ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 158

O tym, co powiedziano w Ewangelii: „ Przyjdźcie błogosławieni...” również o jałmużnie

1) Kiedy czytano Ewangelię, usłyszeliśmy słowa, które są jednocześnie przerażające jak i upragnione. Są straszne. Ponieważ Pan mówi: „ Odejdźcie ode Mnie przeklęci do wiecznego ognia” a upragnione z powodu słów: „ Przyjdźcie błogosławieni, otrzymacie królestwo.” Kto w tym samym czasie nie drżał i nie radował się słysząc to , radował się, bo Chrystus obiecuje królestwo chrześcijanom, którzy są Jego sługami; drżał, bo grozi wiecznym ogniem grzesznikom? Bracia, bardzo was proszę, słuchajcie tej lekcji otwartym sercem i jak najczujniejszymi zmysłami. Ponieważ nie trudno to sprawić, zawsze o tym pamiętajcie i rozmyślajcie o Jego mocy. Jeżeli człowiek zważa na tę lekcję, nawet jeśli nie może przeczytać całego Pisma Świętego, to ta jedna lekcja wystarczy, aby czynił dobro i unikał zła.

2) Dlatego też, bracia, słuchajcie i zauważcie, czym jest to, co nasz Pan obiecał powiedzieć tym, którzy znajdą się po Jego prawej ręce. Mówi On: „ Przyjdźcie błogosławieni, otrzymacie królestwo, bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić.” Lecz co powie tamtym, którzy są po Jego lewej stronie? „ Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, do wiecznego ognia, które zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić.” Dlatego, bracia, zauważcie, że Pan nie powiedział: „ Odejdźcie ode Mnie, przeklęci”, bo kradliście, składaliście fałszywe zeznania, popełnialiście morderstwa lub cudzołóstwa. Tego nie powiedział, lecz: „ Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić.” Co więcej, On nie powiedział: „ Odejdźcie ode Mnie, ponieważ zagrabiliście cudzą własność, lecz dlatego, że nie dawaliście biednym; nie dlatego, że popełnialiście złe uczynki, lecz dlatego, że nie czyniliście dobrych. Tak więc jedynie miłosierdzie uwolni tych, którzy znajdą się po Jego prawej ręce: „ Chodźcie, błogosławieni, otrzymacie królestwo”, podczas gdy chciwość potępi tych stojących po lewej stronie. Żaden z ludzi nie może żyć bez grzechu, jednakże z pomocą Pana, każdy może przez jałmużnę odkupić swoje grzechy.

3) W zdaniu, w którym mówi, że wrzuci do wiecznego ognia człowieka, który nie nakarmił głodnego i nie odział nagiego, możemy, bracia, bez wątpienia zobaczyć na jaką mękę będą skazani ludzie czyniący zło, skoro ci nie czyniący dobra są wrzucani do ognia. Jeżeli człowiek, który nie dał chleba biednemu zostanie potępiony razem z diabłem, to na co powinien być skazany ten, który zabrał to, co należy do innego? Jeżeli człowiek, który nie odział nagiego, został wrzucony do ognia, to jak sądzicie, gdzie będzie wrzucony ten, który ogołocił sąsiada?? Jeżeli człowiek, który nie przyjął obcego do swego domu zostanie potępiony w piekle, gdzie powinien być wrzucony człowiek, który zabrał komuś dom?

4) Kochani bracia, pobożnie rozmyślajmy nad tymi prawdami i starajmy się, jak tylko możemy, wykonywać dobre uczynki i zgodnie z tym ile posiadamy, dawać pielgrzymom i biednym po to, byśmy mogli odkupić popełnione grzechy i przez te uczynki przygotować sobie wieczne nagrody. Posłuchajmy, co Pan mówi:” Błogosławieni miłosierni, bowiem oni dostąpią miłosierdzia.” Usłyszeliście teraz zdanie, w którym nasz Pan obiecuje nam królestwo niebieskie, jeśli będziemy praktykować jałmużnę; zgodnie z naszymi zasobami karmić głodnych, poić spragnionych, ubierać nagich i przyjmować obcych. Jeżeli nabożnie spełniamy takie czyny, to staniemy przed trybunałem wiecznego Sędziego pewni siebie, bo wtedy sprawiedliwi będą w wiecznej pamięci i nie będą się bali złego przesłuchania. To to ( oby Pan zechciał oddalić je od nas ), które ci po lewej stronie usłyszą: „ Odejdźcie ode Mnie przeklęci do wiecznego ognia.”

5) Dlatego mocno wierzcie w [ moc ] jałmużny, bo: „ Jałmużna wybawia nas od śmierci i jej dawca nie pójdzie do ciemności.” Niech każdy z nas wyciągnie rękę do biednych, jak tylko może. Jeśli ktoś ma złoto, niech da biednemu złoto; jeżeli ma srebro, niech da mu srebro; jeżeli człowiek nie ma pieniędzy, niech z dobra intencją da mu cokolwiek; jeśli nie ma całego bochenka chleba, powinien odłamać kawałek z tego co ma i to ofiarować. Taki komfort i zabezpieczenie Pan zechciał przekazać przez proroka biednym, bo nie powiedział: „ Daj swój cały chleb głodnym, lecz: „ Podziel się swoim chlebem z głodnym.” Nawet jeśli nie masz całego bochenka, podziel się małym kawałkiem.

6) Lecz abyście się dowiedzieli, jak mile jest widziane przez Boga, gdy z dobrą intencją dawane jest cokolwiek, posłuchajcie: Pana mówiącego w Ewangelii o wdowie, która zaofiarowała bardzo mało: „ Ta wdowa, która dała odrobinę, dała więcej niż wszyscy. Bo oni, bogaci, z całej swej obfitości dali coś, ona zaś dała wszystko co miała.” Dlatego zasłużyła na to, by Pan pochwali,ł ją swymi ustami. I dlatego niech każdy zrobi co może; z wyjątkiem skromnego posiłku i prostej odzieży powinien to co ma nad to dać biednym w radosnym duchu. Dlaczego z radością? Ponieważ daje on mało, a otrzymuje wiele; daje odrobinę, a przygotowuje królestwo; daje trochę pieniędzy, a otrzymuje życie wieczne; daje doczesne posiadłości, a otrzymuje te, które przetrwają wieczność. Słuchajcie, dlaczego powinniśmy dawać radośnie i z dobrą intencją. Jeśliby godny zaufania człowiek powiedział do was: Daj mi jedną złotą monetę a odpłacę ci stoma złotymi monetami, czy nie dałbyś mu chętnie te jedną, by otrzymać sto? Bóg nieba i ziemi mówi do ciebie: „ Ten kto ma współczucie dla biednych, pożycza Bogu. Co więcej: „ Tak wiele jak zrobiłeś to dla jednego z najbiedniejszych, zrobiłeś dla Mnie.”; a w Psalmach: „ Dobrze będzie się działo człowiekowi, który jest łaskawy i z łaskawości pożycza.” Jak wiele powinniście pożyczyć Bogu na ziemi, by otrzymać wielokrotnie w życiu wiecznym? Wtedy zasłużycie, by stanąć przed trybunałem wiecznego Sędziego, a anioły będą na ciebie patrzeć i będziesz z czystym sumieniem i z pewnością powiedzieć: „ Daj mi Panie, bo dałem, miej miłosierdzie, bo ja miłosierdzie okazałem, zrobiłem to, co rozkazałeś; Ty zapłać to, co obiecałeś. Jeszcze raz napominam was, bracia, zapamiętajcie tę lekcję Ewangelii i pracujcie z pomocą Boga i całą swoją siłą, byście uniknęli wiecznego ognia i byście mogli szczęśliwie dotrzeć do królestwa niebieskiego; z Jego pomocą, Tego, któremu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM