ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

Kazanie 85

O słudze Abrahama, który został wysłany do Rebeki

O słudze Abrahama, który został wysłany do Rebeki


1) Gdy niedawno czytano świętą lekcję, usłyszeliśmy, że błogosławiony Abraham zawołał sługę i rzekł do niego: „ Połóż rękę pod moim udem, abym mógł zakląć cię w imię Boga nieba i ziemi, abyś nie szukał żony dla mojego syna wśród córek tego regionu, i że on posłusznie położył rękę pod jego udem i złożył przysięgę. Zaprawdę, bracia, wszystko to, o czym czytamy w Starym Testamencie, jeśli przyjmiemy to dosłownie, przyniesie nam niewielką korzyść, albo żadnej korzyści dla duszy. Jaki to bowiem pożytek dla nas zbierających się w kościele, by z pobożnością słuchać Słowa Bożego, jeśli wspomniano, że Abraham wysłał sługę, aby przyprowadził synowi żonę z dalekiego kraju, kiedy widzimy, że często zdarza się to i w naszym kraju? Jednak, bracia, tak jak błogosławiony apostoł Paweł, powinniśmy wierzyć, że to wszystko, co opisano dla Żydów,” przydarzyło się im dla przykładu”, lecz w rzeczywistości wypełniło się dla nas. Kiedy więc Abraham powiedział: „ Połóż rękę pod moim udem, to jakby mówił, połóż rękę na ołtarzu, lub połóż rękę na arce lub testamencie, lub wyciągnij rękę do świątyni i przysięgnij mi .Dotknął jego uda i przysiągł na Boga nieba i ziemi. Błogosławiony Abraham nie błądził, kiedy rozkazał, aby było to wykonane, ponieważ był wypełniony duchem proroczym i wiedział, że z jego nasienia narodzi się Chrystus, Pan nieba i ziemi; gdy sługa dotknął jego uda, nie przysiągł on w imię cielesnego człowieka,lecz żyjącego i prawdziwego Boga, ponieważ: „Abraham spłodził Izaaka, Izaak spłodził Jakuba, Jakub spłodził Judę”, z którego nasienia narodził się Chrystus Pan.

2) Sługa udał się do syryjskiej Mezopotamii i tam stojąc przy studni mówił w swoim sercu: „ Panie, Boże mojego pana, jeśli okazałeś dobroć mojemu panu, zobacz, stoję tu przy studni. Jeżeli dziewczyna przyjdzie po wodę, a ja jej powiem: „Daj mi się napić.” a ona odpowie: „Napij się, a ja jeszcze napoję twoje wielbłądy, to będzie ona tą, którą wybrałeś dla mojego pana Izaaka.” Jeszcze nie skończył mówić w sercu, gdy Rebeka nadeszła z dzbanem na ramieniu. Sługa rzekł: „ Daj mi się napić.” Ona szybko zdjęła dzban i powiedziała: „ Pij, panie, a ja nabiorę wody dla twoich wielbłądów.” Kiedy spytał ją, czyją jest córką, dziewczyna odpowiedziała, że jest córką Betuela i siostrą Labana. Wtedy mężczyzna pochylił się i wielbił Boga: wiedział bowiem, że są krewnymi Abrahama. Wyjął kolczyk do ozdobienia jej twarzy i nałożył bransoletki na nadgarstki. Dziewczyna powiadomiła rodziców, którzy błogosławili Boga i z radością i honorami przyjęli sługę Abrahama. On zaś powiedział, że chce zabrać Rebekę do swego pana Izaaka. Oni odrzekli: „ Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją, czy ma ona takie życzenie.” Przywołali Rebekę i zapytali: „ Czy pójdziesz z tym człowiekiem.” a ona odpowiedziała: „ Pójdę.”

3)Tak więc, kochani, przyjrzyjmy się, jak tylko możemy temu, co oznaczają owe wydarzenia. Gdy błogosławiony Abraham wysłał sługę, by znalazł żonę synowi, przedstawiał obraz Boga Ojca. Podobnie jak wtedy, gdy złożył chłopca na całopalną ofiarę, również był obrazem Boga Ojca; jego sługa był także znakiem przepowiedni. Abraham wysłał sługę do dalekiego kraju, aby przywiózł synowi żonę, ponieważ Bóg Ojciec chciał posłać swoje Słowo światu, by znaleźć Kościół katolicki na współmałżonkę dla swego jedynego Syna. Tak, jak poprzez sługę Abrahama doprowadzono pannę młodą do błogosławionego Izaaka, tak przez Jego prorocze słowo, kościół nie żydowski zaproszony jest do Chrystusa, prawdziwego pana młodego z dalekich krajów. Gdzie znaleziono tę współmałżonkę, która miała połączyć się z Chrystusem? Gdzie, jak nie w pobliżu wody? To prawda, kochani. Gdyby Kościół nie przyszedł do wód chrztu, nie byłby połączony z Chrystusem. Dlatego Rebeka spotkała sługę Abrahama przy studni, a Kościół Chrystusa w sakramencie chrztu. Co dalej się zdarzyło? Sługa przyniósł złote kolczyki i złote bransolety i dał je Rebece. Złote kolczyki oznaczają Boże słowa: złote bransolety – dobre uczynki, bo dobre uczynki oznaczane są przez ręce. Zobaczmy, bracia,że również Chrystus dał Kościołowi te dary. Sługa przyniósł kolczyki do ozdobienia twarzy, Chrystus włożył w uszy Kościoła Boże Słowa więcej warte od wszystkich pereł. Sługa nałożył Rebece bransolety na nadgarstki, podczas gdy Chrystus włożył w ręce Kościoła dobre uczynki. Zauważcie, kochani, i radujcie się, dziękując Bogu, bo to, co było zapowiedziane w nich, wypełniło się w nas przez dar Chrystusa. Co więcej, tak jak Rebeka nie miałaby kolczyków i bransolet, gdyby Izaak nie posłał ich przez sługę, tak Kościół nie miałby w uszach Bożego Słowa i wszystkich dobrych uczynków, gdyby Chrystus swoją łaską i przez apostołów ich nie przyznał. Także to, że dziewczyna zapytana, czy chce iść ze sługą, odpowiedziała, „ idę” - widzimy to jasno wypełnione w Kościele. Tam jest zapytanie o chęć Rebeki, tu poszukiwana jest chęć Kościoła. Rebekę zapytano: „ Czy chcesz iść z tym człowiekiem?” Ona odpowiedziała: „ Idę.” Kościół zapytano: Czy wierzysz w Chrystusa? I on odpowiada: Wierzę. Nie zaprowadzono by Rebeki do Izaaka, gdyby nie powiedziała: „ Idę.; ani też Kościół nie byłby połączony z Chrystusem, gdyby nie powiedział: Wierzę.

4) Tak więc sługa zaprowadził Rebekę do Izaaka, lecz zobaczmy, gdzie ona go zastała. „ Znalazła go przy studni przysiąg.” Patrzcie, bracia, sługa Izaaka znalazł Rebekę przy studni i z kolei Rebeka znalazła przy studni Izaaka. To prawda, Chrystus nie znalazł Kościoła, ani Kościół Chrystusa w żądnym innym miejscu, jak tylko w sakramencie chrztu. Dlatego też, jak mówi Pismo: „Pod wieczór błogosławiony Izaak poszedł na pole, by rozmyślać.” To pole przedstawia postać świata; Izaak poszedł na pole, ponieważ Chrystus miał przyjść na świat; Izaak pod wieczór – Chrystus na końcu świata. Poszedł, by rozmyślać, ponieważ Chrystus przyszedł na świat, by sprawiedliwie go pokonać, podczas gdy sam przez niego niesprawiedliwie zabity, po to, by przez swoją śmierć, zniszczyć śmierć, przez zmartwychwstanie przynieść życie tym, którzy wierzą. Co więcej, tak jak Rebeka była cieleśnie złączona z Izaakiem, tak Kościół duchowo połączył się z Chrystusem, otrzymując krew współmałżonka jako cenny posag, by potem otrzymać posag Jego królestwa. Błogosławiony Piotr apostoł oznajmia to jasno,gdy mówi: „ Byliście odkupieni nie złotem czy srebrem, lecz drogocenną Krwią Chrystusa, jak owieczka bez skazy.”

5) Tak więc Izaak wziął Rebekę „i zaprowadził ją do namiotu swojej matki.” Chrystus wziął Kościół i ustanowił go w miejsce synagogi. Przez niewiarę synagoga została odłączona od Boga i umarła, a przez wiarę Kościół był połączony z Chrystusem i otrzymał życie. Jak mówi Apostoł, przez dumę „gałęzie” drzewa oliwnego ułamały się, aby skromna oliwka mogła być zaszczepiona. Izaak wziął Rebekę, „ ponieważ kochał ją i znalazł pociechę po stracie matki.” Chrystus wziął Kościół i kochał go tak bardzo , że przez tę miłość złagodził smutek spowodowany jego śmiercią – synagogi. Zaprawdę, tak jak niewiara synagogi spowodowała smutek Chrystusa, tak wiara Kościoła przyniosła Mu radość. Gdy On stracił jeden kraj żydowski przez nieprawość synagogi, choć nie całkowicie, tak Chrystus Pan zdobył cały świat przez wiarę Kościoła. Kochani, ponieważ dla nas Chrystus Pan przygotował sobie duchową współmałżonkę,którą, jak powiedziałem, odkupił swoją drogocenną Krwią – dlatego z Jego pomocą, każdy z nas powinien nie tylko strzec korzyści przyznanych przez boski dar, lecz starać się je zwiększyć. Wtedy On nie będzie widział niczego nikczemnego w luksusie, niczego napuszonego w dumie, niczego, co jest złością, niczego oślepionego zawiścią, niczego z wężowatą trucizną zazdrości. Zaprawdę, to słuszne, że nasz współmałżonek, „ piękniejszy niż synowie ludzcy”, nie powinien znaleźć w nas żadnego z wymienionych grzechów, które by raziły oczy Jego Majestatu. Dla Niego razem z Ojcem i Duchem Świętym poszanowanie i moc na zawsze. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM