ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Modlitewnik

Do pobrania w PDF:


Pozostałe modlitwy:

 • Modlitwa z brewiarza z Arles, z XIVw. na święto błogosławionego Cezarego
 • Modlitwa z Mszału z Marsylii, z roku 1530
 • Modlitwa prośby
 • Modlitwa do świętego Patrona
 • Modlitwa do świętego Patrona z francuskiej liturgii godzin
 • Modlitwa o wyniesienie do czci ołtarzy Sługi Bożego kard. Cezarego Boroniusza
 • Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary
 • Nowenna
 • Litania do Św. Cezarego z Arles
 • Litania do Św. Cezarych
 • Patronat św. Cezarego z Arles
 • Msza o Jednym Pasterzu

Modlitwa z brewiarza z Arles, z XIVw. na święto błogosławionego Cezarego

Prosimy,Panie, okaż nam łaskawie Twe miłosierdzie, za przyczyną błogosławionego CEZAREGO. Twego wyznawcy i Biskupa, i za jego wstawiennictwem daj się przebłagać nam, grzesznikom.Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa z Mszału z Marsylii, z roku 1530

Prosimy, dozwól Panie Twoim wiernym godnie godnie celebrować tajemnice świętego biskupa CEZAREGO: aby dla tych, którzy przeżywają je z wiarą, stanowiły wsparcie w życiu doczesnym, oraz by doświadczyli ich mocy w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa , Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Modlitwa prośby

Święty Cezary, zwracam się do Ciebie ze szczególnym zaufaniem, oczekując braterskiej pomocy od Ciebie, abyś wstawił się u Boga Wszechmogącego w mojej intencji. Niech wzruszy się Twoje serce tak jak niegdyś, kiedy pomagałeś ludziom na ziemi, tak teraz wstaw się w Niebie prosząc w moim imieniu o łaskę (podać intencję - prośbę).

Jesteś dla mnie szczególnym Świętym i wierzę, ze Bóg Wszechmogący, ze względu na Twoje zasługi, niczego Ci nie odmówi, dlatego zwracam się za Twoim pośrednictwem. Wstaw się za mną, wyjednaj mi wspomnianą łaskę i uproś dla mnie wytrwanie w dobrem, bym mógł razem z Tobą kiedyś uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego przez całą wieczność. Amen.

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Modlitwa do świętego Patrona

Święty Cezary, którego imię noszę, (lub: którego obrałem za swojego Patrona), Patronie mój, Twojej się opiece w szczególny sposób polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich doświadczeń tego życia i zasłużył sobie na łaskę przebywania u twego boku przed Obliczem Boga w Jego Chwale. Amen.

 Módlmy się:

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Amen.

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Modlitwa do świętego Patrona z francuskiej liturgii godzin

Ty Panie, obdarzyłeś świętego Cezarego z Arles wielką zdolnością do nauczania ludu, Twego Słowa; racz otworzyć nasze serca na wiadomość która, z wiernością i przekonaniem, nam przekazał.

(Z francuskiej liturgii godzin na wspomnienie św. Cezarego z Arles).


 Modlitwa o wyniesienie do czci ołtarzy Sługi Bożego kard. Cezarego Boroniusza

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, dziękuję(jemy) Ci, że powołałeś na Pasterza Twego Kościoła Sługę Cezarego Boroniusza i przez niego ukazałeś historię zbawienia i świętość Twojego Kościoła.Ty Panie ukazałeś przez niego Miłość Twej Opatrzności i perspektywę zbawienia oraz obcowanie świętych.Dołącz go do grona błogosławionych Twego Kościoła, a mi (nam) pomóż zrozumieć historię Kościoła , życia Twoich świętych i błogosławionych, o których on  z zaangażowaniem pisał. Niech łaska, o którą Cię proszę Boże za jego przyczyną ......... przyczyni się do Twojej Chwały w świętych obcowaniu, którzy Cię nieustannie w niebie uwielbiają. Amen.


Modlitwa "Margaretka" za kapłanów noszących imię Cezary

O Jezu, Odwieczny Kapłanie, Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby uczynić ich rybakami ludzi. Ty, który pociągnąłeś, ku Sobie ks. Cezarego, uczyń go swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Zbawczą Ofiarę. Boski Odkupicielu Jezusie, otwórz przed nim nowe horyzonty ducha, by dostrzegał ludzi spragnionych światła Prawdy i Miłości, którą TY Jesteś. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław go swoim Kapłańskim Błogosławieństwem.

Duchu Święty Boże, dawco darów mnogich, odnów w nim złożone dary i w szczególny sposób obdarz darem ................ Święty Cezary, którego imię nosi Ks. Cezary, proszę cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem i otaczaj swoją Macierzyńską opieką.  

(Modlitwa autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Nowenna

Jak modlić się przy pomocy nowenny?

Można rozpocząć nowennę każdego dnia, zachowując ciągłość poszczególnych 9 dni nowenny-modlitwy.

Jeśli jest to praktyka sukcesywna (cykliczna, np. co miesiąc), lepiej ją rozpocząć na 9 dni od liturgicznego wspomnienia , które jest zazwyczaj w dniu śmierci świętego. Dla chrześcijanina śmierć jest narodzeniem się dla nieba. W przypadku św. Cezarego jego narodzenie dla nieba nastąpiło 27 sierpnia i tego dnia Kościół go wspomina liturgicznie. Dlatego należy rozpoczynać nowennę 9 dni przed 27 każdego miesiąca, czyli 18 każdorazowego miesiąca a szczególnie sierpnia.

Dobrze jest ją przeprowadzać przed wizerunkiem świętego z zapaloną świecą, lub przed znakiem Chrystusa Pana np. krzyżem, obrazem.

Pobierz plik PDF z tekstem nowenny

(Nowenna autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Litania do Św. Cezarego z Arles

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami! 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami!

 

Św. Cezary, żarliwy wyznawco Chwały Bożej - módl się za nami!

Św. Cezary, pragnący Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, służący Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący Boga w Trójcy Jedynego - módl się za nami!

Św. Cezary, pobożny zakonniku - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładny biskupie - módl się za nami!

Św. Cezary, dobry pasterzu owiec Chrystusa - módl się za nami!

Św. Cezary, miłujący Jezusa – Wcielonego Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Boga w człowieku - módl się za nami!

Św. Cezary, czczący i kochający N.M.P. - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Świętych Pańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, obcujący za Świętymi Pańskimi - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający Jezusa w Piśmie Świętym - módl się za nami!

Św. Cezary, tłumaczący Pismo święte - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangelizatorze Słowa Jezusa - módl się za nami!

Św. Cezary, medytujący Słowo Boże - módl się za nami!

Św. Cezary, odczytujący Tajemnicę Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, niezłomny głosicielu Słowa Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, miłośniku SŁOWA Bożego - módl się za nami!

Św. Cezary, wspaniały kaznodziejo - módl się za nami!

Św. Cezary, ewangeliczny homileto - módl się za nami!

Św. Cezary, mówiący o Bogu i do Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, wyjaśniający Prawdy Objawione przez Boga - módl się za nami!

Św. Cezary, akcentujący prymat łaski zbawienia - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczający lud wierny - módl się za nami!

Św. Cezary, pouczający błądzących w wierze - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający naukę Kościoła świętego - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco świętej wiary katolickiej - módl się za nami!

Św. Cezary, twórczy i praktyczny teologu - módl się za nami!

Św. Cezary, dbający, zatroskany o liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, angażujący lud w liturgię Kościoła - módl się za nami!

Św. Cezary, żyjący Bogiem na co dzień - módl się za nami!

Św. Cezary, zawsze zjednoczony z Bogiem - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie żywej wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie mocnej nadziei - módl się za nami!

Św. Cezary, kochający i zatroskany o ludzi służących Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pobożności - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie dziewic poświęconych Bogu - módl się za nami!

Św. Cezary, nauczycielu cnót chrześcijańskich - módl się za nami!

Św. Cezary, wskazujący Boga człowiekowi - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco uciekających się do ciebie w potrzebach –módl się za nami!

Św. Cezary, przykładzie życia chrześcijańskiego - módl się za nami!

Św. Cezary, wzorze pokuty - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, opiekunie wdów i sierot - módl się za nami!

Św. Cezary, obrońco i żywicielu ubogich - módl się za nami!

Św. Cezary, zatroskany o chorych i cierpiących - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony licznymi charyzmatami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uzdrawiania chorych - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem czynienia cudów - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem wiary - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem łez - módl się za nami!

Św. Cezary, płaczący nad grzesznikami - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem uwalniania od demonów - módl się za nami!

Św. Cezary, skuteczny egzorcysto - módl się za nami!

Św. Cezary, obdarzony darem prorokowania - módl się za nami!

Św. Cezary, wskrzeszający umarłych - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco sekularyzacji - módl się za nami!

Św. Cezary, zwalczający bezbożnictwo - módl się za nami!

Św. Cezary, pogromco (magii, gnozy, okultyzmu, czarów, zabobonów) – módl się za nami!

Św. Cezary, Patronie noszących twoje imię - módl się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święty Cezary z Arles

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś św. Cezarego biskupa na czele Twojego ludu, aby karmił go słowem i kształtował własnym przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Litania do Św. Cezarych

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże!- zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże! – zmiłuj się nad nami!

Trójco Święta, Jedyny Boże!- zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża! – módl się za nami!

 

Św. Cezary - Męczenniku z Kapadocji – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku spalony na stosie w Armenii  – módl się za ami!

Św. Cezary Getta, męczenniku – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z towarzyszami z brzegu jeziora Fucino – módl się za nami!

Św. Cezary - Męczenniku z sześcioma swymi towarzyszami – módl się za nami!

Św. Cezary z Arles – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie z Clermont – módl się za nami!

Św. Cezary - biskupie Durres (czyt. Dures) – módl się za nami!

Św. Cezary Pisano  – módl się za nami!

Św. Cezary z Dyrrachium – módl się za nami!

Św. Cezary z Angouleme (czyt. Ogulem) – módl się za nami!

Św. Cezary z Nazjanzu – módl się za nami!

Św. Cezary Konsulu – módl się za nami!

Bł. Cezary de Buss z Cavaillon – módl się za nami!

Bł. Cezary ze Spiry – módl się za nami!

Bł. Cezary Taparcelli z Ganda – módl się za nami!

Bł. Cezary Mario Nino Perez – módl się za nami!

Św. Cezario pustelnico z Otranto - módl się za nami!

Św. Cezario z Arles – módl się za nami!

Św. Cezario Mniejsza – módl się za nami!

Święci Cezarowie i Święte Cezarie, nasi Patronowie i Patronki - módlcie się za nami!

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módlcie się za nami święci Cezarowie i święte Cezarie.

W : Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się :

Boże, ucieczko nasza i mocy ufających Tobie. Wysłuchaj pokorne modlitwy swoich niegodnych sług, które zanosimy przez wstawiennictwo i orędownictwo wzywanych Twoich świętych Cezarych i Cezarie. Spraw prosimy, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z wiarą i ufnością prosimy. Przez przykład życia tych Twoich świętych, odnów w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Litania autorstwa ks. Cezarego Ruzika SDB, przeznaczona do czci prywatnej)


Patronat św. Cezarego z Arles

Święty Cezary z Arles (czyt.Arll) , proszę Cię o objęcie nade mną swojego Patronatu (opieki). Nad moim życiem, moją rodziną, domem, pracą i moimi życiowymi zajęciami, nad moim powołaniem życiowym.

Ciebie obrałem(łam) sobie za mojego osobistego Patrona. Proszę cię o modlitwę, wstawiennictwo i orędownictwo u Boga w Trójcy Jedynego. Ty jesteś przez Niego wybrany i On – Bóg wszechmogący wysłuchuje wszystkich twoich próźb, które zanosisz w imieniu tych, co, ci się powierzają. Bóg Trójjedyny, którego z wielką miłością czciłeś i kochałeś na ziemi, teraz w niebie niczego ci nie odmawia, jeżeli Go o cokolwiek poprosisz, dlatego zwracam się do Boga za twoim pośrednictwem, który uczestniczysz w jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa, Jego Syna - pośrednika między Bogiem a ludźmi, tworząc z nimi Kościół - wspólnotę świętych z którymi obcujesz.

Obieram Ciebie Św. Cezary z Arles za mojego osobistego Patrona – N N : …………………….


MSZA O JEDNYM PASTERZU

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu. (O. W. Alleluja.)

KOLEKTA

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego z Arles (biskupa) na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał *  szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

LITURGIA SŁOWA

Modlitwa powszechna (wiernych)

Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię za wstawiennictwem Twojego wiernego sługi św. pasterza Cezarego z Arles, abyś przyjął i wysłuchał nasze prośby, które zanosimy do Ciebie przez jego przyczynę i orędownictwo.

 1. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię za wszystkich Pasterzy Twojego Kościoła, by głosili i tłumaczyli Ewangelię wszystkim ludziom wzorem św. Cezarego z Arles. Ciebie prosimy….
 2. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę słuchania i rozumienia Słowa Bożego. Ciebie prosimy…..
 3. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę modlenia się Słowem Bożym. Ciebie prosimy….
 4. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę doświadczenia Żywego Słowa Bożego w życiu Kościoła- Ludu Bożego. Ciebie prosimy….
 5. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię o łaskę uobecniania żywego Słowa Bożego podczas Jego głoszenia Ludowi Bożemu. Ciebie prosimy…..
 6. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie Ciebie w Tajemnicy SŁOWA Wcielonego. Ciebie prosimy…..
 7. Jezu Chryste Dobry Pasterzu, prosimy Cię we wszystkich naszych intencjach polecanych Ci przez orędownictwo twojego wiernego sługi św. Cezarego z Arles (chwila ciszy…………………………………..). Ciebie prosimy…..

Jezu Chryste Dobry Pasterzu, Słowo Wcielone przyjmij nasze prośby, które Ci polecamy przez wstawiennictwo św. Cezarego z Arles. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA PRZYGOTOWANIE DARÓW

90* Liturgia eucharystyczna 73

PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH

 

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, † pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, † niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, * na którą święty Cezary z Arles zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Albo:
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, † spraw, abyśmy naśladując świętego Cezarego z Arles, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM