ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 147

Wytłumaczenie Modlitwy Pańskiej

1) Wymieniliście w co wierzycie; usłyszeliście, o co macie się modlić. Z pewnością nie moglibyście przywołać Tego, w którego byście nie wierzyli. Jak mówi Apostoł: „ Jak oni mogą zawołać Tego, w którego nie uwierzyli?” Dlatego najpierw nauczyliście się Wyznania wiary ( Credo ). Jest tu wyłożona istota waszej wiary, która jest jednocześnie krótka jak i długa; krótka, co do ilości słów; długa z powodu wagi myśli. Co więcej, ta modlitwa, którą dzisiaj dostaliście, by się jej nauczyć w ciągu ośmiu dni, została wypowiedziana przez naszego Pana do Jego uczniów, o czym słyszeliście, kiedy była czytana Ewangelia. Od uczniów przyszła ona do nas, bo: „ Po całej ziemi rozbrzmiewa ich głos.”

2) Teraz, kiedy znaleźliście Ojca w niebie, nie trzymajcie się kurczowo ziemskich dóbr, bo za chwilę powiecie: „ Ojcze nasz, któryś jest w niebie.” Należycie do wielkiej rodziny, bo przy tym Ojcu tak pan jak i sługa są braćmi; jak również generał i żołnierz, bogacz i biedak. Wszyscy pobożni chrześcijanie mają swoich ziemskich ojców, niektórzy wspaniałych, inni niegodziwych; lecz oni wołają do jednego Ojca, który jest w niebie. Jeżeli tam jest nasz Ojciec, tam jest przygotowana dla nas spuścizna. Więcej nawet, taka jest Jego natura, że wraz z nim samym posiadamy, co On daje. On przekazuje spadek, lecz nie zostawia nam tego, gdy umiera. Nie umarł On po to, byśmy nastąpili po Nim, lecz żyje nadal, byśmy mogli przyjść do Niego. Skoro usłyszeliśmy, kogo mamy prosić, dowiedzmy się też, czego powinniśmy poszukiwać, byśmy przypadkiem nie obrazili Ojca, prosząc o to, co jest niewłaściwe.

3) O co Pan Jezus nauczył nas prosić Ojca, który jest w niebie? „ Święć się imię Twoje.” O jakie dobro prosimy Boga, gdy mówimy, że Jego imię ma być uświęcone?” Imię Boga jest zawsze święte. Dlaczego więc prosimy, by było święcone, jak nie po to, byśmy sami mogli być uświęceni przez Niego? Dlatego modlimy się, by to, co zawsze jest święte, mogło być uświęcone w nas. Imię Boga jest święcone w nas podczas chrztu. Skoro już jesteście ochrzczeni, o co będziecie się modlić, jak nie o to, by to co otrzymaliście, trwało w was?

4) Dalej mamy następną prośbę: „ Przyjdź królestwo Twoje.” Czy o to prosimy czy nie, królestwo Boże nadejdzie. Dlaczego więc o to prosimy, jak nie po to, by to co ma przyjść do wszystkich świętych, przyszło również do nas? W ten sposób Bóg może nas włączyć w poczet Jego świętych, do których Jego królestwo ma przyjść.

5) W trzeciej prośbie mówimy: „ Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.” Co to znaczy? To, że tak jak anioły służą Mu w niebie, tak i my służmy Tobie Boże na ziemi. Co więcej, święte anioły są Mu posłuszne, nie obrażają Go i wykonują Jego polecenia z miłości do Niego. Mówimy tę modlitwę po to, byśmy mogli wypełnić przykazania Boga z miłości do Niego. Słowa: „ Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.” możemy rozumieć też inaczej. Niebo jest naszą duszą, ziemia ciałem. Co w tym sensie oznacza: „ Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi?” Tak jak słyszymy Twoje przykazania, tak też niech nasze ciało będzie z nimi w zgodzie; bo nie moglibyśmy ich wypełnić, gdyby nasze ciało i duch były ze sobą skłócone.

6) Następna modlitwa: „ Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” Czy prosimy Ojca o konieczny pokarm dla ciała, zawierający w chlebie wszystko, czego potrzebujemy, czy rozumiemy to jako ten codzienny chleb, który otrzymujemy na ołtarzu; mamy prawo o to Go prosić. Bo o co się modlimy, jak nie o to, byśmy nie popełniali grzechu, który nas odłączy od takiego Chleba? Także Słowo Boga, które jest głoszone każdego dnia, jest chlebem, chociaż nie jest to chleb dla żołądka, to nie ustaje być chlebem dla ducha. Kiedy życie od nas odchodzi, nie będziemy szukali chleba, którego żąda od nas głód i nie będziemy musieli otrzymać sakramentu ołtarza, skoro będziemy już tam z Chrystusem, którego Ciało otrzymamy teraz. Ani te słowa nie będą musiały być wypowiadane, te, które teraz słyszycie, ani Pismo Święte nie będzie czytane,kiedy Go zobaczymy, ponieważ On jest Słowem Boga. Poprzez Słowo wszystkie rzeczy zostały stworzone. Nim żywią się aniołowie, Ono je oświeca i stają się mądre. Nie poszukują zawiłych mów, lecz chłoną zachwycające Słowo i wypełnione Nim, uwielbiają i nie przestają uwielbiać; bo: „ Szczęśliwi” mówi psalmista, „ są ci, którzy mieszkają w domu Twoim Panie! Oni cały czas wielbią Ciebie.”

7) Prosimy w tym życiu: „ Wybacz nam nasze długi, jako i my wybaczamy naszym dłużnikom.” We chrzcie wszystkie nasze długi, to znaczy wszystkie nasze grzechy są natychmiast wybaczone. Jednak tutaj nikt nie może żyć bez grzechów, nawet jeśli nie są poważne, człowiek odłącza się od tamtego chleba. Skoro na tej ziemi nikt nie może być bezgrzeszny, a chrztu nie możemy otrzymać po raz drugi, poznajemy w tej modlitwie sposób codziennego oczyszczania się. Tak więc grzechy mogą nam być wybaczone, jeśli zrobimy, co następuje: „ Tak jak i my wybaczamy naszym dłużnikom.” Dlatego też, bracia, radzę wam, jako moim synom w łasce Pana i moim braciom w Bogu Ojcu, kiedy ktokolwiek obraża was lub grzeszy przeciwko wam, a potem przychodzi i spowiada się z tego, szukając u was przebaczenia, nawołuję was, abyście mu wybaczyli i zrobili to szybko całym sercem, byście nie mogli przeszkodzić Bożemu przebaczeniu przychodzącemu do was. Bo jeżeli wy sami nie wybaczycie, On też wam nie wybaczy. Dlatego prośmy o to w tym życiu, skoro grzechy mogą być wybaczone tu, gdzie są gromadzone; w przyszłym życiu nie są wybaczane, bo nie są popełniane.

8) W ostatniej prośbie mówimy; „ I nie wódź nas na pokuszenie, lecz wybaw nas od złego.” To także jest koniecznym, by prosić, żebyśmy nie byli wodzeni przez pokusy, bo tutaj one są. Co więcej, abyśmy byli wybawieni od złego, ponieważ tutaj jest zło. W tej modlitwie jest siedem próśb. Trzy dotyczą życia wiecznego, cztery doczesnego. : Błogosławione jest imię Twoje”; to będzie zawsze. „ Przyjdź królestwo Twoje”; to królestwo będzie zawsze. „ Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”;i tak się stanie. „ Daj nam chleba naszego powszedniego”, ponieważ nie zawsze on będzie obecny. „ Wybacz nam nasze winy”; to też nie zawsze będzie. „ Nie wódź nas na pokuszenie”; tak nie będzie zawsze.” Ale nas zbaw ode złego”; co też nie zawsze będzie. Tam, gdzie jest pokusa, tam też jest zło i dlatego konieczna jest modlitwa. Dlatego musimy błagać Boga Wszechmogącego tak, że gdy przez ludzką słabość nie jesteśmy w stanie czegoś uniknąć, to nasz Pan może łaskawie dać nam to, On, który żyje i króluje z Ojce i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM