ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 93

O błogosławionym patriarsze Józefie


1) Pismo Święte mówi o paru wydarzeniach dotyczących błogosławionego patriarchy Józefa: i my też spróbujmy powiedzieć parę słów, tak jakby oferując wam okruchy z olbrzymich bochenków. Dlatego też napisano w Ewangelii: „ Bo nawet psy jedzą okruchy, które spadły ze stołu ich pana.” Nawet jeśli okruchy z wielkiej uczty nie zaspokoją zupełnie, to karmią człowieka. Gdy uwierzyliśmy po raz pierwszy, zostaliśmy nakarmieni apostolskimi naukami, tak jak okruchami, lecz gdy nasza wiara się pogłębia, wtedy otrzymujemy mnóstwo niebieskiego chleba, abyśmy zostali zaopatrzeni. Innymi słowami, mamy być napełnieni Tym, który mówi w Ewangelii: „ Jestem żyjącym Chlebem, który przyszedł z nieba.” Nie odrzucajmy okruchów doktryny, dlatego że są tylko okruchami z całego bochenka i też nie ukrywajmy ich, byśmy mogli zasłużyć na odnowienie chlebem.

2) Przejdźmy teraz do świętego Józefa, byśmy mogli nakarmić się przykładem Jego czystości i niewinności, tak jakby rodzajem niebieskiego chleba. Święty Józef, o którym wasza dobroczynność słyszała w tej lekcji, był bardzo przystojny, lecz o jeszcze wspanialszym umyśle, ponieważ był czysty w ciele i cnotliwy w umyśle. Świeciła w nim uroda ciała, ale jeszcze bardziej świeciło piękno jego duszy. Mimo, że piękno fizyczne jest często przeszkodą do zbawienia dla wielu ludzi, to nie dotyczyło to tego świętego człowieka, ponieważ piękno jego duszy rządziło urodą jego ciała. Tak więc dusza powinna rządzić ciałem, a nie ciało duszą, bo dusza jest panią ciała, a ciało służącą duszy. Dlatego też nieszczęśliwą jest dusza, która zdominowana jest przez ciało i robi panią ze służącej. Zaprawdę, dusza, która uległa złym nawykom ciała, staje się służącą ciała, ponieważ traci wiarę w Pana i znosi niewolę grzechu. Dusza patriarchy wiernie utrzymywała wiarę, bo ciało w żaden sposób nad nią nie panowało. Gdy był zapraszany przez swoją panią, nieczystą kobietę, by z nią spał, nie zgadzał się, bo nawet w położeniu niewolnika, nie stracił panowania duszy. Konsekwencją tego był atak fałszywych oskarżeń, wsadzenie do więzienia, gdzie to raczej on był tam pałacem, bo tam, gdzie jest wiara i czystość, tam jest pałac Chrystusa, świątynia Boga, mieszkanie Ducha Świętego. Dlatego też, jeśli ktoś schlebia sobie z powodu piękna ciała, lub jakaś kobieta wychwala mężczyznę, błądzi on po pustyni szukając spoczynku i nie znajduje go; wtedy mówi: „ Powrócę do domu, który opuściłem. I nie znajduje go. I znajduje miejsce oczyszczone. Potem bierze ze sobą siedem innych duchów, jeszcze gorszych od siebie i one wchodzą i mieszkają tam i ostateczny stan tego człowieka staje się jeszcze gorszy niż poprzedni.” To tak, bracia, należy rozumieć, że dotyczyć może to nawet ochrzczonego chrześcijanina. Przez łaskę chrztu wszyscy stają się oczyszczeni z występków, lecz później powinniśmy wypełniać się cnotami. Diabeł, jeśli znajduje kogoś wolnego od występków, lecz któremu brakuje dobrych uczynków, przywodzi ze sobą siedem duchów bardziej nikczemnych od niego. Dlatego tam, gdzie rozpusta została odrzucona, pozwól, by czystość została wprowadzona; gdzie chciwość została wykorzeniona, powinna być zasadzona jałmużna: jeżeli złośliwość, zazdrość,niech dominuje dobroczynność. Odkąd Pan przyszedł na świat, związał mocnego, to jest diabła i uwolnił jego poddanych, to jest nas, od jego mocy. Tak więc, z Jego pomocą, służmy Temu, który nas uwolnił, całym sercem i duszą do końca naszego życia. Co więcej, po przegonieniu diabła, Chrystus uczynił w nas dom dla siebie, gdzie może odpocząć. Dlatego nie powinien On doznać obrazy w swoim domu i znaleźć tam cokolwiek wstydliwego. Niech On zawsze znajduje mieszkanie naszego serca pełne wiary i i wolne od każdego zła, by zechciał nie tylko odwiedzać nas częściej, lecz zamieszkał na stałe w nas: który razem z Ojcem i Duchem Świętym żyje i rządzi światem bez końca. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM