ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 142

O tym, co jest napisane o naszym Panu i Zbawicielu:On urósł jak sadzonka,jak pęd z wyschniętej ziemi

1) Wiele razy, kochani bracia, prorokowano wcześniej o naszym Panu i Zbawicielu: „ On wyrósł jak sadzonka, jak pęd z wyschniętej ziemi.” Dlaczego jak korzeń? Ponieważ „ nie było w Nim okazałego wyglądu.” Cierpiał, był poniżany, opluwany – nie miał piękności. Przyszedł jako człowiek, chociaż był Bogiem. Tak samo korzeń nie jest piękny, lecz posiada w sobie moc piękna. Słuchajcie bracia i weźcie pod uwagę litość Boga. Zauważacie piękne drzewo, przyjemne dla oka, z zielonym listowiem, bogate w owoce i chwalicie je. Sprawia wam przyjemność zrywanie owoców, siedzenie w cieniu, odpoczynek od skwaru, wysławiacie całe jego piękno. Gdyby pokazano wam korzeń – nie ma w nim piękna.” Zauważcie teraz wspaniałość drzewa.

2) Kościół wzrastał, narody przyjmowały wiarę, książęta ziemscy pokonani w imię Chrystusa. Aby zostać zwycięzcami w tym świecie, włożyli szyje w jarzmo Chrystusa. Wcześniej prześladowali Chrystusa z powodu bożków, teraz ich prześladują ze względu na Chrystusa. We wszystkich cierpieniach i udrękach, każdy może uciec się do Chrystusa z prośbą o pomoc. Nasiono gorczycy wyrosło i stało się większe od innych drzew;ptaki powietrzne, które są dumne z tego świata, przychodzą i odpoczywają w jego gałęziach. Skąd ta wielka uroda? Powstała z korzenia, Co więcej to piękno odbiera wielką chwałę. Szukajmy korzenia. Pluli na Niego, poniżali, biczowali, ranili i gardzili, haniebnie i nikczemnie. Teraz możecie patrzeć na drzewo, które wyrosło z tego korzenia i wypełniło cały świat.: „ Pęd z wyschniętej ziemi.”

3) „ Nie miał On okazałego wyglądu, by patrzeć na Niego, ani wyglądu urodziwego.” i „ Czyż nie jest On synem cieśli?” Brakowało Mu urody tak bardzo, że powiedziano: „ Czynie mamy słuszności mówiąc, że masz diabła?” Demony uciekały na samo Jego imię, a mimo to oskarżano Go, że ma w sobie diabła. Dlaczego tak było? Jakie piękno w Nim było, którego nie można było dojrzeć? „ Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.” Czym jest to Jego piękno? „ Chociaż był On Bogiem z natury, nie uważał, że bycie równym Bogu jest czymś, czego należy się kurczowo trzymać.”

4) Kiedy widziano Go jako nie posiadającego ani urody, ani nadobności? „I nie miał On urody, Jego oczy były spuszczone, jego położenie niestosowne dla wszystkich ludzi: człowiek w ranach.” Był On człowiekiem w ranach; Bóg przed nimi i Człowiek – Bóg po nich..” „ Człowiek w ranach, który przyzwyczajony do dolegliwości.” Czyich dolegliwości? Dolegliwości tych, przez których cierpiał. Lekarz znosił dolegliwości szaleńców, a kiedy był ukrzyżowany modlił się: „ Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią?” Słuchajcie, kochajcie naszego Pana Młodego. Im brzydszy nam się pokazuje, tym bardziej kochający, tym słodszy dla staje się swej Współmałżonki. „ Dlatego On się odwrócił.” On się odwrócił, by tamci, którzy Go krzyżowali, nie mogli Go poznać. Jego twarz była znieważona i my nie mieliśmy dla Niego szacunku.

5) To były nasze zniedołężnienia, które On znosił, nasze cierpienia, które wytrzymywał, podczas gdy my myśleliśmy o Nim jak o kalece, oczarowanym przez Boga i chorym. „ Lecz On był przebity za nasze wykroczenia, przygnieciony naszymi grzechami, na Nim ciążyła kara, która ocaliła nas, przez Jego poświęcenie byliśmy uleczeni. Wszyscy zbłądziliśmy jak owce i Pan dał nam Go za nasze grzechy.” Czy jest to Ewangelia, czy proroctwo? Co na to mówią Żydzi? Czy nas to nie dziwi, że oni mają te słowa, czytają i nie znajdują nikogo prócz Niego o kim mówią te słowa, Jego, który jest głoszony na całym świecie przez Ewangelię i nadal nie są chrześcijanami, lecz są tak ślepi na zupełnie jasne słowa proroków? Nie dziwcie się ślepocie Żydów wobec osoby Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, dzieje się tak, że to co powiedziano o Panu Młodym, będzie również prawdziwe o Pannie Młodej. Tak jak byliście zdumieni ślepotą Żydów co do Pana Młodego, tak i teraz będziecie zadziwieni ślepotą heretyków, co do Panny Młodej.

6) Zastanówmy się teraz tylko nad ślepotą Żydów. Pan dał nam Jego za nasze grzechy i chociaż był on traktowany surowo, nic nie mówił, jak owieczka prowadzona na rzeź lub owca przed strzyżeniem. On milczał, nic nie mówiąc. W Jego pokorze osąd został odebrany. Kto dalej mógłby myśleć o Jego losie? Został odcięty z ziemi żyjących. Jego zmartwychwstanie było przepowiedziane. Widzicie, że Pan powiedział to w prawdzie ( tak jakby Prawda mogła powiedzieć cokolwiek innego niż prawdę): „ Te rzeczy są zapisane w Prawie i prorokach i w Psalmach są o Mnie.” Zaprawdę, słyszeliście: „ Chrystus powinien cierpieć i powinien powstać ponownie.” Bo teraz słyszeliście: „ On był odcięty od ziemi żyjących.” „ Skrucha i odpuszczenie grzechów powinny być wygłaszane w Jego imieniu wszystkim narodom, zaczynając od Jerozolimy.” To też słyszycie od tego proroka. Jednak nie powinniśmy przedkładać proroka nad naszego Pana; herold poprzedzał, sędzia szedł za nim. Herold nie wygłaszał własnych słów, lecz sędziego, a sędzia, przychodząc później, potwierdzał swoje słowa, wymówione przez herolda. „ Był On odcięty z krainy żyjących i poruszony grzechami swego ludu.” Słyszeliście, jak do nich mówił: „ Co Ja wam zrobiłem? Jeżeli znaleźliście we Mnie grzech, udowodnijcie to.” Lecz oni odpowiedzieli: „ Ukrzyżować Go! Ukrzyżować Go!” Myśleli, że był On człowiekiem, chociaż niewinnym. Dlatego: „ Był On przejęty grzechami swego ludu.”

 

7) Stąd też: „ Grób został Mu przydzielony między niegodziwymi i miejsce pochówku ze złoczyńcami” Co to oznacza? Kiedy nasz Pan wisiał na krzyżu, bogacz, Józef z Arymatei, poszedł do Piłata i poprosił o ciało Chrystusa. Piłat zgodził się na pogrzebanie. Bogaci otrzymali za Jego śmierć. Józef pochował biedaka, w którym upatrywał bogactw. Z tego powodu: „ Miejsce pochówku ze złoczyńcami.” To, co było powiedziane jako ostatnie, zdarzyło się pierwsze; to, co było pierwsze, zdarzyło się później. „ Grób między nikczemnymi” Jak możemy, to udowodnić? Żydzi przyszli do Piłata mówiąc: „ Panie, słyszeliśmy, jak ten przybłęda ( to znaczy ten oszust ) powiedział do swoich uczniów, że On powstanie po śmierci. Daj rozkaz, aby grobowiec był strzeżony, bo inaczej Jego uczniowie mogą przyjść w nocy i wykraść Go; i ostatnie oszustwo będzie gorsze niż pierwsze.” Piłat im odpowiedział: „ Macie żołnierzy, idźcie i strzeżcie grobowca, jeśli chcecie.” Wzięli więc żołnierzy i postawili ich tam. Ci ludzie są niegodziwi; stoją tam na straży. Jak udowodnimy, że są niegodziwi? Zostali wysłani, jako niewierni: sędzia wydał rozkaz, przyszli i strzegli grobu. Czytajcie Ewangelię, a usłyszycie o ich nikczemności. Kiedy nasz Pan powstał, zobaczyli anioła i byli niesamowicie przestraszeni i przerażeni, a kiedy im powiedziano: „ Nie lękajcie się” , strach ich opanował, ponieważ nie mieli wsparcia wiary. Chociaż znali prawdę, gdy poszli do Żydów i wszystko im opowiedzieli, ci rzekli: „ damy wam pieniądze.” Byli nikczemni z tego właśnie powodu, że znali prawdę i sprzedali kłamstwo. Nie ma w tym niczego dziwnego, że to zrobili, bo ślepy sprzedał kłamstwo ślepemu. Powiedziano im: „ Powiedzcie, Jego uczniowie przyszli i ukradli ciało, kiedy my spaliśmy.” O próżności sprzedająca nieprawdę próżnym, którzy ją posłyszą i uwierzą jej!” Dzisiaj w te same słowa wierzą Żydzi, ta opowieść dominuje, „ jak próżna, jak fałszywa i jak pusta jest ona” Oni nie chcą słuchać świadectwa męczenników, że mogą żyć, słuchają tych świadków, którzy śpią i giną. Jeżeli strażnicy spali, to jak mogli widzieć, kto zabrał Go z grobowca? Albo pilnowaliście nikczemna duszo; - O zły człowieku, o którym prorok powiedział ze słusznego powodu: „ Grób mu przydzielono, między złoczyńcami; „ albo spaliście i nie wiecie, co się stało. Zaprawdę, to, co Duch Święty przeprowadził dużo wcześniej, kochani bracia, przez psalmistę, wypełniło się: „ Knując spisek, nie mogą oni odnieść sukcesu.”

8) My, dla zbawienia których, te wszystkie prawdy zostały przepowiedziane i spełnione, dziękujemy Bożemu miłosierdziu, pracujmy tak wiele z całej siły,by dary Boga nie doprowadziły nas na sąd, lecz do doskonałości. Wtedy, kiedy straszny dzień sądu i czas zdania rachunku przyjdzie, nasz Pan i Zbawiciel, który był sądzony, może znajdzie to, co nam dał jako nietknięte, bez uszczerbku, kiedy przyjdzie nas sądzić. Bez wątpienia zapłaci On to, co obiecał, lecz również upomni się o to, co wykupił: ze swoim drugim przyjściem będzie żądał tego, co wcześniej dał. Mimo, że powinniśmy bardzo ufać litości Boga, to jednak nie możemy bać się Jego sprawiedliwości, bo On, który odkupił nas z litością, będzie sądził ze sprawiedliwością. To, że grzeszyliśmy tak długo, a On nas ciągle oszczędza, nie wynika z zaniedbania, lecz Jego anielskiej cierpliwości. Nie stracił On swojej mocy, lecz zatrzymuje ją na nasze nawrócenie. Dlatego lękajmy się Jego sprawiedliwości, gdy pragniemy Jego litości. Oszczędza nas On teraz, lecz nie milczy, a jednak jeżeli milczy, nie zawsze będzie milczał Dlatego słuchajmy Jego rozkazów, jeżeli chcemy, by nas oszczędził, kiedy w dzień sądu nie będzie milczał. Obecnie dana jest nam Jego litość, lecz później będzie żądana od nas sprawiedliwość, a On „ da każdemu to, na co zasłużył.” I wtedy nastąpi to, co mówi Apostoł: Sąd jest bez litości dla tych, którzy nie okazali litości.”

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM