ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 99

O dziesięciu plagach

1) Kiedy Mojżesz przybył do Egiptu, kochani, przyniósł kij, by chłostać i biczować Egipt dziesięcioma plagami, jest on rozumiany jako prawo dane światu, aby go ukarać i naprawić poprzez dziesięć plag, czyli dziesięć przykazań zawartych w dekalogu. Co więcej Mojżesza rozumiemy jako prawo, gdyż Pan powiedział w Ewangelii: „ Oni mają Mojżesza i proroków.” Kij, który podbił Egipt i pokonał faraona, jest figurą Chrystusa. Przez niego świat był pokonany i książę tego świata z jego księstwami i mocami został pobity. Kij rzucony na ziemię przemienił się w smoka lub węża. Użyte tu słowo wąż wskazuje na mądrość, tak jak napisano: „ Bądźcie mądrzy, tak jak węże.” Dlatego kij Mojżesza, czyli krzyż Chrystusa po przyjściu na ziemię i dojściu ludzi do wiary i ufności, został zamieniony w mądrość, mądrość tak wielką, pożerającą mądrość Egipcjan, to jest tego świata.

2) To, ze wody rzeki zamieniły się w krew, jest całkiem zrozumiałe. Rzeka, w której hebrajskie dzieci zostały okrutnie utopione, odpłaciła wykonawcom tej zbrodni kielichem krwi; gdy się jej napili, skażone wody zabiły tych, którzy je zbeszcześcili strasznymi morderstwami. Druga plaga, którą przedstawiają żaby, może w przenośni oznaczać wersety poetów, którzy opowiadają światu podstępne kłamstwa, używając nienaturalnego, martwego języka, podobnego skrzeków wydawanych przez żaby. To zwierzę nadaje się jedynie do wydawania dźwięków głosem nieprzyjemnym i dokuczliwym hałasem. Z kolei pojawiły się komary. To stworzenie mające skrzydła, fruwa w powietrzu, jest tak małe, że aż niewidoczne, chyba, że się ktoś dobrze przyjrzy. Jednak kłuje bardzo ostrym żądłem każdego, na kogo natrafi, nawet jeśli ktoś nie zauważy go fruwającego, na pewno poczuje jego żądło. Dlatego ten rodzaj stworzenia może być porównane do umiejętności filozofów, lub do przebiegłych heretyków. Ci przekłuwają dusze małym, cienkim żądłem i osaczają z tak wielką przebiegłością, omamiony nimi człowiek, nie widzi i nie rozumie, jak do tego doszło. Na czwartym miejscu znajdujemy muchy, które słusznie możemy porównać z sektą cyników. Ci ludzie, zgodnie ze swymi innymi oszustwami, nauczają, że przyjemność i spełnianie pragnień , to najwyższe dobro. Ponieważ świat jest oszukiwany przez każdy z tych błędów, słowo Boga i prawo przychodzi, by potępić je zarzutami, aby przez rodzaj kary nauczyć, jakie są ich błędy. Po piąte, Egipt został ciężko doświadczony śmiercią zwierząt i stad. Ukazano przez to głupotę i bezmyślność ludzi, którzy jak bezrozumne stada, oddali cześć nadając tytuł boga obrazom zarówno ludzi jak i zwierząt. Dlatego okazało się sprawiedliwym, aby oglądali straszną karę wymierzoną zwierzętom, które, jak wierzyli miały boską naturę. Kolejna szósta plaga to wrzody i czyraki pojawiające się razem z gorączką. Wydaje mi się, że wrzody, to nauczka za wstrętną, kłamliwą złośliwość; czyraki – za napuchniętą, nadętą i zarażoną pychę; gorączka – szał złości i furii. Do tego momentu kary są przygotowane dla świata stosownie do jego błędów. Jednak po tych plagach przyszły głosy z nieba, którym towarzyszyły grzmoty, grad i błyskawice. Bóg uderza w milczeniu, lecz wymawia słowa i przysyła wskazówki z nieba, by świat mógł poznać swoją winę przez Jego naganę. Pan również przysyła grad by zniszczyć ciągle jeszcze delikatne pędy występku i wiedząc, że są tam ciernie grzechu, którymi powinny pożywić się płomienie, przysyła On również ogień. Jak powiedział Pan: „ Przyszedłem rzucić ogień na ziemię.” Przez to motywacje do przyjemności i nieprawych pragnień są niszczone. Po ósme wspomina się o szarańczy. Myślę, że przez ten rodzaj plagi wskazuje na niestałość ludzi zniesławiających innych, lub którzy nie są w zgodzie sami ze sobą. „ Mimo, że szarańcza nie ma króla, „ jak mówi Ewangelia, „ to prowadzi swą armię szeregiem;” lecz ludzie stworzeni rozumnymi, ani nie wiedzą jak sobą zarządzać, ani jak znosić z cierpliwością wskazówki ich Króla i Boga. Ciemność była dziewiątą plagą, po to, by sprostować ślepotę ich umysłów, lub by nauczyć ich najtrudniejszych do zrozumienia planów Bożego odpuszczenia i opatrzności. Bóg, zaprawdę, jak mówi psalmista: „ Bóg zakrył się ciemnością.” Dumne dusze chcą odważnie i niebacznie zbadać ciemność i dodając jedną rzecz do drugiej pogrążają się w gęstej i namacalnej ciemności błędu. Śmierć pierworodnych jest odnotowana jako plaga ostatnia. Pierworodni Egipcjanie są rozumiani jako przywódcy i silni ludzie tego świata, diabeł i jego anioły. Mówi się, że Chrystus zmienił ich, gdy przyszedł, to jest schwytał ich triumfalnie na drzewie krzyża. Możemy również uznać pierworodnych Egipcjan za autorów herezji i twórców kłamstwa. Wszystkie istniejące na świecie błędy, występujące pod mianem religii, razem z ich autorami, zniszczyła prawda Chrystusa

5) Aby te słowa zapadły głębiej w wasze umysły, jak wspaniałe zwierzęta byście mogli przeżuć je duchowo ustami i waszym sercem, krótko je podsumujmy. W pierwszej pladze, fakt, że wrzody były przemieniane w krew, oznacza nauczanie filozofów, którzy oszukują maleńkich. Mnogość żab w drugiej wskazuje na wersety poetów, które zawsze są bezużyteczne. W trzeciej pladze komary, poruszające się bardzo małe muszki, kłujące ludzi bolesnymi żądłami, symbolizują przebiegłość umiejętności filozoficznych i truciznę przebiegłych heretyków, kub subtelne kłamstwa. W czwartej pladze pojawiają się muchy, mogłyby być porównane z nauczaniem cyników, którzy wraz z innymi złymi rzeczami głoszą,że przyjemność jest największym dobrem. W piątej zabijane zwierzęta symbolizują głupotę ludzi. W szóstej pladze tworzące się wrzody, bąble, czyraki i występuje gorączka; wrzody to nauczka za oszukańczą, wstrętną złośliwość; czyraki, za zaognioną dumę: gorączka, za złość i wściekłość. Następnie na siódmym miejscu przychodzi burza, głosy z nieba a z nimi grad i ogień. Niebiańskie nauczanie rozpoznajemy w burzy; w gradzie, karę, którą otrzymują grzesznicy; w ogniu, łaskę Ducha Świętego, która konsumuje przyjemności nieprawych pragnień i ciernie grzechów. W ósmej pladze, szarańcza, szkodliwa ze względu na ukąszenia, symbolizuje arogancję nikczemnych, nękających jeden drugiego fałszywymi świadectwami i zdradami. O tych mówi Apostoł: „ Jeżeli kąsacie i pożeracie jeden drugiego, uważajcie, albo będziecie zjedzeni jeden przez drugiego.” Dziewiąta plaga, ciemność, która strofuje ślepotę umysłu lub serca. W dziesiątej pladze, zaatakowani są pierworodni, byśmy mogli zobaczyć w nich duchowe zło lub grzech pierworodny. Z przyjściem Chrystusa jasno pokazano, że zostały zniszczone lub zgładzone przez tajemnicę krzyża i łaskę chrztu. Dlatego też, radujmy się i dziękujmy Bogu, kochani, ponieważ przez Jego miłosierdzie te rzeczy, o których czytamy, zdarzyły się wtedy w liczbach i obrazach, które zarówno czujemy, jak i widzimy, spełnione w nas: pod przewodnictwem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM