ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 92

Jeszcze raz o świętym Józefie
1) To, co zapamiętaliście z wcześniejszego kazania o miłości bliźniego i świętym Józefie, teraz z wielką uwagą posłuchajcie raz jeszcze w ciszy swego serca. Tak, jak zawsze to robicie.

2) By błogosławiony Józef mógł rządzić królestwem egipskim z tak wielką mądrością, kochani, najpierw musiał kontrolować siebie. Chociaż był przystojny i miał imponujący wygląd, nie wykorzystywał urody, by sprawiać przykrość innym, miał go tylko dla siebie. Sądził, że w ten sposób wyróżni się bardziej przez trwanie w czystości, niż utratę niewinności, bo prawdziwe piękno nie zniewala oczu innych i nie poraża niestałych umysłów. Grzech był po stronie jego pani, która patrzyła na niego ze złymi zamiarami, a nie po stronie błogosławionego Józefa, który nie chciał być tak postrzegany, bo jako młody niewolnik nie mógł poradzić na to, że pani tak go widziała. Mąż powinien ją pilnować. Mężowie powinni pilnować swoje żony, bo nawet ci mężczyźni są kochani, którzy tego nie chcą. Józef był kochany, mimo że pogardzał tą, która go kochała. Pismo usprawiedliwia go mówiąc: „ Żona władcy upatrzyła go sobie.” Innymi słowami, nie dawał on jej żadnego powodu, lecz ona na każdym kroku obsesyjnie próbowała go zdobyć. Powiedziała mu: „ Połóż się ze mną.” Pierwszą bronią cudzołożnicy są jej oczy, drugą słowa: jednak ten, który nie da złapać się na oczy, może również oprzeć się słowom. Chwała mu za to, że uciekł. Ważniejsza od ubrania, była dla niego czystość duszy. To, co cudzołożnica zatrzymała w ręce, pozostawił, jakby nie było to jego, bo uważał, że gdyby to wziął, to przez dotknięcie nieczystej kobiety należało już do kogoś innego. Zaprawdę był wielkim człowiekiem, bo choć sprzedany, nie miał poczucia niewolnika; mimo że był kochany – nie kochał, gdy był proszony – nie uległ, gdy był złapany – uciekł.

3) Gdy Józef został oskarżony przez żonę swego władcy, mógł zostać uwięziony, lecz jego dusza była wolna. Nie tolerował jej słów zbyt długo, bo uważał, że mogą mieć niebezpieczny wpływ, gdyby były kontynuowane, gdyż przez ręce cudzołożnicy żądza mogła przeniknąć w jego duszę. Zdejmując ubranie, oczyścił się z wszystkich zarzutów, zostawiając ubranie uciekł obrabowany, lecz nie goły, bo przez cały czas był okryty ubraniem czystości. Tylko ten jest nagi, którego rozebrała wina. We wcześniejszym czasie mamy także przykład Adama, który nie posłuchał zakazu Boga, przez co miał dług wielkiego grzechu i był nagi i dlatego, jak sam powiedział: „ Słyszałem Cię w ogrodzie i bałem się, bo byłem nagi i ukryłem się.” Przyznaje, że był nagi, bo stracił ozdobę Bożej opatrzności i schował się, bo nie miał ubrania wiary, którą odrzucił przez swój występek. Widzimy ważny fakt: Adam był nagi, chociaż nie stracił swojej tuniki: Józef, który został rozebrany, a ubranie pozostawił w rękach cudzołożnicy nie. Józef wolał obrabować siebie, niż zostać nagim, gdy ubranie cnoty zachował czyste: rozebrał siebie z tego, kim był swoimi uczynkami, aby utworzyć nowego człowieka, który jest odnowiony wiedzą zgodną z obrazem Stwórcy. Adam pozostał nagi, ponieważ nie mógł z powrotem się ubrać, , gdy został rozebrany ze swojej uprzywilejowanej mocy; dlatego nosił tunikę z materiału, gdyż jako grzesznik nie mógł nosić duchowej.

4) Gdy Józef został oskarżony przez żonę faraona, nie powiedział, że to ona jest winna, gdyż jako sprawiedliwy człowiek, nie potrafił nikogo oskarżyć. Z tej przyczyny ta nieczysta kobieta działała bezkarnie. Dlatego mógłbym powiedzieć, że to ona była rzeczywiście rozebrana, chociaż trzymała w ręce jego ubranie, ponieważ straciła całą ozdobę czystości. Mógłbym dodać, że on był wystarczająco ozdobiony i ubrany, mimo iż nic nie mówił, bo przemawiała jego niewinność .Później, w taki sam sposób, Zuzanna przemawiała lepiej niż prorok, mimo że nie odezwała się w czasie procesu, ponieważ nie próbowała się usprawiedliwiać, to przez to otrzymała obronę proroka. Mógłbym powiedzieć,że Józef był bardziej błogosławiony, bo gdy został wysłany do więzienia, zniósł męczeństwo w obronie czystości. Dar czystości jest wielką rzeczą nawet wtedy, gdy jest zachowany bez narażania się na niebezpieczeństwo, lecz broniony wtedy, gdy osobiste bezpieczeństwo jest zagrożone, jest jeszcze bardziej ukoronowany. Chociaż proces się nie odbył, Józef został wysłany do więzienia, jakby był winny przestępstwa, lecz Pan go nie opuścił. Niewinni nie mają powodu do wstydu, gdy są fałszywie oskarżani i wysyłani do więzienia, gdy nie ma sprawiedliwości. Pan odwiedza swoich nawet w więzieniu i dlatego im większe niebezpieczeństwo, tym więcej jest pomocy. Czyż nie jest to cudowne, że Chrystus odwiedza swoich w więzieniu, gdy przypomina,że to On sam jest uwięziony w tym więzieniu w osobach swoich ludzi? Tak jak jest napisane: „ Byłem w więzieniu, a ty do mnie nie przyszedłeś.” Czy jest takie miejsce, gdzie Boże miłosierdzie nie przeniknie? Józef był tak wyróżniony, że mimo zamknięcia w więzieniu, był tym, który je ochraniał.

5) Był on zapowiedzią tego, co później wypełni się w naszym Panu Zbawicielu. Tak więc, jak Józef został wsadzony do więzienia z powodu machinacji i oskarżeń żony faraona, tak Chrystus był ukrzyżowany na skutek machinacji i oskarżeń synagogi i zechciał zejść do piekła, tak jakby do więzienia. O Józefie napisano, że nie był zakuty w kajdany i miał władzę nad tymi, którzy byli tam trzymani, Co więc napisano o Panu Zbawicielu?: „ Wrzuciliście Mnie do dołu, do ciemnej otchłani.” i „ Jestem człowiekiem bezsilnym, moje miejsce jest wśród zmarłych.” Rzeczywiście spełniło się to bardziej w Chrystusie, bo nie tylko miał w swojej mocy tych, którzy byli uwięzieni, lecz również odważnie i z radością odwołał z piekła zdobycz, którą wcześniej zawładnął diabeł: „ Wspinając się wysoko, zabrał ze sobą pojmanych.” To znaczy dał życie tym, których diabeł przeznaczył śmierci.

6) Dlatego też, kochani, z pomocą Boga, naśladując błogosławionego Józefa, unikajmy, jak tylko możemy niemoralności, by zachować piękno czystości. Naśladujmy Józefa w jego czystości, abyśmy nie odpowiadali złem za zło naszym wrogom, żebyśmy zasłużyli na piękno czystości na tym świecie i byli wolni od wiecznego wstydu. Z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała i uwielbienie niech będzie na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM