ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 146

O fragmencie Ewangelii, gdzie jest powiedziane: „ Nie pozwól, by twoja lewa ręka wiedziała , co czyni prawa.

1) Wydaje mi się, kochani bracia, że lekcja Ewangelii, którą właśnie przeczytaliśmy, nie może być rozumiana dosłownie. Dlatego, z pomocą Boga, zastanówmy, jak można dojść do zrozumienia jej duchowego znaczenia. Bo mówi Pan: „ Nie czyńcie dobra przed ludźmi po to, by to widzieli.” i znowu: „ Kiedy dajecie jałmużnę, nie pozwól, by twoja lewa ręka widziała, co robi prawa” ; tak jakby jałmużna mogła być dawana w tajemnicy. Jak możemy pojmować to dosłownie, skoro sam Pan znowu mówi: „Pomimo tego spraw, by twoje światło świeciło przed ludźmi, by mogli ujrzeć twoje dobre czyny i oddawali chwałę twemu Panu w niebie?” Raz On mówi: „ Nie pozwól, by twoja lewa ręka widziała, co robi prawa.”; kiedy indziej mówi: „ Niech twoje światło świeci przed ludźmi”, by mogli zobaczyć twoją dobroczynność? „ Słuchajcie, bracia, uważnie i poproście o zrozumienie boskich Pism z pokorą i mądrością, bo Pan w Ewangelii nie może zaprzeczyć sam sobie. To ze sam powiedział zarówno o dawaniu w tajemnicy i radził, aby rozdawać ją publicznie, wymaga rozsądnego rozumowania, by Jego przykazania nie zdawały się przeczyć sobie. Ten kto daje jałmużnę, aby być chwalonym, robi to publicznie, nawet wtedy, gdy robi to niejawnie, skoro szuka ludzkich pochwał. Ten jednak, który ją rozdaje jedynie z miłości do Boga po to, by inni naśladowali jego dobry uczynek i po to, aby to nie on, tylko Bóg był wychwalany, daje ją w tajemnicy, nawet gdy czyni to publicznie. W zamian za jałmużnę ten człowiek pragnie nie tego co widoczne, lecz niewidzialnego, nie chce ludzkiej chwały, lecz nagrody od Boga.

2) Podobnie powinniśmy zrozumieć to w przypadku postu. Chociaż sam Pan mówi: „ Namaść głowę i umyj twarz, byś nie był widziany przez ludzi, że pościsz.”;czy my nie działamy sprzecznie z nakazem Chrystusa, kiedy publicznie ogłaszamy, że pościmy, kiedy patrzą na nas ludzie? Również i to powinno być rozumiane w podobnym znaczeniu, a mianowicie, że nikt nie powinien pościć dla ludzkiej chwały, lecz by otrzymać przebaczenie grzechów i Boże miłosierdzie. Dlatego niech każdy zbada sumienie i jeżeli daje jałmużnę jedynie z miłości do Boga, to może to robić z przekonaniem nawet i publicznie. Wtedy ludzie, którzy to widzą mogą go naśladować. W przypadku tego, co mówi Pan: „ Nie pozwól lewej ręce, by widziała, co robi prawa ręka.”; rozumiemy to jako zastosowanie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Miłość Boga rozumiemy jako prawą rękę, próżność lub ziemskie pragnienia jako lewą. Jeśli dajesz jałmużnę dla ludzkiej chwały, to robi to lewa ręka, prawa nie robi niczego. Jednak gdy dajesz ją dla otrzymania odpuszczenia grzechów i z miłości do życia wiecznego, to wtedy to wszystko robi ręka prawa. Dlatego to, co wyraża: „ Nie pozwólcie, by twoja lewa ręka widziała, co czyni prawa, oznacza, jak nie to że cokolwiek działa w nas miłość Boga nie powinno być zniszczone czy zmarnowane przez próżność i ziemskie pragnienia? Dalej, jeśli ktoś wierzy, że może wypełnić to dosłownie, to co zrobi wtedy, gdy będzie bolała go prawa ręka? Czy wtedy może nie dawać żadnej jałmużny lewą ręką? Lub jeśli chce wykupić niewolnika, to jak może otworzyć sakiewkę lub szkatułkę bez pomocy lewej reki? Co więcej, jeśli chce przyjąć przybysza i zgodnie z nakazem Pana umyć stopy świętego, nie wiem, jak mógłby to zrobić, by lewa ręka o tym nie wiedziała.

3) To co powiedział Pan również odnosi się do tego: „ Kiedy się modlisz, nie módl się na rogach ulicy” mówi On, „ lecz idź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca w tajemnicy.” Patrzcie a przekonacie się, że nie zawsze da się to wykonać dosłownie. Zarówno my, jak i inni ludzie, modlą się nie tylko w swoich pokojach, lecz również przychodzą publicznie do kościoła, klękają wszyscy razem. Więc kiedy to robimy, czy nie sprzeciwiamy się nakazowi Chrystusa, który nam powiedział, że mamy zamknąć drzwi i modlić się w naszych pokojach. Nie jest tak. Dobrze słuchajcie jak należy to rozumieć. Kiedy modlicie się do Boga i oczekujecie od Niego tego, co widzialne, to modlicie się publicznie przy otwartych drzwiach, ponieważ chcecie otrzymać od Boga to, co jest widzialne. Jednak, gdy chcecie błagać o przebaczenie za grzechy i o życie wieczne, nawet gdy modlicie się publicznie, to modlicie się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ nie szukacie widzialnego, lecz tego co niewidzialne. „ Bo rzeczy, które są widzialne są tymczasowe,lecz rzeczy, które są niewidzialne są wieczne.” Gdy szukacie rzeczy tymczasowych, jak powiedziałem wcześniej, to modlicie się publicznie przy drzwiach otwartych. Jeśli prosicie o rzeczy wieczne, jest to modlitwa w tajemnicy, bo pragniecie otrzymać nie rzeczy widzialne, lecz niewidzialne. Wprawdzie człowiek, który prosi o rzeczy niewidzialne, otrzymuje także te, które są widzialne. Dzieje się to tak przez dar Pana, ponieważ On nie kłamie, kiedy mówi: „ Lecz najpierw szukaj królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą ci dodane.” Nie mówimy tego, bracia, po to żebyśmy nie mogli modlić się do Boga o tymczasowe dary, to znaczy o zdrowe ciało, czas pokoju, czy obfite plony. O te rzeczy również powinniśmy prosić Boga, lecz na drugim, czy na trzecim miejscu: pierwsze miejsce w naszej modlitwie zajmować ma miłość duszy i pragnienie życia wiecznego. Módlmy się więc za ciało, lecz nieporównywalne jeszcze bardziej za duszę. Dlatego też, kochani bracia, tak często, jak ta lekcja Ewangelii jest czytana, powinniście rozumieć ją tak, jak o tym mówiliśmy. Tak więc, czy w jałmużnie, czy w modlitwach powinniśmy zachować to, co znaczy prawa i lewa ręka, że cokolwiek robimy, mamy to robić z miłości do wiecznego szczęścia, a nie z próżności, czy ziemskich pragnień.

4) Niech te myśli wystarczą waszej dobroczynności. Kiedy zbierzecie się wcześnie jutro rano, tak jak zwykle przez dar Boży, usłyszycie jeszcze pełniej to, co powinniśmy powiedzieć i to, co powinniście usłyszeć.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM