ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

Kazanie 82

O jałówce, baranie i trzyletniej kozie: również o turkawce i gołębiu


1) Kochani, słyszeliśmy jak mówi Pismo Święte: „ Pan przemówił do Abrahama i powiedział: Przynieś mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, turkawkę i młodego gołębia.” Przyniósł więc to wszystko i poprzecinał na połowę, a części ułożył jedna naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie rozcinał; drapieżne ptaki zlatywały się do mięsa,lecz Abraham odganiał je. Po zachodzie słońca, kiedy Abraham pogrążył się w głębokim śnie, ogarnęła go wielka ciemność i przerażenie. Gdy zaszło słońce i zapadła ciemność, dym jakby z pieca i ognista pochodnia przesuwały się między kawałkami mięsa. Bracia, chcemy na ile Pan pozwoli wytłumaczyć wam, co oznaczają te wydarzenia. Błogosławiony Abraham został nazwany przez Pana „ ojcem wielu narodów.”Wszystkie narody, które teraz wierzą w Chrystusa i będą wierzyły w przyszłości, są synami Abrahama poprzez naśladowanie jego wiary, a nie przez narodziny z ciała. Obecnie, po tym jak byli dziećmi Abrahama, zwyrodniali Żydzi, wskutek niewiary, stali się dziećmi diabła; Ewangelia nazywa ich „potomstwem żmii”, w przeciwieństwie do narodów wierzących w Chrystusa , które zasłużyły na to, by stać się dziećmi Abrahama. Dlatego też jałówka, koza i trzyletni baran, jak również turkawka i gołąb przedstawiają różne kraje. Opisano je jako trzyletnie, gdyż miały one uwierzyć w tajemnicę Trójcy Świętej. W Kościele katolickim są członkowie nie tylko duchowi, ale i cieleśni; ponieważ niektórzy mówią, że wierzą w Trójcę, mimo tego są cieleśni, ponieważ zaniedbują unikania grzechów i złych nawyków. Jeśli zaś są dusze duchowe i cielesne, dodano turkawkę i gołębia, aby przedstawiały ludzi duchowych, trzy zwierzęta oznaczają ludzi cielesnych.


2)Teraz zważcie,że Abraham podzielił zwierzęta na dwie części, kładąc jedną naprzeciw drugiej. „Ptaki” jak mówi Biblia „ nie zostały przekrojone na połowy.” Co to oznacza, bracia? W Kościele katolickim ludzie cieleśni są podzieleni, lecz duchowi nie. Jak mówi Biblia są oddzieleni i postawieni przeciwko sobie. A dlaczego? Ponieważ wszyscy niegodziwi kochankowie świata nie zaprzestają podziałów i zgorszenia pośród siebie. Są podzieleni, gdy, jeden występuje przeciwko drugiemu. Ptaki,czyli dusze uduchowione nie są podzielone. Dlaczego? Bo mają jedno serce i jedną duszę w Panu chcieć i nie chcieć jest dla nich jedną i tą samą rzeczą. Zapewne wspomniane wyżej turkawki i gołębie są jak te dusze. Turkawki symbolizują niewinność, gołębie prostotę. W Kościele katolickim wszyscy bogobojni ludzie są zapewne niewinni i prości i mogą powiedzieć wraz z psalmistą: : Gdybym miał skrzydła jak gołębica, odleciałbym i miałbym spokój.” Oraz:” Jaskółka znajduje gniazdo, gdzie składa młode.” Cieleśni ludzie, którzy mogą być oddzieleni, są przyciśnięci ciężkimi kajdanami występków, zaś duchowi wznoszeni są wysoko na skrzydłach różnych cnót, jakby przez dwa skrzydła i tak, przez dwa przykazania miłości Boga i dobroci dla bliźniego, są unoszeni do nieba. Mogą oni powiedzieć wraz z Apostołem: „ Nasza ojczyzna jest w niebie.” Tak często jak ksiądz mówi: „ wznieście swoje serca” mogą powiedzieć z pobożnością i słusznością, że swoje serca wznieśli do Pana. Jednak niewielu ludzi w Kościele może to powiedzieć z całkowitą pewnością i prawdą. Stąd też Abraham nie podzielił ptaków, bo uduchowieni ludzie mający jedno serce i duszę, jak to powiedziałem, nie mogą być podzieleni lub oddzieleni od miłości Boga i bliźniego. Wykrzykują one z Apostołem: „ Kto może oddzielić nas od miłości Boga i Chrystusa? Cierpienie, prześladowanie, czy rozpacz?” Po tych następują inne słowa aż do stwierdzenia: „ Ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga, który jest w Chrystusie Panu.” Dlatego duchowe dusze nie są oddzielone przez udręczenia, podczas gdy cielesne dusze czasami oddzielone przez bezpodstawne plotki; okrutny miecz nie może oddzielić tych pierwszych, lecz przywiązanie cielesne oddziela tych drugich. Żaden trud nie złamie ludzi duchowych, lecz nawet pochlebstwa mogą przekupić cielesnych. I dlatego Abraham podzielił zwierzęta na dwie części a nie podzielił ptaków.


3)”Gdy zaszło słońce i zapadła ciemność, dym jakby z pieca i ognista pochodnia przesunęły się między kawałkami mięsa.”Zauważcie, bracia, że tym, co nazwano ognistą pochodnią przesuwającą się między kawałkami, nie powiedziano, że dotknęła ona turkawkę lub gołębia. Ten wieczór obrazuje koniec świata, a zwierzęta, jak już powiedzieliśmy, symbolizują wszystkie narody wierzące w Chrystusa; ponieważ są w nich ludzie nie tylko duchowi, czyli dobrzy, ale i niegodziwi, dlatego też zwierzęta zostały pocięte i przeszła przez nie ognista pochodnia. Zgodnie z tym, co mówi Apostoł:” Dzień Pana, to ogłoś,gdyż będzie to ujawnione w ogniu.” Ten dymiący piec i ognista pochodnia zapowiedziały dzień sądu, dlatego strach, przerażenie ogarnęło Abrahama. Tak więc uświadomiliśmy sobie, że „ Jeżeli człowiek sprawiedliwy będzie ledwo zbawiony” w dzień sądu, „ co się stanie z bezbożnym i grzesznikiem?” Ten rozpalony, dymiący piec oznaczał dzień sądu, w czasie którego „ będzie płacz i zgrzytanie zębów.” Tego dnia będzie zawodzenie, płacz i skrucha, która przyszła za późno: będą przesunięte podstawy gór, a ziemia spalona aż do piekła. Wtedy, jak mówi błogosławiony apostoł Piotr: „ Niebiosa palące się rozpłyną a fragmenty rozpuszczą się od gorącego ognia.” Wtedy, jak sam Pan mówił w Ewangelii: „ Moce niebieskie będą wstrząśnięte', gdy „ słońce będzie przyciemnione i księżyc nie będzie świecił i gwiazdy będą spadały z nieba.” Gdzie podzieją się wtedy nikczemni?” Gdzie będą cudzołożnicy i pijacy i zrzędy? Gdzie będą miłośnicy rozpusty, złodzieje, pyszni i zawistni? Co te nieszczęśliwe dusze powiedzą w swojej obronie, gdy ten dzień ujawni,że byli upominani, ale ciągle są nieprzygotowani? Gdy cały świat zaczyna jęczeć, słysząc trąbę Archanioła, która jest głośniejsza od każdej innej. Wtedy, jak mówi prorok , przyjdzie Pan: „ spustoszyć świat i zniszczyć grzeszników.” Wtedy, jak mówi Biblia, niegodziwi grzesznicy będą wrzuceni do basenu ognia, „ I dym ich męczarni wznosi się na wiek wieków”,wtedy jakie drżenie, jaka mgła, jaka ciemność zawładnie tymi nienawistnymi, niesumiennymi, zimnymi duszami? Obyśmy mogli uniknąć tych męczarni duszy, obudźmy się póki jest jeszcze czas na naprawę i jak dobrzy, pożyteczni słudzy, szukajmy woli naszego Pana, gdy ten straszliwy dzień sądu nadejdzie, którego boją się nawet dobrzy i nie będziemy torturowani przez karzące płomienie w towarzystwie cielesnych ludzi. Te dusze symbolizowane przez zwierzęta, mogą być podzielone przez różne sprzeczne pragnienia. Okazujmy prostotę gołębia i czystość turkawki, abyśmy mogli być wzniesieni do nieba na duchowych skrzydłach cnoty – zgodnie ze słowami Apostoła: „ Dogonimy ich w chmurach i spotkamy Pana w powietrzu i na zawsze będziemy z Panem.” Z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała razem z Ojcem i Duchem Świętym, świat bez końca. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM