ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 137

O wersecie Psalmu CXVIII: „ Widzę, że całe spełnienie ma swoje granice.”

1)Często śpiewaliśmy z wami, kochani, psalm, w którym Duch Święty, poprzez błogosławionego Dawida, pokazuje nam niezwykły koniec. Mówi on tak: „ Widzę, że całe spełnienie ma swoje granice; wielkie zaprawdę jest Twoje polecenie.” Co on zobaczył? Czy mamy myśleć, że wszedł on na czubek bardzo wysokiej góry, spojrzał i zobaczył orbitę ziemi i cały świat i dlatego mówi: „ Widzę, że całe spełnienie ma swoje granice”? Jeśli jest to godne pochwały, proście Pana o cielesne oczy. Nie idźcie daleko, dostrzeżecie, że mówię do was: „ Wejdźcie na górę i zobaczcie kraniec. Chrystus jest górą; przyjdźcie do Niego i stamtąd zobaczycie koniec całej doskonałości. Co to jest koniec? Spytajcie Pawła: „ Celem tego nakazu jest dobroczynność szczerego serca, czystego sumienia i niekłamanej wiary.” i gdzie indziej: „ Miłość jest wypełnieniem Prawa.” Co jest tak skończone i ograniczone, jak i dające satysfakcję? Dlatego też, cokolwiek robicie dla miłości Chrystusa, zwracajcie się do Niego z intencją lub na końcu waszych działań. Nie róbcie niczego w celu otrzymania ludzkiej pochwały, lecz wszystko dla miłości Boga i pragnienia życia wiecznego. Wtedy zobaczycie koniec wszelkiej doskonałości; kiedy do niej dojdziecie, nie będziecie pragnęli niczego innego. Kiedy ten psalm jest czytany i słyszycie: „ Aż do końca, psalm Dawida”, zrozumiecie w tym tylko Chrystusa, ponieważ Apostoł mówi: „ Chrystus jest spełnieniem Prawa wobec sprawiedliwości.” Jeśli dojdziecie do czegoś innego, przejdźcie ponad tym, aż dojdziecie do końca. Co to jest koniec? „ Dla mnie być blisko Boga jest moim dobrem.” Czy trzymacie się Boga? Zakończyliście swoją podróż i pozostaniecie w naszej prawdziwej ojczyźnie.

2) Skierujcie więc uwagę, bracia. Szukacie pieniędzy; niech to nie będzie waszym końcem; przejdźcie obok tego jak pielgrzymi. Szukajcie sposobów na zajmowanie się potrzebami, lecz nie pozostawajcie przy tym z pasją. Jeżeli kochacie to z chciwością, to zaplączecie się w to. Chciwość stanie się kajdanami dla waszych stóp i nie będziecie w stanie iść dalej. Dlatego przejdźcie obok tego, szukajcie końca. Szukacie zdrowia ciała; nadal tam nie pozostawajcie. Czym jest zdrowe ciało, które niszczy śmierć,osłabia choroba? Jest ono bezwartościowe, śmiertelne i niepewne. Szukajcie Boga, szukajcie Boga przez wzgląd na Niego, nie na was. To jest prawdziwa i czysta miłość, która Go kocha nie dlatego, że On daje nam jakieś ziemskie dobra, lecz, że zachowuje dla nas samego siebie. Tam jest koniec. Szukacie zaszczytów? Może chcecie, żeby coś dobrego zostało zrobione po to, by przez nie zadowolić Boga? Nie kochajcie zaszczytu, abyście tam nie pozostali. Szukacie chwały? Jeśli poszukujecie chwały Boga, dobrze robicie, lecz jeśli szukacie własnej, czynicie źle. I pozostajecie na drodze. Lecz uważajcie, czy jesteście zarówno kochani i chwaleni? Nie gratulujcie sobie, kiedy was chwalą w was samych, lecz bądźcie chwaleni w Panu., a wtedy możecie z pewnością zaśpiewać: „ Niech moja dusza chwali Pana.” Mówicie dobre słowa, a czy wasza przemowa jest chwalona? Nie pozwólcie, by ją wychwalano jako waszą własną, bo to nic, jeżeli tam zakończycie, jesteście skończeni. W tym przypadku nie jesteście skończeni tak jakby udoskonaleni, lecz skończeni, by ulec zniszczeniu. Dlatego nie pozwólcie, aby wasze słowa chwalono jako pochodzące od was. Jak powinny być chwalone? Tak jak mówi psalm: „ Pozwól swojej duszy chwalić Pana” i „ W Bogu, którego obietnicę chwalę; w Bogu, któremu ufam bez lęku; co moje ciało może zdziałać przeciwko mnie?” Kiedy wasz umysł i wszystkie myśli wasze dobra są wychwalane w Bogu, to nie ma powodu, by się bać, że zginie wasza chwała, ponieważ Bóg nie ponosi porażki. Dlatego przechodźcie nawet obok waszej chwały.

3)Zauważcie, bracia, jak wiele rzeczy pomijamy, bo nie ma w nich kresu. Używamy ich jakby dla odświeżenia, tak jak w hotelu, pod warunkiem, że tam nie pozostajemy. Dlatego, kochajcie Boga, to będzie naszym wiecznym szczęściem. Pracujecie na ziemi, lecz idziecie do obiecanego owocu. Zaprawdę, kto może zabrać wam Boga, którego kochacie. Śpicie bezpiecznie, lecz raczej stójcie na warcie bezpiecznie, abyście śpiąc nie zniszczyli tego, co kochacie. Nie na próżno powiedziano: „ Daj światło moim oczom, żebym nie usnął w śmierci.” Ten rodzaj przyjemności trwa, nie tylko pozostaje tam, gdzie wy jesteście, ale nawet was przywołuje przed ucieczką, abyście nie zginęli.

4) Miłość Boga jest prawdziwa, gdy zachowujemy Jego przykazania. Słyszeliście o nich: „ Na tych dwóch przykazaniach polega całe Prawo i prorocy.” Na jakich dwóch przykazaniach? „Będziesz miłował Twego” i „Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.” Dlatego zachowujcie dobroczynność i miejcie pewność. Dlaczego boicie się, że moglibyście kogoś zranić? Kto rani tego, kogo kocha? To niemożliwe by kochać, gdy nie czyni się dobra. Lecz może robicie wyrzuty? Miłość to robi i jest to sprawa dyscyplinowania, nie bezwzględności. Może atakujecie? Robicie to w celu naprawy, nie okrucieństwa, ponieważ uczucie miłości nie pozwala wam zaniedbać tego, który jest dyscyplinowany. Tak więc, czasem zdarza się, że rezultaty są sprzeczne i kiedy nienawiść pochlebia a miłość jest surowa. Ktoś nienawidzi wroga, lecz udaje, że jest przyjazny. Widzi kogoś innego, że coś złego robi, a chwali go i zachęca. Chce, by pochopnie szedł przez czeluści swych żądz, z których może nie powrócić. On ją chwali: „ Bo nikczemny człowiek raduje się w swojej chciwości.” Daje jej oliwę swego pochlebstwa, o czym mówi prorok: „ jest to oliwa dla głowy, której moja głowa nie odmówi.” Zwróćcie uwagę, on nienawidzi i chwali. Ktoś inny widzi, że jego przyjaciel robi coś złego, przywołuje go; udziela mu nagany, beszta, tłumaczy mu. Czasami nawet do tego dochodzi, że jest potrzebne błaganie. Zobaczcie, nienawiść pochlebia, miłość błaga. Nie zwracajcie uwagi na słowa pochlebcy i na pozorną srogość zarzutu: patrzcie na istotę, weźcie pod uwagę korzeń, z którego to się zaczyna. Dlaczego ktoś pochlebia? Po to, by oszukać. Inny błaga po to, by naprawić.

5) Nie ma potrzeby, by nasze serce samo z siebie się powiększało. Pozyskaj to od Boga, byś mógł wzajemnie kochać wszystkich ludzi, nie tylko swoich przyjaciół, lecz również wrogów. Nie kochaj ich dlatego, że są twoimi braćmi; lecz po to, by się nimi stali. Zawsze płoń braterską dobroczynnością, zarówno dla tego, który stał się twoim bratem, jak i dla twojego wroga, by mógł stać się twoim bratem przez miłość. Kiedykolwiek kochasz brata, kochasz przyjaciela, ponieważ jest połączony z tobą w katolickiej jedności. Jeżeli człowiek żyje dobrze, kochasz go jak tego, który z wroga stał się twoim bratem. Możesz kochać kogoś, kto jeszcze nie wierzy w Chrystusa, lub jeśli wierzy w Chrystusa, po to, że może wierzyć w diabła; bo posłuchaj, może on wierzyć w Chrystusa i nadal Go nie kochać. Czy kochasz nawet takiego człowieka i kochasz go z braterskim uczuciem. On nie jest twoim bratem,lecz ty go kochasz w taki sposób, że może stać się twoim bratem z powodu twojego zainteresowania. Dlatego cała nasza miłość powinna być braterska.

6) Proszę was, bracia, zauważcie i ujrzyjcie tę duchową słodycz. Siła, owoce, kwiaty, piękno, uprzejmość, pastwiska, picie, jedzenie, czysty uścisk nie są prawdziwe bez powiązania z dobroczynnością. Jeżeli to nas zachwyca, gdy ciągle jesteśmy pielgrzymami, to jak będziemy szczęśliwi, kiedy dojdziemy do naszej ojczyzny​? Dlatego, nasz Pan i Zbawca poprzez słodycz swojej miłości, dał nam posmak tego z naszej ojczyzny, z Jego pomocą starajmy się z całą naszą siłą zachować doskonałą dobroczynność. Wówczas, gdy dojdziemy do naszej najważniejszej ojczyzny po pielgrzymce na tym świecie, możemy zasłużyć na to, by mieć więcej zadowolenia z wielkich radości dobroczynności; z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który razem z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM