłużej, można ten śpiew wielokrotnie powtórzyć. Przy ostatnim powtórzeniu mówi się: obdarz nas pokojem. Obrzędy Komunii 375* Następnie kapłan ze złożonymi rękami mówi cicho: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, * Ty z woli Ojca, * za współdziałaniem Ducha Świętego, * przez swoją śmierć dałeś życie światu, * wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją * od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; * spraw także, * abym zawsze zachowywał Twoje przykazania * i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Albo: Panie Jezu Chryste, * niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej * nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, * lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni * oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Kapłan przyklęka, bierze hostię i trzymając ją nieco podniesioną nad pateną, zwrócony do ludu, głośno mówi: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. * Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Razem z ludem jeden raz dodaje: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja. Kapłan zwrócony do ołtarza mówi cicho: Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Ze czcią przyjmuje Ciało Chrystusa. Następnie bierze kielich i mówi cicho: Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Ze czcią przyjmuje Krew Chrystusa. Następnie kapłan bierze patenę lub puszkę, podchodzi do przystępujących do Komunii i każdemu ukazuje hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa Przystępujący do Komunii odpowiada: Amen. W ten sam sposób postępuje diakon, jeżeli rozdaje Komunię świętą. Jeżeli są wierni, którzy mają otrzymać Komunię pod obiema postaciami, zachowuje się obrzęd opisany w Ogólnym wprowadzeniu. 376* Liturgia eucharystyczna Gdy kapłan przyjmuje Ciało Pańskie, rozpoczyna się śpiew na Komunię. Jeżeli się nie śpiewa podczas Komunii, wierni albo lektor recytują antyfonę podaną w mszale. Jeżeli tego nie czynią, antyfonę odczytuje kapłan po przyjęciu Komunii, a przed rozdzieleniem jej wiernym. Może to zrobić także po udzieleniu Komunii wiernym. Po ukończeniu rozdawania Komunii kapłan, diakon lub akolita oczyszcza patenę nad kielichem i sam kielich. Podczas oczyszczania pateny i kielicha mówi on cicho: Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, * co spożyliśmy ustami, * i dar otrzymany w doczesności * niech się stanie dla nas * lekarstwem na życie wieczne. Oczyszczone naczynia eucharystyczne ministrant zanosi na stół. Jeżeli naczyń jest wiele, można je zostawić na korporale na ołtarzu lub na stole i dokonać puryfikacji po Mszy. Potem kapłan może wrócić na miejsce przewodniczenia. Zależnie od okoliczności, można zachować przez jakiś czas święte milczenie albo śpiewać psalm lub pieśń pochwalną. Następnie kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenie albo przy ołt arzu, mówi: Módlmy się. Jeżeli poprzednio nie było milczenia, wszyscy razem z kapłanem modlą się przez jakiś czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę po Komunii, po jej ukończeniu lud odpowiada: Amen OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA Jeżeli trzeba, można podać ludowi krótkie ogłoszenia. Następnie kapłan zwrócony do ludu, rozkładając ręce mówi: Pan z wami. Lud odpowiada: I z duchem Twoim. K. Pan z wa-mi. W. I z du-chem Two-im. Kapłan błogosławi lud mówiąc: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty. Lud odpowiada: Amen. K. Niech was bło-go-sła-wi Bóg wszech-mo-gą-cy, Oj-ciec i Syn,  i Duch Świę-ty. W. A-men. W niektórych dniach i okolicznościach tę formułę błogosławieństwa poprze - dza zgodnie z przepisami inna, uroczysta formuła błogosławieństwa albo modlitwa nad ludem. Potem diakon albo sam kapłan ze złożonymi rękami, zwrócony do ludu, mówi: Idźcie w pokoju Chrystusa. Lud odpowiada: Bogu niech będą dzięki. K. Idź-cie w po-ko-ju Chrys-tu-sa. W. Bo-gu niech bę-dą dzię-ki.  

12. W OKRESIE ZWYKŁYM, C Niech Bóg wszechmogący i miłosierny was błogosławi † i da wam prawdziwą mądrość, * która prowadzi do zbawienia. W. Amen. Niech was poucza słowami Pisma świętego * i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. W. Amen. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości * i kieruje wasze kroki ku sobie. W. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. W. Amen.   

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, † pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, † niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, * na którą święty Cezary z Arles zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, † spraw, abyśmy naśladując świętego Cezarego z Arles, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM