ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

Kazanie 93

O błogosławionym patriarsze Józefie

1. Pismo Święte mówi o paru faktach dotyczących błogosławionego patriarchy Józefa i my też spróbujemy powiedzieć parę słów, tak jakby oferując wam okruchy z olbrzymich bochenków. Dlatego też napisane jest w Ewangelii: „ Bo nawet psy jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich pana.” ( Mt 15,27 ) Nawet jeżeli okruchy z wielkiej uczty nie zaspokoją zupełnie, to karmią człowieka.Gdy po raz pierwszy uwierzyliśmy, zostaliśmy nakarmieni apostolskimi spostrzeżeniami, tak jak okruchami; lecz gdy nasza wiara się pogłębia, wtedy otrzymujemy mnóstwo niebieskiego chleba, byśmy byli zaspokojeni. Inaczej mówiąc, mamy być wypełnieni Tym, który powiada w Ewangelii: „Jestem żyjącym chlebem, który przyszedł z nieba.”( J 6,51 ) Dlatego też nie odrzucajmy okruchów doktryny, ponieważ są tylko okruchami z całego bochenka i też nie ukrywajmy ich, byśmy mogli zasłużyć na odnowienie chlebem.

2. Przejdźmy teraz do świętego Józefa, byśmy mogli być nakarmieni przykładem jego czystości i niewinności, tak jakby rodzajem niebieskiego chleba. Ten święty Józef, o którym wasza dobroczynność słyszała w tej lekcji, był bardzo przystojny, lecz jeszcze wspanialszy w umyśle, ponieważ był czysty w ciele i cnotliwy w umyśle. Świeciła w nim piękność ciała, ale jeszcze bardziej świeciło piękno jego duszy. Mimo że piękno fizyczne jest często przeszkodą do zbawienia dla wielu ludzi, nie dotyczyło to tego świętego człowieka, ponieważ piękno jego duszy rządziło nad pięknem jego ciała.Tak więc dusza powinna rządzić ciałem a nie ciało duszą, bo dusza jest panią ciała a ciało jest służącą duszy.Dlatego też nieszczęśliwa jest dusza, która jest zdominowana przez ciało i czyni panią ze służącej. Zaprawdę, dusza,która ulega złym nawykom ciała, staje się służącą ciała, ponieważ traci wiarę w Pana i znosi niewolę grzechu.Dusza patriarchy Józefa wiernie trzymała swoją wiarę, bo ciało w żaden sposób jej nie dominowało. Gdy był zapraszany przez swoją panią, nieczystą kobietę, by z nią spał, odmówił zgody, ponieważ nawet w swojej sytuacji, jako niewolnik, nie stracił dominacji duszy.W konsekwencji został zaatakowany fałszywymi oskarżeniami i wrzucony do więzienia, lub raczej on sam był pałacem w więzieniu: bo tam, gdzie jest wiara i czystość, tam jest pałac Chrystusa, świątynia Boga,mieszkanie Ducha Świętego.

Dlatego też, jeżeli ktokolwiek schlebia sobie z powodu Piękna jego ciała, lub jakakolwiek kobieta wychwala mężczyznę, bądzi on po wyschłych miejscach szukając spoczynku i nie znajduje go: i wtedy mówi: „ Powrócę do domu, który opuściłem.”(Mt 12,44) I znajduje miejsce wymiecione. Potem bierze ze sobą siedem innych duchów jeszcze gorszych od siebie i one wchodzą i mieszkają tam i ostatnie stadium tego człowieka staje się jeszcze gorsze niż pierwszeTo, bracia należy zrozumieć, że może dotyczć nawet ochrzczonego chrześcijanina. Przez łaskę chrztu wszyscy są oczuszczeni ze wszystkich występków, lecz później, z pomocą Boga, powinien wypełnić się wszystkimi cnotami. Bo jeżeli diabeł znajdzie kogokolwiek wolnego od występków, lecz bez dobrych uczynków, wtedy przyprowadza ze sobą siedem innych duchów jeszcze gorszych niż on sam. Dlatego tam, gdzie rozpusta została odrzucona, pozwól, by czystość została wprowadzona; gdzie chciwość została wykorzeniona, jałmużna powinna być zasadzona; jeżeli złośliwość, zazdrość czy zawiść zostały wygonione, dobroczynność niech dominuje. Odkąd Pan przyszedł, związał mocnego, to jest diabła i uwolnił nas od jego mocy, tak więc z Jego pomocą służmy Temu, który nas uwolnił całym sercem i duszą do końca naszego życia. Co więcej, po przegonieniu diabła, Chrystus w nas zrobił dom dla siebie, gdzie może odpocząć. Dlatego nie powinien On doznawać obrazy w Jego domu i znaleźć tam cokolwiek wstydliwego. Niech On zawsze znajduje mieszkanie naszego serca pełne wiary i wolne od każdego zła, by zechciał nie tylko odwiedzać nas częściej, lecz nawet zamieszkał w nas na stałe: który razem z Ojcem i Duchem Świętym żyje i rządzi światem bez końca. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM