ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 95

O narodzinach Mojżesza i krzaku


1) W świętych lekcjach, które nam czytano, słyszeliśmy, że po narodzinach,Mojżesza włożono do koszyka i obawiając się faraona, wrzucono go do rzeki. Jeśli będziemy bardzo uważni, umiłowani, uzmysłowimy sobie, że tak jak błogosławiony Izaak, Jakub i Józef, również Mojżesz przedstawia rodzaj Chrystusa. Co więcej, gdy zastanowicie się głębiej, zobaczycie jakie wielkie tajemnice w nim zapowiadano. Mojżesz urodzony przez Żydówkę, został adoptowany przez córkę faraona. Córka faraona to Kościół, ponieważ opuściła dom ojca i poszła się umyć w wodzie. Faraon to rodzaj diabła, jego córka – Kościół. To, że jej ojciec był najpierw diabłem, potwierdzają słowa Pana, gdy mówi nam w Piśmie, kiedy upomina Żydów: „ Ojciec, od którego pochodzicie jest diabłem.” Stąd tez mieliśmy ojca diabła nie wskutek narodzenia z niego, a przez naśladowanie jego nikczemności. Córka faraona opuściła dom ojca i chociaż miała niegodziwego ojca, mimo to prorok powiedział jej: „ Posłuchaj, o córko i zobacz; zapomnij o swoim ludzie i o domu swego ojca.” Ten, który mówi 'słuchaj córko”,jest jej ojcem i ten, którego ma zapomnieć, też nazywa się jej ojcem. Tak więc, to Bóg ojciec upomina ją, by opuściła dom ojca diabła i podążyła do wód, to jest do wód chrztu, by oczyścić się z grzechów nabytych w domu ojca, by zasłużyła na miłosierdzie i żeby mogła zabrać Mojżesza wrzuconego do rzeki przez rodziców. Tak więc, Mojżesz wrzucony przez matkę został znaleziony i zabrany przez córkę faraona. Chrystus, nasz Pan, odrzucony przez synagogę, w której się urodził, został znaleziony i przyjęty przez Kościół.

2) Mojżesz, gdy dorósł, poszedł do dalekich ziem i wziął Etiopkę za żonę. Pojmijcie, bracia, że nie jest to nie znacząca tajemnica. Etiopka, z którą błogosławiony Mojżesz się ożenił, nie była Żydówką, również Chrystus połączył się z nieżydowskim Kościołem. Mojżesz opuścił rodaków i w dalekim kraju związał się z Etiopczykami. Również Chrystus opuścił Żydów i zjednoczył się z Kościołem z dalekiego kraju, jak mówi psalm: „ Z końca świata zawołałem ciebie.” Posłuchaj o Kościele w Pieśni nad pieśniami, gdzie Kościół mówi: „ Jestem mroczna, ale piękna.” Mroczna z natury, piękna przez łaskę; mroczna przez grzech pierworodny, piękna przez sakrament chrztu.

3) Kiedy Mojżesz pasł owce teścia na pustyni, w krzaku ukazał mu się Pan. Mojżesz powiedział; „ Muszę tam iść i zobaczyć, dlaczego krzak płonie a nie spala się.” Gdy podszedł Pan powiedział do niego: „ Nie podchodź bliżej. Zdejmij buty, bo tu gdzie stoisz, to jest ziemia święta.” Ten krzak jest rodzajem cierni, bo pali się i nie może się spalić; symbolizuje on synagogę żydowską. Przez długi czas był w nich ogień Ducha Świętego, lecz byli tak zbuntowani i opierający się Duchowi Świętemu i Bożej łasce, tak że ich grzechy i złe uczynki nie mogły ulec spaleniu przez Ducha Świętego.

4) Następnie Pan powiedział Mojżeszowi: „ Teraz chodź, wyślę cię do Egiptu'” Mojżesz odpowiedział: „ Panie, jestem nieuczony i niewprawnej wymowy.”; lecz Pan rzekł do niego: „ Ja otworzę twoje usta i nauczę cię, co mówić.” Błogosławieni, którym Pan otwiera usta, by mogli mówić. Wszyscy ci, którzy mówią w imię prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, czystości i pokory, bez wątpienia mieli usta otwarte nie przez kogo innego, jak przez Pana. I przeciwnie, ci którzy ciągle rozprawiają o rozpuście, chciwości, dumie, kradzieży, błazenadzie i nikczemności, nie musimy mówić, kto otwiera ich usta, bo każdy może z łatwością to rozpoznać. Dlatego, kochani, z pomocą Pana nieustannie myślmy o dobrych rzeczach, aby nie okrutny przeciwnik, lecz dobry Bóg otwierał nasze usta: „ Bo z obfitości serca usta mówią.” Każdy z nas chce wymawiać słowa Tego, którego obecnie przyjął do swego serca. Niech nasze serce będzie otwarte dla Chrystusa, a zamknięte dla diabła, aby wypełniło się w nas to, co napisano o Bogu i świętych: „ Będę mieszkał i poruszał się między nimi.” Jeśli człowiek zawsze mówi to, co prawe, Bóg mieszka w nim a on w Bogu.

5) Później Pan spytał Mojżesza: „ Co ty masz w ręce”? a on odparł: „ Kij”. Na to Pan rzekł: „ Rzuć go na ziemię.” Kiedy go rzucił, kij przemienił się w węża, a Mojżesz odskoczył na bok. Ten kij, kochani, symbolizuje tajemnicę krzyża. Tak jak przez kij na Egipt spadło 10 plag, tak też cały świat został upokorzony i zwyciężony przez krzyż. Tak jak faraon i jego ludzie zostali dotknięci mocą krzyża i wskutek tego Żydzi zostali uwolnieni i mogli służyć Bogu; tak też diabeł i jego anioły są wymęczone i w opresji przez tajemnicę krzyża do tego stopnia, że nie są w stanie oderwać chrześcijan od służby Bogu.

6) Nie powinniśmy z obojętnością przyjmować faktu, że Mojżesz położył rękę na piersi i gdy ją podniósł, była trędowata, a kiedy przyłożył raz jeszcze, okazała się zdrowa tak jak reszta ciała. Ta ręka jest symbolem synagogi i Kościoła. Tak jak Żydzi istnieli wpierw, a później innowiercy; tak synagoga istniała wcześniej niż Kościół. Co więcej, skoro Kościół został wybrany, a synagoga odrzucona, dlatego ręka Mojżesza najpierw stała się trędowata, a potem taka jak reszta ciała. Tak więc, z powodu niewiary synagogi jest ona trędowata, podczas gdy Kościół, tak jak zdrowa ręka, został wybrany jako odpowiedni do każdej pracy.

7) Mojżesz zabrał żonę, Seforę i poszedł do Egiptu; Pan stanął przeciwko niemu i chciał go zabić. W tym miejscu możemy sądzić, że Mojżesz rozgniewał Boga, ponieważ mimo tego, że miał w Egipcie dokonać cudów, zabrał do Egiptu żonę, co stanowiło niemałe utrudnienie. Dlatego, jak dano mu to do zrozumienia, odesłał żonę do teścia. Był w Egipcie bez niej, a później jego przyjaciel Jetro przyprowadził ją do Mojżesza, gdy przebywali na pustyni.

8) Zastanówmy się też, co oznacza fakt, że kij rzucony na ziemię, przemienił się w węża. Pan mówi w Piśmie: „ wąż oznacza mądrość. On mówi: „ Bądź mądry tak jak węże.”Wspomnieliśmy, że kij symbolizuje krzyż, który przez niewierzących uważany jest za głupotę, tak mówi Apostoł: „ To dla niewierzących głupota.”: po rzuceniu go na ziemię, to jest po przygotowaniu go do Pasji Pana, został przemieniony w węża, czyli mądrość. Jest to wielka mądrość, która miała pochłonąć całą wiedzę tego świata. W końcu pochłonęła wszystkie węże, które wytworzyli magicy swoimi zaklęciami. Egipt był nękany przez ten kij, tak jak świat i diabeł pokonani przez krzyż. Dlatego módlmy się, kochani, by Chrystus w swojej dobroci, zechciał pokonać dla nas pożądliwość tego świata i zesłać nam szczęśliwe zwycięstwo nad diabłem i jego aniołami. Chwała i moc dla Niego na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM