ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 98

O walce duchowej Izraelitów i Egipcjan, o której możemy wywnioskować, gdy czytamy o plewach


1) Chociaż powinniśmy zawsze nabożnie słuchać Bożego Słowa z wielkim upragnieniem, zwłaszcza w tych dniach, kochani, powinniśmy uważniej rozpamiętywać boskie lekcje i jeszcze bardziej myśleć o zbawieniu naszej duszy. I chociaż chrześcijanie są nękani falami zła wskutek przebiegłości diabła, jednak z nadejściem Wielkanocy, diabeł uzbraja się w większą przemoc przeciwko wiernym, próbując zranić i zamącić nasze serca skutkami poważniejszych grzechów. Jak w tamtych czasach faraon i Egipcjanie, jak diabeł i jego anioły prześladowali naród Izraela, doprowadzając go do rozgoryczenia, udręczając błotem i cegłami: tak teraz z nadejściem Wielkanocy, ponieważ diabeł martwi się, że prawdziwi Izraelici, mający być ochrzczeni, opuszczają jego armię i dobytek, chce zesłać większe cierpienia i sprowokować poważne zgorszenia. Gdy jednak pójdziemy za Mojżeszem, to jest będziemy chętnie słuchać Prawa i porzucimy patrzenie do tyłu i tęsknotę za Egiptem, to faraon zostanie zatopiony przez sakrament chrztu, tak jak przy przejściu przez Morze Czerwone, a my będziemy wolni od jego mocy i niewolnictwa.

2) To najpewniejsze, kochani, że tak jak wtedy Egipcjanie doprowadzili naród Izraela do rozgoryczenia wieloma udrękami, jak już mówiliśmy, tak obecnie diabeł i jego anioły nie przestają atakować i niepokoić pobożnych chrześcijan, zajętych dobrymi uczynkami. Wiedzcie, bracia, że diabeł prześladuje tylko dobrych, na ogół nie sprawia kłopotu nikczemnym i rozpustnym, zawistnym lub wyniosłym, ponieważ są oni jego przyjaciółmi i zawsze wykonują jego wolę. Diabeł nie ściga ich, bo przecież przez nich może prześladować innych, ponieważ ma w zwyczaju trzymanie nikczemnych jako młoty i bicze. Podsumowując, diabeł nie prześladuje dobrych sam, lecz używa do tego nikczemnych. Bóg ma swoich szafarzy a diabeł swoich pomocników. Bóg czyni wszystko dobrze, diabeł, poprzez swoich nikczemnych wspólników, robi wszystko zło. Bóg ubiera nagich łaską dobroci, podczas gdy diabeł rabuje ubranie przez zawiść nikczemnych. Bóg przywołuje skłóconych do zgody poprzez dobrych ludzi,lecz diabeł podjudza tych, którzy utrzymują pokój, do zgorszenia i skłócenia poprzez nikczemnych. Zajęłoby to zbyt wiele czasu, by wymienić tu wszystko, lecz bądźcie pewni, że tak jak Bóg czyni dobro poprzez sprawiedliwych, tak diabeł robi wszystko, co jest okrutne i niegodziwe, poprzez nikczemnych. Na koniec rozważcie, bracia, a zobaczycie nawet cielesnymi oczami , jak wyznawcy diabła prześladują Chrystusa. Cudzołożnicy prześladują cnotliwych; pijacy robią wyrzuty trzeźwym; pyszni spiskują przeciwko pokornym; zazdrośni przeciwko życzliwym;zawistni przeciwko hojnym; kłótliwi nie przestają dręczyć tych, którzy zachowują łagodność i cierpliwość. Teraz każdy powinien wziąć pod uwagę swoje sumienie. Jeżeli widzi, że w myśli, słowach i uczynkach zawsze kocha to co dobre i robi to co uczciwe, to niech wie, że jest szafarzem Boga i niech się raduje. Gdyby jednak, po zbadaniu swego wnętrza, zdał sobie sprawę, że nie tylko myśli, lecz nawet mówi i robi to co złe, powinien nie tylko to pojąć, ale i smucić się tym, że jest pomocnikiem diabła. Kiedy grzeszna, ponura dusza jest jeszcze zamknięta w ciele, z pomocą Boga człowiek powinien spróbować wyrwania się z mocy diabła. W przeciwnym razie, jeśli nagła śmierć zabierze go, gdy zajmuje się grzesznymi czynami, wtedy wtedy może usłyszeć z diabłem, którego słuchał: „ Odejdźcie ode Mnie, wy przeklęci do wiecznego ognia, który został przygotowany diabłom i jego aniołom.”

3) Nikt nie powinien oszukiwać siebie, kochani. W przyszłym życiu każdy będzie tym, którego wolę i uczynki naśladował w swoim życiu. Dlatego też przeznaczeniem każdego człowieka jest, albo rządzenie z Chrystusem, albo tortury z diabłem w piekle. Więc dopóki jest czas, z pomocą Boga, ciągle jet to w naszej mocy, gdy człowiek wie, że jest po lewej stronie z powodu złych uczynków, powinien usiłować przejść na prawo, zanim odejdzie z tego życia. Wtedy nie posłyszy z tymi, co są po lewej: „ Odejdźcie ode Mnie przeklęci do wiecznego ognia.”, lecz z owieczkami po prawej może zasłużyć, by posłyszeć „ Przyjdźcie błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo.” Abyśmy mogli, z pomocą Boga, osiągnąć to wszystko, zastanówmy się uważniej nad dawaniem jałmużny. W jasny i oczywisty sposób pokazano nam, jak możemy przejść z lewej strony na prawą: pijak powinien być trzeźwy; złośnik cierpliwy: ten, który odbierał innym dobytek, powinien zacząć dawać biednym z własnych dóbr; człowiek notorycznie przeklinający, powinien błogosławić; ktoś składający fałszywe przysięgi, powinien całkiem powstrzymać się od przysięgania; ten, który zwykłe jest oszczercą, powinien próbować mówić tylko o tym, co dobre; zawistny próbować być życzliwym; pyszny – pokornym. W ten sposób możemy starać się uzdrowić sprzeczności przez ich przeciwieństwo i spieszyć się ze zgromadzeniem cnót tam, gdzie złe nawyki zostały pokonane. Tak więc ci, którzy są po lewej stronie, mogą spróbować przejść na prawą po to, by przed trybunałem wiernego Sędziego, każdy, kto zechce to zrobić, mógł zasłużyć, by posłyszeć: „ Dobra robota, dobry i wierny sługo, wejdź do radości twego Pana.” Niech Pan zechce cię do tego doprowadzić, Pan, któremu chwała razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM