ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 135

O wersecie z psalmu LXXV ( 75): Złóżcie przyrzeczenia Panu waszemu Bogu wypełnijcie je

1) Boże Słowo napomina nas przez proroka, kochani: „ Złóżcie przyrzeczenia Panu, waszemu Bogu i wypełnijcie je.” Dlatego każdy powinien obiecać i dotrzymać tego, co może. Nie przyrzekaj, by potem nie dotrzymać, lecz niech każdy, to, co może przyrzeknie i dotrzyma. Nie leń się w przyrzekaniu, bo wtedy nie wypełnisz z całym zapałem. Nie uda ci się to, jeśli wierzysz tylko w siebie, lecz gdy będziesz polegał na Nim , któremu przyrzekasz, przyrzekaj, a dotrzymasz z pewnością. „ Przyrzekajcie Panu, waszemu Bogu i wypełnijcie wszystko, wy wszyscy razem. Co powinniśmy przyrzec i dotrzymać, bracia? Wiarę w Niego, nadzieję wiecznego życia i dobre życie zgodne z przyjętymi normami.. Oczywiście przyjęte normy są obowiązujące dla wszystkich ludzi. Niepopełnianie cudzołóstwa jest przykazaniem dla ludzi żonatych, jak i dla religijnych. Jest to przykazanie wspólne zarówno dla pobożnych mężczyzn i kobiet. Nie kradnij jest przykazaniem dla wszystkich ludzi. Nie kochaj pijaństwa, w którym ludzie pogrążają siebie samych i niszczą Bożą świątynię wewnątrz nich, jest nakazem dla wszystkich ludzi. Nie bądź pyszny, to przykazanie dla wszystkich. Nie kradnij, nie zabijaj, nie nienawidź i nie planuj zniszczenia nikogo, to przykazanie dla wszystkich. Dlatego też, wszyscy powinniśmy przyrzec to, co przynależy do wiary, sprawiedliwości, czystości lub miłosierdzia, a z Jego pomocą, któremu to przyrzekamy, dotrzymamy. Jeden człowiek przyrzeknie Bogu czystość małżeńską, to, że będzie znał tylko swoją zonę, tak samo i jego żona, że będzie tylko ze swoim mężem. Inni przyrzekną czystość na przyszłość, mimo, że obecnie nie są w związku małżeńskim; ci ludzie przyrzekną coś większego niż ci pierwsi. Jeszcze inni przyrzekną dziewictwo od samego początku życia. Takie, że nie doświadczą oni tego, co inni próbowali i zaprzestali; to przyrzeczenie jest największe. Koś inny przyrzeknie, że zostawi majątek do podziału miedzy biednych i wieść zwykłe życie w towarzystwie świętych; on przyrzeknie coś wielkiego. Niektórzy przyrzekną mieć dom otwarty dla wszystkich świętych ludzi, którzy nadejdą; oni też zrobią wielkie przyrzeczenie.

2) „ Złóż przyrzeczenie Panu, twojemu Bogu i wypełnij je.” Każdy powinien przyrzec to, co chce obiecać, lecz powinien dotrzymać tego, co przyrzekł. To nie w porządku, by nie dotrzymał przyrzeczenia. Pewna pobożna kobieta ( zakonnica ) chciała wyjść za mąż. Czego ona chciała? Być dziewicą. Czego ona chciała? Również być matką. Czy pragnęła czegoś złego? Tak. Dlaczego? Ponieważ ona już wyszła za mąż za jej Pana i Boga. Zaprawdę, co mówi Apostoł Paweł o takich ludziach? Mimo że mówi on iż „młodsze wdowy powinny wychodzić za mąż” jeżeli tego chcą, to gdzie indziej mówi tak: : lecz będzie ona błogosławiona, w moim mniemaniu, jeśli pozostanie taką jaką jest.” Mówi on, że będzie bardziej błogosławiona, jeżeli pozostanie taką jaką jest, jednak nie może być potępiona, jeśli chce wyjść za mąż. A jednak o kimś, kto przyrzekł i nie dotrzymał słowa, mówi on: „ Ich trzeba potępić, bo złamali swoją obietnicę.” Co to znaczy; złamać swoją pierwszą obietnicę? Złożyli przyrzeczenie i nie dotrzymali go.

3) Dlatego, niech nikt, kto jest w zakonie nie mówi: odchodzę z zakonu; nie tylko ci, co są w zakonie osiągną królestwo niebieskie i czyż ci, którzy tam są nie należą do Boga? Jemu odpowiadamy: lecz oni nie złożyli przysięgi, ty przyrzekłeś i później nie dotrzymałeś. Co mówi Pan, kiedy grozi „ dniem sądu”? „ Pamiętajcie o żonie Lota.” Powiedział to On do wszystkich ludzi. Co zrobiła żona Lota? Została uwolniona z Sodomy i gdy odchodziła, obejrzała się do tyłu. Tam gdzie spojrzała, tam pozostała, jako słup soli, by być przestrogą dla ludzi poprzez myślenie o niej. Niech oni nabiorą ducha i nie będą niemądrzy i nie oglądają się do tyłu, aby dając zły przykład, nie musieli pozostać, by ochronić innych. Teraz mówimy do tamtych naszych braci, którzy, jak widzimy, są niepewni swojego postanowienia. Czy chcecie być takimi ludźmi, jakimi są oni? Pokazujemy im pewnych ludzi, którzy oglądali się wstecz: później tamci, którzy są nierozsądni mogą bać się przykładu tych, którzy zamienili się w sól; w pewien sposób ucz się od nich i zmądrzej tak, by nie spoglądać w tył.

4) I dlatego: „ Złóż przyrzeczenie Panu, twojemu Bogu i wypełnij je.” ; ponieważ przykład żony Lota odnosi się do wszystkich ludzi. Mimo że zamężna, ta kobieta chciała popełnić cudzołóstwo; z miejsca, do którego doszła, spojrzała do tyłu. Jeśli wdowa, która przyrzekła pozostać wdową, chce ponownie wyjść za mąż, pragnie tego, co jest prawowite dla zamężnej osoby, ale nie jest tym dla niej, skoro ogląda się do tyłu ze swojego położenia. Dziewica, która jest zakonnicą, już oddaną Bogu, powinna również posiadać inne cechy, które prawdziwie ozdabiają dziewictwo, bez których samo dziewictwo jest zawstydzające. Jaka korzyść płynie z tego, by być cieleśnie czystym, lecz ze zdesperowanym umysłem. Co ja powiedziałem? Co z tego, że nikt nie dotknął jej ciała, a może jest ona pijaczką, dumną, kłótliwą, lub gadatliwą. Bóg potępia wszystkie te wady. Jeśli wyszła za mąż zanim złożyła przyrzeczenie, nie byłaby potępiona. Ona wybrała coś lepszego, pokonując to, co było prawne, lecz jeśli jest pyszna, to popełnia rzeczy, które są nieprawne. Dlatego mówię: Jest dozwolone to, by wstąpić w związek małżeński przed złożeniem przyrzeczenia, lecz nigdy nie jest prawnym, bycie pysznym. O dziewico Boga, odmawiałaś wyjścia za mąż, mimo że mogłaś, wychwalasz się, a to nie jest w porządku. Pokorna dziewica jest lepsza niż pokorna mężatka, lecz pokorna panna młoda jest lepsza niż pyszna dziewica. Kobieta, która patrzy do tyłu na małżeństwo nie jest potępiona, ponieważ chce wyjść za mąż, lecz ponieważ ona już przeszła ponad to. Tak więc staje się ona żoną Lota przez oglądanie się do tyłu.

5) Nie bądźcie leniwi, wy którzy macie uzdolnienia i których Bóg inspiruje do osiągania wyższego stopnia, ponieważ nie przedstawiamy tych prawd po to, byście nie składali przyrzeczeń, ale byście je złożyli i dotrzymali ich. „ Złóżcie przyrzeczenia Panu, waszemu Bogu i dotrzymajcie ich.” Może chcieliście je złożyć, lecz kiedy omówiliśmy te sprawy z wami, już nie chcecie tego zrobić? Słuchajcie uważnie tego, co mówi psalm. Nie mówi: Nie przyrzekaj, lecz „ Złóż przyrzeczenie i wypełnij je.” Czy nie chcesz przyrzec, bo usłyszałeś „ wypełnij je”? Cz chciałeś przyrzec, a nie spełnić? Raczej rób jedno i drugie. Pozwól, by jedno wynikało z twojej decyzji, a drugie zostało wykonane z Bożą pomocą. Spójrz na Tego, który prowadzi i nie oglądaj się do tyłu, skąd On cię przyprowadził. On, który cię prowadzi, idzie przed tobą, to, skąd On cię przyprowadził jest za tobą. Kochaj swojego Przywódcę, żeby nie musiał cię potępić za patrzenie do tyłu. Na przykład,ktoś postanawia zachować czystość małżeńską; od tego momentu rozpoczyna się sprawiedliwość. Wycofuje się on z cudzołóstwa i nieprawej nieczystości; kiedy powraca do cudzołóstwa, patrzy do tyłu. Inny przyrzeka coś większego, przez dar Boży decyduje się nie żenić. Nie byłby potępiony, gdyby się ożenił, lecz gdy żeni się po złożeniu przyrzeczenia Bogu, będzie potępiony. Chociaż robi to samo, co osoba, która nie złożyła obietnicy, ta nie jest potępiona, lecz pierwsza jest. Dlaczego jak nie przez to, że ten pierwszy spojrzał do tyłu. Ten pierwszy jest z przodu, podczas gdy drugi jeszcze tam nie dotarł. Tak więc, jeśli dziewica wyszła za mąż, to nie zgrzeszyłaby, lecz jeśli zakonnica to zrobiła, to będzie uważana za cudzołożnicę Chrystusa, ponieważ patrzyła do tyłu z miejsca, do którego dotarła. Niektórzy ludzie są zadowoleni z pozostawienia wszystkich ziemskich nadziei i zajęć i wstąpienia do społeczności świętych, wspólnego życia, gdzie niczego nie nazywa się czyjąś własnością, lecz wszystko jest wspólne i „ Mają oni jedno serce i jedną duszę w Bogu.” Jeżeli ktokolwiek chce się wycofać z takiego życia nie będzie uważany za takiego samego jak ten, który nigdy nie wiódł takiego życia. Ten drugi jeszcze do tego nie doszedł, podczas gdy ten pierwszy patrzy do tyłu.

6) Dlatego też, kochani bracia, „ Złóżcie przyrzeczenia Panu, waszemu Bogu i wypełnijcie”, cokolwiek każdy z was może i jest w stanie. Niech nikt się nie ogląda, lub zachwyca tym, co było, niech się nie odwraca od tego, co jest z tyłu, lecz niech biegnie, aż przybędzie. Nie biegniemy stopami,lecz pragnieniami. Jednak niech nikt w tym życiu nie mówi, że dotarł. Zaprawdę, czy ktokolwiek może być tak doskonały jak Paweł? A mimo tego mówi on: „ Bracia, nie uważam, że ja już to uchwyciłem. Lecz ja robię jedną rzecz, wytężam się w przód, do tego, co przede mną, podążam w stronę niebiańskiego wołania w Jezusie Chrystusie.” Czy widzicie Pawła ciągle biegnącego i myślicie, że wy już dobiegliście? Kim są ci, którzy się spieszą? Ci, którzy zwracają się do Pana, kiedy tutaj nie znajdują wszystkiego tego, czego szukali i radości, której się spodziewali, a które tak jakby, nikły po drodze, wierząc, że mają dużo czasu zanim ten świat i to życie się skończy. Szukając tutaj trochę odpoczynku, co jest zwodnicze nawet wtedy, gdy go znaleźli, patrząc do tyłu, odstępują od swego postanowienia, nie widząc, jak groźne jest to, co powiedziano: „ Pamiętajcie o żonie Lota.” Zaprawdę, po co przemieniona została w posąg z soli, jeżeli nie skłania to ludzi, by stali się mądrzejsi. Dlatego jej los stanie się dobrym przykładem dla was, jeżeli zechcecie go uniknąć „ Pamiętajcie o żonie Lota.” Obejrzała się do tyłu, na miejsce skąd została uwolniona z Sodomy i pozostała tam, gdzie się oglądnęła, przeznaczona, by już tam pozostać, by ochraniać innych przechodzących obok. Skoro my zostaliśmy uwolnieni z naszej Sodomy przeszłego życia, nie oglądajmy się na nic w tył. To jest to, co oznacza: speszyć się nie bacząc na to, co Bóg obiecał, ponieważ jest bardzo daleko, lecz patrzeć wstecz, co jest blisko, na to z czego byliście uwolnieni. Co mówi apostoł Piotr o takich ludziach? On mówi prawdziwe przysłowie, że im się przydarzyło: „... pies wraca do swoich wymiotów.” Zaprawdę, świadomość grzechów obciążyła wasze serca. Przez otrzymane przebaczenie, tak jakby zwymiotowaliście i wasze serce poczuło ulgę. Wasze sumienie ze złego stało się dobre, dlaczego powracacie do swoich wymiotów? Gdy robi to pies, to aż was wzdryga, jak będziecie wyglądać w oczach Boga? Kiedy człowiek opuszcza na swojej drodze miejsce, do którego dotarł przez swój postęp i które przyrzekł Bogu, wtedy patrzy do tyłu.

7) Z tego powodu napominam was i radzę wam, kochani bracia i najświętsze kobiety. Jeżeli ktokolwiek wie, że przyrzekł coś Bogu, lub przez Jego natchnienie przygotowuje się, by to zrobić, z pomocą Boga, niech się stara z pobożną wytrwałością kontynuować swoje chlubne i zbawienne postanowienia do końca. Wtedy zasłuży z całą pewnością na powiedzenie z Apostołem: „ Walczyłem w dobrych zawodach, ukończyłem zadanie, utrzymałem wiarę. Na koniec jest przygotowana dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan Sprawiedliwy Sędzia da mi tamtego dnia, lecz nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy oczekują Jego przyjścia.” Co więcej, powinniśmy chronić się przed tym, co ten sam Apostoł oznajmia z niewielkim ostrzeżeniem: „ Czy jesteś uwolniony od żony? Nie szukaj zony Czy jesteś związany z żoną? Nie szukaj uwolnienia.” Dalej oświadcza radząc zgodnie ze swym sumieniem: „ Dobrze jest ożenić się, lecz jeszcze lepiej się nie żenić.” Dlatego nawołuję was i z pokorą usilnie proszę, tak często i na wiele sposobów, by każdy z was zastanowił się nad swoim powołaniem i kogokolwiek nasz Pan i Bóg powołał, jak jest napisane: „ Niech każdy człowiek pozostanie w takim stanie w jakim został powołany.” Dlatego, niech każdy złoży przyrzeczenie dla zbawienia swej duszy, w imię Boga i siły Jego mocy, kochani bracia, tak, że przez Jego pomoc może to być wypełnione. Jeżeli ktokolwiek wie, że już przyrzekł niech dotrzyma to do końca, współpracując z naszym Panem i spełnia je bez umniejszania, wtedy nie dostanie wyroku potępienia za wykroczenia, a przez zadośćuczynienie Chrystusa otrzyma wieczne nagrody w zamian za posłuszeństwo. Jednak, skoro nie mam pewności do moich zasług, gdy będziecie się zgodnie modlić za mnie, nasz Pan, Jezus Chrystus odpuści mi grzechy; Jemu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM