ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 96

O krzaku i sznurówce do buta


1) Zaprawdę, wielkie są sakramenty tajemnic Bożych, kochani, tak jak rodzaj osłony i chociaż nie możemy ich wszystkich wytłumaczyć, krótko wam nadmienimy, to co możemy. Nie było to bez przyczyny, kochani bracia, ani bez znaczenia, że w krzaku był płomień: „ I krzak nie został spalony.” Krzak był rodzajem cierni. To co urodziła ziemia grzesznemu człowiekowi, nie może być chwalone, bo najpierw powiedziano człowiekowi, gdy zgrzeszył: „ Ciernie i oset przyniesie ci ziemia.” To, że krzak się nie spalił, nie pochłonęły go płomienie, pojmujemy za nic dobrego. W płomieniach widzimy Ducha Świętego, krzak i ciernie obrazują twardych i butnych Żydów. Bez wątpienia płomień symbolizuje coś dobrego, ponieważ w nim ukazali się Pan i anioł. Co więcej, gdy Duch Święty został zesłany na Apostołów: „ Tam ukazały się im języki ogniste.” gdyby tylko ten ogień zakorzenił się w nas, lecz gdy zastanie nas twardymi, nie będzie mógł nas pochłonąć. Módlmy się, by ten ogień palił się w nas, niszcząc i zabijając ciernie grzechów.

2) Są dwa rodzaje ognia: jest ogień dobroczynności od Ducha Świętego i ogień namiętności: ten pierwszy niszczy wszystko co złe, ten drugi pożera wszystko co dobre. Gdy ogień dobroczynności płonie w duszy, usuwa wszystko co złe; przeciwnie nic dobrego nie pozostanie w człowieku, w którym ogień namiętności został rozpalony. Dlatego niech każdy przyjrzy się swojemu sumieniu. Jeśli ktoś czuje w sobie choćby najmniejszą iskrę wyrzutów sumienia, powinien pielęgnować łaskę Bożego miłosierdzia , poprzez dobre uczynki i dalej rozpalać ogień wyrzutów sumienia. To jest ten ogień, o którym nasz Pan powiedział: „ Przyszedłem rozpalić ogień na ziemi i będzie on wzniecony.” Jednak jeśli ktoś wie, że ogień namiętności pali się w nim, z pomocą Boga powinien pracować z całą swoją siłą, by go wygasić i wzniecić dobroczynność. Cokolwiek dobrego uczyni człowiek, w którym płonie ogień namiętności, to bardzo szybko on zniknie Podobnie przeciwnie, jeśli człowiek, w którym płonie ogień dobroczynności, popełnia błędy, są one niszczone bardzo szybko i ich dominacja nie jest dopuszczona. Zaprawdę, Żydzi byli zżerani przez zazdrość i zawiść. Z tego powodu krzak symbolizuje Żydów, którzy walczyli z Bogiem z pewnością to ludzie cierniści, o których napisano: „ Szukałem plonu winogron, a znalazłem ciernie.” Do tych ludzi wysłano Mojżesza. Tak więc krzak się nie spalił, nie został zniszczony, ponieważ zatwardziałość Żydów, jak powiedziałem, walczyła z Prawem : „ Gdyby ci ludzie, nie byli cierniami, nie ukoronowaliby nimi Chrystusa.”

3) Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: „ Zdejmij buty, bo miejsce, w którym stoisz jest świętą ziemią.” To samo powiedziano jego następcy, Jozuemu, gdy Pan mu się ukazał. Gdy zobaczył człowieka z mieczem wyciągniętym przeciwko niemu, zapytał kim on jest i dostał odpowiedź: „ Jestem kapitanem gospodarza Pana i dodał : Zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz jest święta.” Błagam, bracia kochani, zgodnie z waszą świętą praktyką, starajcie się słuchać z większą uwagą tego, czego nauczyliśmy się na ten temat przez przekazy starożytnych Ojców. Skoro nie jest to jasne, lecz trudne do zrozumienia, słuchajcie cierpliwie: to konieczne, abyśmy często powtarzali niektóre rzeczy, aby łatwiej dotarły do waszych umysłów.

4) Żydowskie prawo nakazywało, że gdy ktoś umarł bezdzietny, jego brat musiał ożenić się z wdową. Każdy syn, który mu się urodził miał nosić imię zmarłego brata, a nie tego, który go spłodził, tylko tego, którego wdowę pojął. Wielu nie chciało, by ich synowie nosili imię innego, więc nie wyrażali zgody na małżeństwo z wdową po ich braciach. Jeżeli chciał, aby mu to wybaczono, prowadzono go do bram miasta, gdzie wdowa zdejmowała mu but i pluła w twarz, a jego dom nazywano niepodkuty. Więc jeśli nie chciał się z nią ożenić, usuwano sznurowadła z jego butów. Tak jak powiedziałem, kochani, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrozumieć, możemy spróbować zdać sobie sprawę z tego, dlaczego Pan powiedział do Mojżesza i Jozuego: „Wyjmij sznurowadło ze swego buta, bo miejsce, w którym stoisz jest święte.” Z jakiego powodu im to powiedziano, jak nie z tego, że nie byli prawnymi małżonkami? Prawnym małżonkiem Kościoła katolickiego nie mógł być nikt inny, jak tylko Chrystus, o którym mówi Apostoł: „ Zaręczyłem cię z jednym współmałżonkiem, abym mógł dać cię Chrystusowi jako czystą dziewicę.” Psalmista dużo wcześniej o Nim przepowiedział:” On nadchodzi jak narzeczony z jego ślubnej komnaty.” Błogosławiony Jan Chrzciciel mówił o Nim bardzo jasno, gdy powiedział: „ Ten, który ma pannę młodą, jest panem młodym.” Na pewno mówił to o Chrystusie: lecz co powiedział o sobie? „ Lecz przyjaciel pana młodego, który stoi przy nim i słyszy go, bardzo się cieszy słysząc głos pana młodego”. Co więcej, by pokazać jeszcze wyraźniej, że Chrystus, nasz Pan jest prawnym Panem Młodym mówi: „ On jest tym, któremu nie jestem wart rozwiązać sznurowadła Jego sandała.” Dlaczego nie śmiał rozwiązać sznurowadła Jego sandała? Ponieważ wiedział, że jest On legalnym współmałżonkiem Kościoła. Mojżeszowi i Jozuemu rozkazano zdjąć buty, ponieważ byli symbolami współmałżonków, lecz sami nie byli panami młodymi. I na koniec zobaczcie, co Pan powiedział do Mojżesza i Jozuego: „ Zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz jest święta” Czy można, kochani, zrozumieć to dosłownie? Jak ziemia, na której stali mogła być święta, skoro bez wątpienia była taka sama jak reszta ziemi? Jednak zauważcie dobrze, co było powiedziane: „Bo miejsce, na którym stoisz jest świętą ziemią.” To oznacza, że Chrystus, którego postać nosisz i jesteś Jego obrazem, jest ziemią świętą. Prawdziwie ziemia święta, to Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego w niebie i na ziemi wszystko jest uświęcone. O Nim mówi Apostoł: „ Tworzy pokój przez Krew Jego krzyża we wszystkim, czy w niebie, czy na ziemi.”

5) Tak więc, jak powiedziałem powyżej, kochani, mężczyźnie, który odmówił pojęcia za żonę wdowę zmarłego brata, zabierano buty i pluto mu w twarz; gdyby zaakceptował wdowę po bracie, jego synowie nie nosiliby jego imienia, lecz zmarłego brata. Ten fakt, jak widzimy spełnił się w apostołach. Kiedy ich brat zmarł, to jest kiedy Chrystus umarł, powiedział: „ Idźcie i głoście moje słowa braciom.”. Apostołowie otrzymali Jego żonę, to jest Kościół. Apostoł Paweł mówi: „ W Jezusie Chrystusie poprzez Ewangelię począłem cię. Ktokolwiek narodził się Kościołowi poprzez nauczanie Apostołów był nazywany chrześcijaninem ( a nie Piotrem czy Pawłem ), aby spełniło się to, o czym mówi prawo dotyczące żony zmarłego brata. Jednakże nieszczęśni heretycy nie zrobili tego. Tak jak okrutni napastnicy władający żoną ich braci, rwą na kawałki i dzielą Kościół na sekty, bo chociaż wszyscy zostali stworzeni przez sakrament chrztu, chcą ze swoją bezczelną odwagą nazywać się swoim własnym imieniem, a nie imieniem Chrystusa. Wszyscy narodzeni w Kościele katolickim są nazwani chrześcijanami od imienia zmarłego, to jest Chrystusa: wśród heretyków niektórzy nazywają się donatystami, manichejczykami, arianami, inni fontinianami. Ponieważ przywódcy heretyków nie byli uprawnionymi współmałżonkami, nie nadali swoim wyznawcom imienia Chrystusa, lecz swoje własne

6) Proszę was, bracia, bądźcie wyrozumiali dla mnie. Próbowałem sprawić, byście zrozumieli, co powiedziano Mojżeszowi; „ Zdejmuj buty”; może wymęczyłem was kazaniem dłuższym, niż to było konieczne. Może nie ma w nim niczego, co by was zadowoliło, mimo to wierzę, że nasza chęć i pragnienie zrozumienia nie powinna być niemiła. Nie byłem w stanie dać wam zupełnego zrozumienia tego ważnego tematu, lecz próbowałem wskazać wam parę przykładów, byście mogli to pobożnie osądzić. Podczas, gdy będziecie to uważnie rozważać z pomocą Chrystusa, możecie dojść do lepszego zrozumienia, niż my tu zasugerowaliśmy

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM