ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 86

O poczęciu świętej Rebeki

1) Gdybyśmy chcieli wyjaśnić wam Pismo Święte w tym samy porządku i języku, w którym wyrazili je święci Ojcowie, pokarm nauki mógłby dotrzeć tylko do nielicznych, uczonych dusz, podczas gdy pozostały tłum ludzi pozostałby głodny. Dlatego pokornie was proszę, byście z cierpliwością wysłuchali tych prostych słów po to, aby wszyscy wierzący w Prawo otrzymali duchowe pożywienie. Przez to prozaiczne kazanie proste dusze nie mogą podnieść się do poziomu uczonych, bo są niedoświadczone: uczeni powinni zniżyć się do ich niewiedzy. To co będzie powiedziane prostym duszom, oczywiście będzie też zrozumiane przez wykształconych, lecz to, co jest głoszone uczonym, w ogóle nie będzie zrozumiane przez prostych.

2) We wtorek przeczytano nam lekcję o błogosławionym Izaaku i świętej Rebece i dzieciach, które szamotały się w jej łonie. Prawie każdy zgadza się, że błogosławiony Izaak, w pewnym sensie, reprezentuje Chrystusa, błogosławiona Rebeka – Kościół, która mimo tego, że jak Kościół była niepłodna przez długi czas, poczęła poprzez modlitwę i dar Pana. Kiedy dzieci walczyły w jej łonie, nie zgadzając się na tę dokuczliwość, zapytała:” Jeżeli tak się dzieje, to dlaczego jestem w ciąży?” Wtedy Pan odpowiedział: „ W twoim łonie są dwa kraje; dwa rodzaje ludzi wyjdą z twego ciała. Jedni będą silniejsi od drugich; starsi będą służyć młodszym.” Zaprawdę, kochani, jak mówi Apostoł: „ To co się im przydarzyło, zapisano dla nas jako przykład.” Dlatego Rebeka poczęła cieleśnie z błogosławionego Izaaka, ponieważ Kościół miał począć duchowo z Chrystusa. Co więcej, tak jak dwoje dzieci zmagało się w łonie Rebeki, tak dwa rodzaje ludzi ciągle przeciwstawia się w łonie Kościoła. Gdyby istnieli tylko dobrzy lub tylko źli ludzie, byliby jednymi ludźmi. Co gorsze, w Kościele można znaleźć zarówno dobrych jak i złych; dwa rodzaje ludzi zmagających się jak w łonie duchowej Rebeki to pokorni i pyszni, czyści i cudzołożnicy, łagodni i złośnicy, życzliwi i zawistni, miłosierni i chciwi. Dobre dusze chcą zwyciężyć zło, lecz niegodziwe dążą do zniszczenia sprawiedliwych. Pragnieniem dobrych jest naprawienie złych, podczas gdy zniszczenie dobrych jest zadaniem niegodziwych. Jedni to pobożni, drudzy bezbożnicy; dobrzy wznoszą się ku niebu przez pokorę, podczas gdy źli gwałtownie spadają do piekła przez pychę. Ci członkowie Kościoła katolickiego, którzy podążają za materialnymi dobrami, kochają i pragną ziemi i w niej pokładają wszystkie nadzieje należą do Ezawa. Ktokolwiek chce służyć Bogu po to, by zwiększać zaszczyty, lub otrzymywać korzyści materialne, należą do Ezawa, to jest do ziemskiego szczęścia. Ezaw rozumie dusze cielesne a Jakub duchowe. O tych dwóch rodzajach ludzi,mówi Apostoł, gdy wskazuje cielesnych i duchowych. Tak mówi: „ Teraz ujawniane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo,czary, zawiść, kłótnie, rywalizacja, zazdrość,rozłamy,pijaństwo, hulanki i tym podobne.” Zauważcie owoce ludzi należących do Ezawa. W dalszym fragmencie ten Apostoł mówi o owocach przynależących do Jakuba: „ Lecz owocem Ducha jest: dobroć, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroczynność, wiara, skromność, czystość. Zwróćcie uwagę na duchowe uczynki należących do błogosławionego Jakuba, czyli do ludzi pobożnych.

3) To, o czym czytaliśmy, że: „ Jedni ludzie będą silniejsi od drugich i starsi będą służyć młodszym.” widzimy, że nie spełniło się w Ezawie i Jakubie. Pismo nie wspomina o tym,że Ezaw służył błogosławionemu Jakubowi cieleśnie. Powinniśmy więc zapytać, jak należy to rozumieć duchowo, czy starszy będzie służyć młodszemu, bo gdyby tak nie było , Pismo nie wspominałoby o tym. Jeśli człowiek przyjrzy się dobrze, zobaczy w jaki sposób starsi ludzie służą młodszym w przypadku chrześcijan i Żydów. Udowodniono, że ważniejsi, starsi Żydzi służą młodszym, to znaczy chrześcijanom, bo jako słudzy chrześcijan roznoszą księgi Bożego Prawa po całym świecie, by nauczać wszystkie narody. Dlatego,że Żydzi byli rozsiani po wszystkich krajach, więc jeśli chcemy zaprosić jakiegoś poganina do uwierzenia w Chrystusa przez wskazanie, że Chrystus był zapowiedziany przez proroków, a on opiera się i mówi, że święte księgi Bożego Prawa były napisane przez nas, a nie przez Ducha Świętego, wtedy mamy sposoby na sprostowanie tego słusznymi argumentami. Takiemu człowiekowi możemy powiedzieć: Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące moich ksiąg, spójrz uważnie na księgi Żydów, wydawałoby się naszych wrogów, tych ksiąg ja na pewno nie mógłbym napisać, ani zmienić. Przeczytaj je raz jeszcze i gdy znajdziesz w nich to samo, co w moich księgach: „ Nie bądź niewierzącym.” W ten sposób starsi ludzie służą młodszym, ich księgi zapraszają gojów do wiary w Chrystusa.

4) Mówiąc inaczej: starsi będą służyć młodszym. Pytasz w jaki sposób?Zapewne w taki, jaki nikczemni służą dobrym; nie poddając się im, lecz ich prześladując. Tak jak prześladowcy służą męczennikom, tak jak młot – złotu, młyn – zbożu, piece – pieczeniu chleba: wszystko to spożytkowano, by mogło być upieczone. Jak nikczemni służą dobrym? Jak plewy w palenisku złotnika służą złotu, bez wątpliwości złoto jest ulepszone, gdy plewy zostaną ziszczone. Dlatego nikczemni nie powinni się wywyższać, gdy sprawiają cierpienie dobrym. Chociaż prześladują ich cieleśnie, siebie zabijają w sercu. Jeżeli nieszczęście złego człowieka wpływa na dobrego, to ta niegodziwość sprawia, że jego dusza gnije. Dlatego też, jeśli w złym duchu, rozjuszony gniewem ktoś próbuje sprowokować dobrego człowieka, to jest wątpliwe, że ten drugi też może być wściekły, lecz nie ma wątpliwości, że to ten pierwszy płonie gniewem. Być może dobry człowiek, który jest pełen siły duchowej i pokrzepiony Duchem Świętym, nie przejmie się nawet wtedy, gdy wymierzony jest ogień prześladowania; lecz bez wątpienia, ten, który próbował go sprowokować, płonie pasją. Zarówno Ezaw jak i Jakub narodzili się z jednego nasienia Izaaka, tak jak chrześcijanie są poczęci przez naszego Pana i Zbawcę, jeden chrzest i jedno łono Kościoła. Lecz tak jak Ezaw i Jakub są podzieleni na dwie części z powodu różnicy w moralności, bo z uczynków jedna część jest uznana za cielesną, druga – duchową. Z tego powodu Pismo mówi: „ Starsi będą służyć młodszym”, ponieważ liczba nikczemnych jest większa niż tych dobrych. Tak więc, jak tych dwoje dzieci w łonie Rebeki, tak i ci ludzie będą walczyć w łonie Kościoła, aż po dzień sądu, tak jak to wcześniej powiedzieliśmy, podczas gdy pyszni opierają się pokornym, cudzołożnicy prześladują czystych, pijacy, których jest nieskończona liczba, narzekają na trzeźwych, zawistni rywalizują z dobrymi, złodzieje pragną zniszczyć tych, którzy dają jałmużnę, tak jak wybuchowi - pokojowych i podczas gdy rozpustnicy próbują pociągnąć w dół do ziemi tych, którzy kochają to, co obiecuje niebo.

5) Dlatego proszę was, bracia, jeśli którykolwiek z was czuje się winnym z powodu złych rzeczy, dopóki jest czas, powinien, z pomocą Boga, starać się przenieść z lewej ręki do prawej. Porzucając nieprawość złego uczynku, powinien szybko powrócić do piękna cnót. Wtedy w dzień sądu zasłuży, po przesłuchaniu, na uniewinnienie i usłyszy upragnione słowa: „ Dobra robota dobry i wierny sługo; wejdź do radości twojego Pana.” Upominam i ostrzegam was, bracia, bądźcie czujniejsi, by wstać wcześniej na czuwanie i przyjdźcie wiernie na Tercję, Sekstę i Nonę. A przede wszystkim zachowajcie czystość nawet z własnymi żonami przez post i to do końca Wielkanocy. Dajcie biednym to, co mieliście zamiar zjeść na śniadanie. Zachowujcie pokój, przywołujcie do zgody tych, o których wiecie, że są skłóceni. Zaproście obcych i nie wstydźcie się myć ich stopy. Nie wstydźcie się postępować jak chrześcijanie. Z dobrą wolą dawajcie jałmużnę zgodnie z tym, na co was stać: „ Bo Bóg kocha radosnego darczyńcę.” Jeżeli nie możecie usunąć utrudzeń świata całkowicie, to przynajmniej złagodźcie je częściowo, byście mogli wziąć udział w czytaniu i modlitwie. Przez to będziecie zbierać więcej obfitego, duchowego wina, to znaczy Słowa Bożego w świętym naczyniu serca, będziecie mogli służyć Bogu z czystym i prawym sumieniem, po odrzuceniu wszystkich grzechów i złych nawyków. Wtedy, gdy nadejdzie święta uczta wielkanocna, możecie z radością i ufnością podejść do ołtarza Pana z niewinnym sercem i czystym ciałem, jeśli wiernie i ochoczo zachowaliście dobroczynność dla prawych i dla złych. Wtedy też każdy z was może zasłużyć na otrzymanie Ciała i Krwi Chrystusa, jako lekarstwa dla duszy, a nie na osądzenie; z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu moc i chwała razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM