ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 87

O drabinie Jakuba

1) W poprzedniej lekcji, kochani, słyszeliśmy, jak na prośbę świętej Rebeki, Izaak zawołał syna Jakuba i nakazał mu, aby udał się do syryjskiej Mezopotamii i tam znalazł sobie żonę. Jakub, posłuszny ojcu, wyruszył w drogę i dotarł do pewnego miejsca, w którym podłożył kamień pod głowę i zasnął. We śnie ujrzał drabinę sięgającą nieba, a na niej aniołów Bożych wchodzących na górę i schodzących na dół, gdy Pan oparł się na niej i rzekł: „ Jakubie, Jakubie, nie lękaj się. Jestem z tobą i będę ci towarzyszył w podróży”. Tak więc, kochani, gdy błogosławiony Izaak skierował syna do Mezopotamii, był on symbolem Boga Ojca, podczas gdy Jakub obrazował Chrystusa Pana. Zlekceważywszy kobiety z krainy, w której mieszkał błogosławiony Jakub, wysłał swego jedynego Syna, aby utworzył Kościół z niewierzących, ponieważ Bóg Ojciec odrzucił synagogę Żydów. Wypełniło się to wtedy, gdy apostołowie rzekli: „ Było koniecznym, żeby Słowo Boga było przepowiadane najpierw wam, lecz skoro uważacie siebie za nie wartych życia wiecznego, to zwracamy się do niewierzących.”

2) Nie czytamy, że błogosławiony Jakub pojechał końmi, czy osłami, ale że miał ze sobą tylko kij. Gdy więc usilnie prosił Pana , powiedział: „ Panie nie jestem wart Twojej dobroci. Tylko z tym kijem przekroczyłem Jordan i teraz należę do dwóch obozów.” Jakub używał kija, by zdobyć żonę, Chrystus użył drzewa krzyża, by odkupić Kościół. We śnie Jakub położył kamień pod głowę i ujrzał drabinę sięgającą nieba, podczas gdy Pan opierał się na niej. Zastanówcie się, bracia, ile tajemnic kryje się w tym miejscu. Jakub symbolizuje rodzaj Pana Zbawiciela, kamień, który Jakub podłożył pod głowę, symbolizuje Chrystusa Pana. Posłuchajcie jak Apostoł wyjaśnia, dlaczego kamień pod głową symbolizuje Chrystusa: „ Głową człowieka jest Chrystus.” W końcu zauważcie to, że błogosławiony Jakub namaścił kamień. Zwróćcie uwagę na to namaszczenie, a rozpoznacie Chrystusa. Chrystus jest wyjaśniony przez namaszczenie, to jest przez łaskę namaszczenia.

3) Jeżeli więc, śpiący na ziemi Jakub jest symbolem Pana, to dlaczego Pan odpoczywał w niebie opierając się o drabinę. Jak to mogło być, że Chrystus Pan był widziany zarówno na górze drabiny jak i w błogosławionym Jakubie na ziemi? Posłuchaj samego Chrystusa mówiącego, że jest na ziemi i w niebie: „ Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który zstąpił z nieba , Syn Człowieczy, który jest w niebie.” Zauważcie, że sam Pan powiedział, że jest zarówno w niebie, jak i na ziemi. Wierzymy, kochani, że Chrystus Pan jest głową Kościoła: jeśli to prawda, jest On w niebie, jeżeli chodzi o głowę,a na ziemi, kiedy chodzi o ciało. Co więcej, gdy błogosławiony Paweł prześladował Kościół, Chrystus wykrzyknął z niebios: „ Szawle, Szawle, czemu Mnie prześladujesz?” Nie powiedział: Dlaczego prześladujesz tych, którzy mi służą. Nie powiedział: „ dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Powiedział: „Dlaczego Mnie prześladujesz?” Język krzyczy, kiedy następuje się na stopę. Nastąpiłeś na mnie, mimo że nie można nastąpić na język: poprzez miłosierną harmonię głowa krzyczy w imieniu wszystkich członków. To dlatego Jakub spał i widział Pana na samej górze drabiny. Co oznacza to, że opierał się o drabinę, jak nie to że zawiśnie na krzyżu. Zastanówcie się, bracia, że kiedy wisiał On na krzyżu, modlił się za Żydów. Wtedy zrozumiecie, kto krzyczał z nieba opierając się o drabinę Jakuba. Lecz dlaczego to się stało zanim Jakub pojął żonę? Ponieważ nasz Pan, prawdziwy Jakub, najpierw oparł się o drabinę, a później utworzył Kościół. Najpierw dał mu swoją Krew, zamierzając później dać w darze swoje Królestwo.

4) Posłuchajcie i dostrzeżcie piękno tego wydarzenia w tym, że zarówno śpiący Jakub, jak i Pan opierający się o drabinę, symbolizują Chrystusa. Kiedy nasz Pan Zbawiciel, mówiąc do Natanaela, wspomniał błogosławionego Jakuba, powiedział: „ Zauważ Izraelitę, w którym nie ma podstępu.” Dalej rzekł: „ Zaraz zobaczycie, jak niebo się otworzy i Boże anioły będą wchodzić i schodzić na Syna Człowieczego.” W Piśmie Świętym Pan nauczał o sobie to, co Jakub zobaczył we śnie: „ Zobaczycie, jak otworzy się niebo i aniołów Bożych schodzących i wchodzących na Syna Człowieczego.” Jeśli anioły Boże schodziły do Syna, ponieważ był On na ziemi, jak to możliwe, że te same anioły wchodziły na Syna Człowieczego, skoro jest On w niebie? Dlatego też On sam spał w Jakubie i w tym samym czasie wołał do Jakuba z nieba.

5) Te wszystkie rzeczy, bracia, jak mówi Apostoł: „ przydarzyły się im i zostały zapisane dla nas, dla których ostatni wiek świata nadszedł.” Przyjrzycie się uważnie, bracia, jak anioły Boże wchodzą do Syna Człowieczego w niebie i schodzą do tego samego Syna na ziemi. Kiedy kaznodzieje wygłaszają głębokie i pełne prawdy Boże z Pisma Świętego, które rozumieją tylko pobożni ludzie, wtedy wchodzą oni do syna człowieka; kiedy mówią o sposobach poprawy moralnej, które są zrozumiałe dla wszystkich, wtedy schodzą do syna człowieka. Tak więc mówi Apostoł: „ Mądrość przekazujemy tym, którzy do niej dojrzeli, lecz nie jest to mądrość tego świata, ani rządzących nim, lecz tajemnicza ukryta mądrość, którą Bóg przeznaczył światu dla naszej chwały.” Gdy Apostoł wypowiadał te słowa, niewątpliwie wchodził do syna człowieka. Gdy mówił dalej: „ Porzuć niemoralność”; nie upijaj się winem, bo to prowadzi do znieprawienia; gdy oznajmił: „ chciwość jest korzeniem całego zła”, tymi słowami schodził, jak anioł Boży do syna człowieka; gdy dalej mówił: „ zważaj na rzecz\y, które są na górze, nie na rzeczy na ziemi, wtedy wchodził. Lecz gdy uczył: bądź trzeźwy i nie grzesz i nauczał innych prawd, by naprawić moralność, wtedy schodził; mówił słowa, które rozumieli nawet prości ludzie. Te sposoby, to wchodzenie i schodzenie do syna człowieka, bo pokarm stały oferowany jest doskonałym, podczas gdy mleko nauki nie jest odmawiane nawet młodym. Błogosławiony Jan też wchodził, gdy powiedział: „ Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem.” to tymi słowami wznosił się odpowiednio wysoko. Jednak, skoro anioły Boże nie tylko wchodziły, ale i schodziły, schylając się do maleńkich, mówił: „ Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami.

6) Aby to, co powiedzieliśmy, bardziej przylgnęło do waszych, pobożnych serc , powtórzymy krótko, co było powiedziane. Błogosławiony Izaak, wysyłający syna w drogę, symbolizuje Chrystusa Pana. Kamień, który miał przy głowie Jakub i który namaścił olejem, również symbolizuje Zbawiciela Pana. Drabina sięgająca nieba, to krzyż. Pan opierający się o drabinę, to Chrystus przybity do krzyża. Anioły wchodzące i schodzące po drabinie , to apostołowie i ich uczniowie i wszyscy uczeni Kościoła; oni wchodzą poprzez przekazywanie prawdy sprawiedliwym, a schodzą przez tłumaczenie młodym i niedoświadczonym to, co są w stanie zrozumieć. Jeżeli chodzi o nas, którzy widzimy wszystkie prawdy spełnione w Nowym Testamencie, które były zapowiadane w Starym, powinniśmy dziękować Bogu,że zechciał dać nam tak wielkie dary, zanim jeszcze na nie zasłużyliśmy .Z Jego pomocą pracujmy ze wszystkich sił, aby te wielkie korzyści nie przyniosły nam oskarżenia ale rozwój .Gorliwie żyjmy duchem i zawsze zajmujmy się dobrymi czynami, w taki sposób, że gdy nadejdzie dzień sądu, będziemy czyści trzeźwi i pobożni i nie zostaniemy ukarani jak straszni grzesznicy, lecz razem z uczciwymi i wszystkimi, którzy boją się Boga , zostaniemy dopuszczeni do wielkiego szczęścia; z pomocą naszego Pana, który razem z Ojcem i Duchem Świętym mieszka i rządzi światem na zawsze. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM