ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 94

O tym, co jest napisane: „ Józef umarł i liczba dzieci Izraela wzrosła „


1) Usłyszeliśmy w czytanej lekcji, kochani, że: „ Kiedy Józef umarł, Izraelici byli niezmiernie płodni i pojawiali się jak trawa.” Co to oznacza, bracia? Tak długo, jak Józef żył, nigdzie nie napisano, że liczba dzieci Izraela bardzo wzrosła, lecz,gdy umarł, powiedziano, że wzrosła tak szybko, jak rośnie trawa. Zapewne ta liczba powinna wzrosnąć wtedy, gdy byli pod przewodnictwem i opieką Józefa. Te słowa zapowiadały, kochani, że w Józefie ,ale w naszym Józefie , to jest w Chrystusie Panu, wypełni się prawda. Zanim nasz Józef umarł, to znaczy zanim został ukrzyżowany, mało kto w Niego wierzył. Lecz gdy umarł i powstał ponownie, wtedy na całym świecie Izraelici, to znaczy chrześcijanie wzrośli i pomnożyli się. Sam Pan mówi w Piśmie: „ Jeżeli ziarno pszenicy nie spadnie na ziemię i obumrze, pozostaje same. Lecz jeśli obumrze, przynosi dużo owoców.” Gdy cenne ziarno pszenicy umarło i było pochowane przez Pasję, to z tego jednego ziarna pojawiło się żniwo Kościoła na całym świecie. Nie jak przedtem był: „ Bóg sławny w Judzie” tylko; ani „ Jego wielkie Imię” jest uwielbione tylko „ w Izraelu, lecz „ od wschodu słońca do zachodu” jest Jego imię sławione.

2) Więc kiedy Józef umarł: „ Nowy król, który nic nie wiedział o Józefie doszedł do władzy”, nakazał swoim ludziom, by prześladowali Izraelitów. Tak długo, jak król wiedział, że Józef żyje, dzieci Izraela nie były gnębione, nie były przemęczane pracą przy glinie i przy cegle, ich synowie nie byli zabijani, a córki zachowywane przy życiu. Gdy król, który nie znał Józefa, doszedł do władzy, wszystko to się zadziało. Zgodnie ze słowami Apostoła, to wszystko: „ wydarzyło się Żydom” jako zapowiedź „ i zostało zapisane dla nas.” To co zapowiedziano w nich cieleśnie, spełniło się w nas duchowo. Dlatego też, jeżeli zbadamy siebie dokładnie, to poznamy, że często zdarza się to w środku nas. Naszymi duszami rządzi prawy król, albo niszczy je tyran. Jeżeli, z pomocą Bożą, żyjemy pobożnie i sprawiedliwie, myśląc o czystości, miłosierdziu, nawróceniu i innych rzeczach podobnych do tych, wtedy jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa Króla, nawet jeżeli jesteśmy jeszcze w Egipcie, to znaczy w ciele. Gdy On rządzi nami, to nie zatrudnia nas przy glinie i przy cegłach. Nie rujnuje i nie dręczy nas światowymi troskami i nadmiernym osamotnieniem. Jednak, jeśli nasze dusze zaczynają odwracać się od Chrystusa i gonić za tym, co jest niegodziwe i haniebne, wtedy przez odrzucenie Chrystusa, naszego Króla: „mądrość ciała”, która „ jest wroga Bogu”, poddaje nasze nieszczęśliwe szyje tyranowi. Kiedy tak się dzieje, on przemawia do swoich ludzi, to jest do cielesnych uciech; gdy zebrano główne występki, zaczyna się działalność przeciwko dzieciom Izraela, to jest przeciwko myślom, które są święte i miłe Bogu. Zaplanowano jak ich gnębić i miażdżyć, jak udręczać gliną i cegłami, jak zabijać synów i zachowywać córki. Synowie, to racjonalny zmysł, córki – pożądanie cielesne. Tak więc diabeł chce zabić mężczyzn i zatrzymywać w nas kobiety; to jest zgasić racjonalny zmysł, który widzi Boga i zatrzymać to, co należy do pożądliwości cielesnej.

3) Te prawdy nie zostały napisane dla nas w celach historycznych, ani też nie możemy sądzić, że święte Księgi opowiadają o wyczynach Egipcjan; lecz tak jak mówi Apostoł: „ Cokolwiek było napisane, było to napisane dla naszej wiedzy i pouczenia.” Dlatego też wy, którzy słuchacie o tych rzeczach i już otrzymaliście łaskę chrztu i z tego powodu jesteście dziećmi Izraela i przyjęliście Chrystusa jako swego Króla w waszym sercu; jeżeli po tym wszystkim chcecie odwrócić się przez żądzę ziemskich uczynków, zdajcie sobie sprawę i zrozumcie, że jest w was inny król, który nie zna Józefa: kiedy popełniacie uczynki błota i gliny, to jest uczynki niegodziwości. Zaprawdę, sam król Egiptu zachęca was do tych uczynków, nie do sprawiedliwości lecz do nieprawości; on sam zmusza was do pracy dla niego w glinie i błocie. Przez narzucanie wam panów z biczami i batami prowadzi was do ziemskiego działania i rozpusty: to on zmusza was do życia w pośpiechu zakłócania i niszczenia ziemi i morza z powodu namiętności. Tak, sam król Egiptu jest tym, który zmusza was do wzbudzania kłótni wśród narodów i walki o mały kawałek ziemi, do dokuczania sporami waszym sąsiadom. To jest ten sam, który was namawia na spiskowanie przeciwko czystości przez pożądliwość, dla oszukania niewinności, popełniania w domu czynów, które są ohydne a poza domem do robienia tego, co jest okrutne i w waszym sumieniu czynienie tego, co jest niegodziwe. Dlatego też, jeśli zauważycie, że takie są wasze czyny, wiedzcie, że służycie królowi Egiptu, to jest, że prowadzi was nie Chrystus, lecz diabeł.

4) Tak więc, kochani, my którzy przed przyjściem naszego Pana Zbawiciela, byliśmy naczyniami i siedzibą diabła, poprzez łaskę Chrystusa, zasłużyliśmy na uwolnienie od jego mocy. Dlatego, z Jego pomocą, powinniśmy pracować, jak tylko możemy, by Chrystus nie był raniony naszymi złymi uczynkami i od nas nie odszedł, a diabeł nie wszedł po Jego odejściu. Nie pozwólcie, by światło odeszło i ciemna noc wzięła wasze serca w posiadanie, bo wypełni się w nas, to co napisano w Piśmie: „ Kiedy nieczysty duch wyszedł z człowieka, błądzi po pustyni w poszukiwaniu miejsca odpoczynku i nie znajduje żadnego; wtedy mówi: Powrócę do tego domu, który opuściłem. I znajduje to miejsce wymiecione. Wtedy bierze ze sobą siedem innych duchów, jeszcze gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam i ostateczny stan tego człowieka staje się jeszcze gorszy niż poprzedni.” To, bracia , mamy rozumieć, że dotyczy to nawet ochrzczonych chrześcijan. Przez łaskę chrztu każdy jest oczyszczony ze złych uczynków, lecz później, z pomocą Boga, powinien starać się o wypełnienie cnotami. Bo kiedy diabeł znajdzie kogoś bez złych nawyków, ale też i bez dobrych uczynków, przywodzi ze sobą siedem innych duchów jeszcze gorszych niż on i ostateczny stan tego człowieka będzie jeszcze gorszy od tego pierwszego. Dlatego tam, gdzie rozpusta została wygoniona, wprowadź czystość, gdzie zawiść została wykorzeniona, zasadź jałmużnę, jeśli złośliwość lub zazdrość zostały wypędzone, dobroczynność powinna dominować. Skoro Pan przez swoje przyjście związał silnego, to jest diabła i uwolnił nas z jego mocy, z Jego pomocą spróbujmy , jak tylko możemy, służyć Jemu, który nas wyzwolił, całym sercem i duszą do końca naszego życia. Co więcej, po wygonieniu diabła, Chrystus zechciał zrobić w nas dom dla siebie, gdzie mógłby odpoczywać i mieszkać. Dlatego nie powinien On być obrażany w Jego domu i znaleźć tam cokolwiek niegodziwego,podłego lub mrocznego. Niech zawsze znajduje mieszkanie naszego serca pełne wiary i wolne od wszystkiego zła, by nie tylko chciał odwiedzać nas częściej, lecz na zawsze żyć w nas: On razem z Ojcem i Duchem Świętym żyje i włada światem bez końca. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM