ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 144

O modlitwie, nawróceniu i Niniwitach

1) Kiedy był czytany ten rozdział Ewangelii, Kochani, usłyszeliśmy: „ Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest w zasięgu ręki.” Królestwo niebieskie jest Chrystusem, którego wszyscy uznajemy za sędziego dobra i zła, dostrzegającego wszystkie pobudki. Dlatego uznajemy Boga w wyznawaniu grzechów podczas spowiedzi, a przed sądem ostatecznym naprawmy wszystkie błędy naszej duszy. Zaprawdę,jest obawa niebezpieczeństwa, jeżeli dusza nie wie, jak naprawić grzech, jakim lekarstwem. Powinniśmy odprawić pokutę zwłaszcza wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli przedstawić rachunek z powodu naszego niedbalstwa. Zrozumcie, kochani, jak wielka jest dobroć Boga dla nas, że On pragnie, by złagodzona została wina naszego wykroczenia przez pokutę przed nastaniem sądu ostatecznego. W ten sposób nasz sędzia, który zawsze jest sprawiedliwy, radzi nam zawczasu, by nie musiał surowo karać. Jest to, kochani, pożyteczne dla nas, że Bóg od nas żąda strumienia łez, żeby żal za grzechy przywrócił to, co nasze zaniedbanie zagubiło. On wie, że człowiek nie zawsze ma czyste intencje, często grzeszy ciałem lub mową. Po to Bóg pokazał drogę skruchy, przez którą człowiek może wyprostować to, co skrzywione, przywrócić zagubione; skoro w ten sposób jest zapewniany o wybaczeniu, to powinien on zawsze wzdychać nad swoimi wykroczeniami. Nawet gdy natura ludzka cierpi z powodu wielu ran, to mimo tego, nikt nigdy nie powinien rozpaczać, ponieważ Pan jest na tyle szczodry, że chętnie udziela łaski swego miłosierdzia wszystkim, którzy są słabi.

2) Może ktoś powiedzieć, że nie ma niczego do opłakiwania. Niech każdy się ucieka do sumienia i znajduje grzech zakłócający jego serce. Jeden walczy z ranami serca, inny atakuje ciało; w jednym dominuje pycha, podczas gdy szkodliwa rozpusta zawstydza innego. Pijaństwo kompromituje jednego człowieka, żądza rozpala drugiego, kłamstwo oskarża jednego, a z powodu zawiści o własność sąsiada strofuje jeszcze innego. Jeden człowiek jest skalany rozlaniem krwi, a inny jest zanieczyszczony miłością do podłej kobiety. Jak można znaleźć kogoś, kto nie narzeka na te wielkie, poważne ataki umysłu lub ciała i nie wylewa przed Panem pokornych łez? Dlatego też, nikt nie powinien się wstydzić ofiarowania Bogu swoich ran; jeżeli człowiek wstydzi się leczenia, to nigdy nie ucieknie się do lekarstwa z wszystkimi rodzajami chorób, niektóre są łatwiejsze do wyleczenia, inne trudne. Jednak żaden chory nie jest w poważniejszym stanie niż ten, który nie chce uleczenia. Pismo Święte poucza o tej prawdzie; nikt, kto szukał lekarstwa, nie zginął i nikt, kto nim pogardził, nie uniknął zepsucia. Przeznaczeniem miasta Niniwy było zniszczenie w przeciągu trzech dni, jeśliby nie nastąpiła w nim skrucha. Co zapowiedział prorok: „ Jeszcze trzy dni i Niniwa zostanie zniszczona.” Kiedy ta wiadomość dotarła do króla Niniwy, zdjął on szaty, nałożył włosiennicę i usiadł w popiele.” Wielka była, kochani, jego skrucha; odrzucił królewskie szaty i okrył się włosiennicą. Zaprawdę, wolał w niej uciec, niż zginąć w purpurowych szatach. Gdzie więc było dostojeństwo jego władzy? By uniknąć kary za swoją pychę, uciekł się do pomocy pokory. Tak więc, widzimy, kochani,że pokora przynosi więcej niż władza. Bo całe królestwo Niniwy zginęłoby, gdyby skrucha, jak patron, go nie ocaliła.

3) Do opisu żalu za grzechy mieszkańców Niniwy dodano jeszcze i to, że w tym samym czasie pościły też niemowlęta i zwierzęta. Dlaczego pościły małe bezgrzeszne dzieci? Niewątpliwie niewinni pościli po to, by grzesznicy uniknęli kary; małe dziecko płakało, by nie zginął dorosły. Lecz nawet jeśli post niemowląt był konieczny, to po co był post zwierząt? Z pewnością po to, by głód zwierząt zwrócił uwagę na skruchę ludzi. Ich ryczenie do Boga pokazywało, że to, co popełniło niewielu ludzi, miało być odkupione przez wszystkie stworzenia. Dlatego też, kochani, my również powinniśmy wołać do Pana naszego zgodnymi sercami i ze zjednoczoną wiarą. Tamci wołali po popełnieniu wykroczeń; my zróbmy to po to, by nie grzeszyć. Oni krzyczeli po przewinieniu, my wołajmy, po to, by nie stać się winnymi. Błogosławiony jest człowiek, kochani, którego lęk jest jak bicz; jest on nawrócony nie przez karę, ale przez dyscyplinę. Człowiek, który się boi, że któregoś dnia może cierpieć męki, nigdy ich nie cierpi.

4) Lecz być może ktoś powie: Dlaczego powinienem się bać, skoro nie robię niczego złego? Posłuchajcie Apostoła Jana, który mówi o tym: „ Jeżeli powiemy, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych siebie i nie ma w nas prawdy.” Dlatego, niech nikt siebie nie oszukuje, kochani, nie rozpoznawać swoich grzechów, jest najgorszym rodzajem grzechu. Wszyscy, którzy przyznają się do swoich wykroczeń mogą być pojednani z Bogiem przez nawrócenie. Lecz żaden grzesznik, nie jest bardziej godny politowania niż ten, który myśli, że nie ma powodu do żalu. Bo jest wiele grzechów, kochani, a niektóre z nich są bardziej niebezpieczne, głównie dlatego, że są uważane za nieznaczne. Te, o których ludzie myślą, że wcale nie są grzechami, są bardziej zwodnicze, niż te, o których sądzimy, ze nimi nie są. Dlatego, ja teraz nie mówię o morderstwach, cudzołóstwie, czy nieprawych radach, bo chrześcijanie nie popełniają takich grzechów. Jeśli zdarzy się, że je popełnią, to rozpaczają nad tym ,że upadli i się nim nie oparli. Ja raczej mówię o tych, o których się myśli, że są mniejsze i nie znaczące.. Kogo z was obecnych kochani, nie skalało pijaństwo, nie uniosła duma, zazdrość nie pochłonęła, nie zapaliła żądza lub nie zraniła zawiść,? Dlatego radzę wam kochani, zgodnie z tym, co jest napisane, żebyście: „ spokornieli pod niezmierzenie potężną ręką Boga.” Skoro nikt nie jest bez grzechu, nikt nie powinien być bez pokuty; bo przez to samo człowiek staje się winny, jeśli zakłada, że jest niewinny. Człowiek może być winny mniejszego grzechu, lecz nie ma nikogo bez winy. Z pewnością są różnice między ludźmi, lecz nie ma wolnego od winy. Z tego powodu, kochani, tamci, którzy grzeszyli poważniej, powinni szukać wybaczenia tym pobożniej, podczas gdy ci, którzy nie zostali skalani przez poważniejsze grzechy, powinni się modlić o to, by tak się nie stało; z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM