ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE122

Święty Augustyn o Bożej pladze

1) Kiedy teraz czytaliśmy fragment z Księgi Samuela, usłyszeliśmy o Bożej pladze, szalejącej wśród Żydów. Kiedy anioł Pana, który w nich uderzył, stał blisko klepiska Arauny Jebusyty, Pan rzekł do anioła: Rozciągnij ręce nad Jeruzalem, abym mógł go zniszczyć.” „ I kiedy anioł wyciągnął swoją rękę, Pan współczuł temu nieszczęściu i powiedział do anioła, który uśmiercał ludzi: „to wystarczy, teraz wstrzymaj swoją rękę.”i plaga ustąpiła. Arauna, kochani był królem Jebusytów i miał w posiadaniu część Jerozolimy. Mimo że wszystkie narody w państwie podlegały królowi Dawidowi, Pan Bóg nie pozwolił na całkowite wyniszczenie Jebusytów, tak jak On sam o tym mówi w innym miejscu: „ Ja nie usunę dla nich więcej nacji. Przez nich Izraelici mają być zmuszeni do okazania, że będą się mnie bać.” I dlatego prorok powiedział dawidowi: „ Idź i zbuduj ołtarz dla Pana na klepisku Arauny Jebusyty.” Tamten pogański król reprezentował pogan. Zobaczcie, bracia, że żadne miejsce w kraju nie zostało uznane za godne, by zbudowano na nim ołtarz Panu; lecz w kraju pogan jest miejsce wybrane, gdzie można ujrzeć anioła i ołtarz Pana, gdzie gniew Wszechmocnego Pana jest łagodzony. Już wtedy zapowiedziano, że nie można było znaleźć godnego miejsca w sercach Żydów, dla złożenia duchowych ofiar; ziemia pogan, czyli sumienie chrześcijan jest tym miejscem wybranym na świątynię Panu. Jest to wyraźnie pokazane wtedy, gdy Apostoł strofuje Żydów mówiąc: „ Było to konieczne, by Słowo Boga było najpierw głoszone wam, lecz skoro osądziliście siebie jako niegodnych życia wiecznego, zobaczcie, my teraz zwracamy się do pogan.” To oznacza: Ponieważ wy odrzuciliście Chrystusa i nie przygotowaliście godnego miejsca na postawienie ołtarza Panu, oddamy to w ręce pogan, to jest w serca wszystkich ludzi. Z tego powodu ten sam Apostoł woła do nas: „ Święta jest świątynia Boga i tą świątynią wy jesteście.” Zauważcie, kochani, że ziemia króla pogan została wybrana w czasie, kiedy Żydzie zostali dotknięci Bożą plagą. Widzimy to wypełnione podczas pasji Pana; bo kiedy Żydzi Go odrzucili i ukrzyżowali, wtedy Jego ołtarz został wyświęcony na klepisku należącym do pogan, to znaczy na każdej ziemi. Dlatego anioł Pana stał na klepisku należącym do króla pogan; prawdziwy anioł Chrystus odwiedził pogan.

2) Dlatego też sam król zaoferował błogosławionemu Dawidowi klepisko i wołu do sprawowania ofiary; lecz król nie zgodził się na ich przyjecie bez stosownej zapłaty. I to też wypełniło się z nadejściem Pana i Zbawiciela, bo On odmówił przyjęcia serc pogan, przed oddaniem im swojej cennej krwi. Co więc dał król? Pięćdziesiąt srebrników, jak powiedziano. W liczbie pięćdziesiąt jest rozumiana łaska Ducha Świętego i zapowiedziane odpuszczenie grzechów. Zaprawdę, Duch Święty został zesłany na apostołów pięćdziesiątego dnia; w Starym Testamencie rok pięćdziesiąty był przeznaczony na przebaczanie i ułaskawianie. Tamten Dawid dał srebro; nasz Dawid, którego tamten zapowiadał, rozlał swoją cenną krew. Tak więc, za wykupienie klepiska od pogańskiego króla Dawid zaoferował pięćdziesiąt srebrników, aby móc wybudować ołtarz na klepisku pogan, prawdziwy Dawid dał łaski Ducha Świętego i przebaczenie grzechów w dniu pięćdziesiątnicy. Dlatego też, bracia, skoro On zechciał stworzyć w nas i z nas świątynię dla siebie, nie pozwólmy, by znosił obelgi w swym domu. Jeżeli On jest raniony przez nasze grzechy, szybko się wycofuje i biada nieszczęśliwej duszy,od której odchodzi. Gdy człowieka opuszcza światło, to ogarniają go ciemności. Dlatego, z Jego pomocą, starajmy się tak żyć, byśmy mogli zasłużyć na dobrego Pana, nie tylko jako naszego gościa, lecz jako stałego mieszkańca, z pomocą samego Pana Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM