ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 134

O urywku psalmu L ( 50 ), to jest o grzechu Dawida

1) Tak często, jak widzicie, że niektórzy z waszych synów, pod wpływem niewłaściwej namowy, lub szkodliwej miłości, biorą udział w szalonych, krwawych, lub haniebnych czynach, jak w czymś dobrym, wy, kochani, którzy z łaski Boga gardzicie rozpustnymi i okrutnymi czynami, powinniście częściej ich upominać i modlić się za nich do Boga. Zaprawdę, wiecie, że oni oddają się próżnym, fałszywym i szalonym pragnieniem zaniedbując to, do czego zostali powołani. Jeżeli przypadkowo, z jakiegoś powodu, przejdą ich ciarki na widok tego cyrku, natychmiast żegnają się i ze znakiem krzyża na czole stoją, skąd by odeszli, gdyby nosili znak krzyża w swoim sercu. Kiedy uderzy się w stopę, spiesząc się, aby uczynić coś złego, robi znak krzyża ustami. Nie wie, że raczej zamyka w sobie diabła, niż go wyrzuca. Zrobiłby znak krzyża prawidłowo i wyrzucił diabła z serca, gdyby zrezygnował ze złego zamiaru. Dlatego, stale was proszę, kochani bracia, módlcie się za tych ludzi z całą swoją mocą, by zasłużyli na zrozumienie, aby potępiali te rzeczy, pragnienie ich unikania i łaskę przebaczenia. Tak więc, przez wzgląd na stałe wyrzuty sumienia, codziennie śpiewamy dla was pięćdziesiąty psalm pokutny. Jednak zwróćmy się do tych, którzy są często odsuwani od wspólnoty Kościoła przez gorszące wyczyny. Wzywam was, kochani, jak widzicie, że robią coś takiego, zastępując nas, potępiajcie ich jak najsurowiej. Sprawcie, by nasze słowa były dla nich przypomnieniem; korygujcie ich przez naganę, podnieście ich na duchu przez rozmowę; dajcie im przykład przez swoje życie. On, który był z wami, będzie również z nimi, bo most Bożego miłosierdzia, nie został odcięty po tym, jak wy przeszliście przez tamte niebezpieczeństwa. Gdzie wy doszliście, oni przyjdą; gdzie wy się przeprawiliście, oni też to zrobią. Zaprawdę, uciążliwe, bardzo niebezpieczne i z pewnością nieszczęsne jest dla nich kontynuowanie grzeszenia nie w nieświadomości, lecz w pełni wiedzy po tym, jak często byli przez nas upominani. Jedni uciekają do tych próżności, ponieważ gardzą słowami Chrystusa, inni robią to, nie wiedząc dlaczego uciekają. Jednak nawet nad takimi ludźmi nie powinniśmy rozpaczać, jak to jasno pokazuje wielkość boskiego miłosierdzia, które: „ Nie ma upodobania w śmierci kogokolwiek, kto umiera, lecz raczej w nawróceniu grzesznego człowieka, by mógł żyć.” Wiemy, że wypełniło się to najwyraźniej w błogosławionym Dawidzie. Zaprawdę, ze smutkiem i drżeniem wspominamy o jego grzechu, chociaż Bóg nie chciał, by to przemilczano, lecz aby zostało zapisane. Dlatego też powiem to, co muszę, a nie to, czego nie chcę. Powiem to nie po to, by namawiać was do naśladowania, lecz by wzbudzić w was lęk.

2) Błogosławiony Dawid był urzeczony urodą żony innego i popełnił z nią cudzołóstwo, mimo że był królem i prorokiem, z którego nasienia miał się narodzić w przyszłości w ciele nasz Pan. Na dodatek rozkazał, by mąż tej kobiety został zabity w bitwie i w ten sposób powiększył cudzołóstwo o morderstwo. Po tym czynie został wysłany do niego prorok Natan, by zganił go za wielki grzech, którego się dopuścił. Powiedzieliśmy przed czym ludzie powinni się chronić, lecz posłuchajcie też, co powinni naśladować, kiedy upadną. Zaprawdę, wielu chce upaść z Dawidem, chociaż nie chcą się z nim podnosić. Nie proponujemy przykładu upadania, lecz jeśli upadniecie – wzór powstawania. Starajcie się nie upadać. Niech upadek dorosłych nie będzie źródłem przyjemności dla młodych, lecz niech upadek starszych wywoła lęk i drżenie u młodych. To dlatego jest napisane, wspominane i często śpiewane w kościele. Ci, którzy nie upadli, powinni słuchać po to, by nie upaść; ci, którzy upadli powinni słuchać, by mogli znów powstać. Grzech tak wielkiego człowieka nie jest przemilczany, lecz głoszony w kościele; ci, którzy słuchają ze złymi zamiarami, słysząc to, szukają dla siebie obrony ich grzechu. Poszukują sposobów usprawiedliwienia tego, co chcą popełnić, nie dla chronienia tego, co popełnili, mówiąc do siebie: Jeżeli Dawid popełnił cudzołóstwo, to dlaczego ja nie mam tego zrobić? Kiedy dusza jest bardziej nikczemna, jeśli popełnia zło, ponieważ Dawid zrobił to samo, robi coś gorszego od niego. Wytłumaczę to jaśniej. Dawid nie miał żadnego przykładu, tak jak macie go wy i upadł przez błąd żądzy a nie przez obronę świętości. Wy jednak przyjmujecie to, że grzeszycie za coś świętego; nie naśladujecie jego świętości, lecz jego upadek. Kochacie w Dawidzie to, co on w sobie znienawidził.; przygotujecie się i nakłaniacie siebie do grzechu. Zaglądacie w Księgę Boga , byście mogli grzeszyć. Słuchacie słów Boga, tylko po to by robić to, co Go nie zadowala. Dawid tego nie robił. Został zganiony przez proroka, lecz nie przez niego upadł.

3) Dobrzy ludzie, synowie Kościoła, którzy są doskonali w miłości Chrystusa, baczą na upadek tego świętego człowieka i boją się swoich słabości. Pragnąc uniknięcia tego, co Bóg potępia, kontrolują swoje spojrzenie, nie przyciągają go do piękna ciała i nie pogrążają się w niebezpiecznej naiwności. Oni nie mówią: Skierowałem uwagę na to ciało w dobrym duchu, w życzliwy sposób i patrzyłem na nie z dobrodziejstwem. Oni sami zabiegają o upadek Dawida i widząc, że tak wielki człowiek upadł, jak małe dzieci nie chcą lub raczej boją się zobaczyć coś, co mogłoby spowodować ich upadek. Pohamowujcie oczy przed rozwiązłością, łatwo się nie przywiązujcie, nie łączcie się z obcymi kobietami, nie podnoście oczu na mieszkania i balkony innych. Dawid z daleka zobaczył kobietę, przez którą był zauroczony. Ta kobieta była daleko, lecz żądza blisko. Dlatego trzeba obserwować słabość ciała i by słowa Apostoła przypominały: „ Nie pozwólcie, by grzech rządził waszymi śmiertelnymi ciałami.” On nie powiedział: Nie pozwólcie, by grzech istniał. Lecz: „ Nie pozwólcie mu rządzić.” Grzech jest w was, jeśli się nim zachwycacie; rządzi, kiedy się na to zgadzacie. Przyjemność cielesna, zwłaszcza,gdy prowadzi do tego, co nielegalne, lub należy do innego musi być pohamowana; musi być stłumiona na siłę, a nie pozostawiona, by mogła sprawować kontrolę. Uważajcie wy, którzy jesteście pewni siebie, upewnijcie się, że nie macie niczego, co mogłoby was podniecać. Jednak wy odpowiadacie: Trzymam się mocno. Czy jesteście silniejsi od Dawida? Zaprawdę, powiedziałem, że nie możesz być silniejszy od Dawida lub mądrzejszy od Salomona. Leżeli nieostrożne poufałości z kobietami lub niebezpieczne wabienie pokonały takich świętych ludzi to, co mężczyźni myślą sobie, kiedy ani się nie boją, ani nie wstydzą, by zarówno mieszkać jak i pozostawać w tym samym domu z obcymi kobietami, często lub stale z nimi ucztując? O takich mężczyznach można powiedzieć to, co Apostoł stwierdził o wdowie, która żyła przyjemnościami, że „ mimo że żyją są umarli.” Taki przykład ostrzega też, że nikt nie powinien wywyższać się z powodu dobrobytu. Wielu ludzi obawia się nieszczęścia lecz nie dobrobytu, mimo że sukces jest bardziej niebezpieczny dla duszy niż cierpienie dla ciała. Dobrobyt wpierw demoralizuje ludzi, by znaleźć coś dla nieszczęścia, aby to zniszczyć. Musimy czujniej wystrzegać się dobrobytu, bracia. Zobaczcie jak słowo Boga chwieje naszą pewnością siebie, wtedy, gdy mamy dobrobyt: „ Służcie Panu z lękiem.”, powiedziano, i „cieszcie się, kiedy stoicie przed Nim z drżeniem.” Jest w tym radość, że możemy dziękować, drżąc, abyśmy nie upadli. Dawid nie popełnił cudzołóstwa i morderstwa, wtedy, gdy musiał wytrzymać prześladowania Saula. Kiedy święty Dawid znosił Saula jako wroga i miał kłopoty z powodu prześladowań od niego, uciekł w inne strony, aby nie dostać się w jego ręce; nie pragnął żony innego, ani nie zabił człowieka po popełnieniu cudzołóstwa z jego żoną. Im bardziej był nieszczęśliwy, tym mocniej skupiony na Bogu w niemocy cierpienia. Jednak gdy pokonał wroga, stał się pewny siebie, wtedy ciężar ciała i przyrost dumy miały miejsce. Dlatego też ten przykład powinien sprawić, byśmy bali się sukcesu. „ Wpadłem w cierpienie i smutek” ,powiedział „ i wezwałem imię Pana.”

4) Ci, którzy nie popełnili tego zła, powinni słuchać tych prawd po to, by byli czujnymi, dla zachowania swojej czystości i kiedy widzą, że upadł wielki człowiek, powinni się bać jak małe dzieci. Jeśli ktoś, kto upadł, słyszy to i uciskany ciężarem wielkiego przestępstwa rozpacza, to zaprawdę, powinien on zwrócić uwagę na ogrom swojej rany, lecz mimo to, nie tracić nadziei i wierzyć w moc Lekarza. Grzech w połączeniu z rozpaczą to pewna śmierć. Dlatego nie dozwólmy, by ktoś mówił: Jeżeli zrobiłem coś złego, to jestem potępiony, ponieważ Bóg nie przebacza takich grzechów, dlaczego nie dodać ich więcej? Będę cieszył się życiem w rozpustnej przyjemności i niegodziwej żądzy. Skoro cała nadzieja poprawy jest utracona, to pozwólcie mi posiadać to, co widzę, jeśli nie mogę mieć tego w co wierzę. Tak jak nasz Bóg czyni ludzi upadłych ostrożnymi, tak też nie chce On, by ci, którzy upadli, rozpaczali. Jeśli ktoś z was zgrzeszył i waha się przed odprawieniem pokuty za swoje przewinienia, rozpaczając nad swoim zbawieniem, niech posłucha, co zrobił Dawid. Prorok Natan nie został do ciebie wysłany; sam Dawid przychodzi do ciebie. Słuchaj, on krzyczy i wykrzykuj razem z nim, słuchaj, jak on jęczy i przyłącz się do niego; słucha,j jak on płacze i też zacznij płakać; usłysz o jego nawróceniu i ciesz się razem z nim. Jeżeli nie mogłeś trzymać się z daleka od grzechu, to przynajmniej dozwól, by możliwa była nadzieja przebaczenia. Zaprawdę, prorok Natan został wysłany do króla Dawida, który nie przykładał wagi do dostojeństwa panowania, a w cichym, pokornym duchu nie odrzucił słów swego nauczyciela. Nie rzekł do proroka: Skoro jesteś biedny i nieważny, jak śmiesz mówić do mnie, króla? Wzniosły król wysłuchał proroka, niech pokorny człowiek wysłucha Chrystusa.

5) Dlatego, jeśli ktoś z was popełnił poważne wykroczenie, wysłuchajcie tych słów i mówcie razem z Dawidem: „ Miej litość nade mną, o Boże, w Twojej dobroci.” Gdy człowiek się modli o wielką łaskę, przyznaje się do swego wielkiego nieszczęścia, niech ci, którzy zgrzeszyli przez ignorancję, szukają twojej małej litości . „ Miej litość nade mną w Twojej dobroci.”; wylecz mą wielka ranę zgodnie z Twoim ogromnym leczeniem. To, co zrobiłem jest poważne, lecz mogę się uciec do Tego, który jest Wszechmocny. Rozpaczałbym z powodu tak śmiertelnej rany, gdybym nie znalazł tak dobrego Lekarza. „ Miej litość nade mną, o Boże, w Twojej dobroci; w wielkości Twojej litości.” , znaczy w Twojej dobroci. Twoja obfita litość pochodzi z Twojego wielkiego miłosierdzia. Okazujesz swoją uwagę tym, którzy Tobą gardzą po to, by ich nawrócić. Baczysz na nieświadomych, by ich pouczać; zależy Ci na tych, którzy przyznają się do winy, byś mógł im wybaczyć. Pewien człowiek nieświadomie popełnił źle i co mówi? Zrobiłem pewne rzeczy i popełniłem wiele grzechów. Doznałem zlitowania, mówi on, ponieważ działałem nieświadomie, w niewiedzy. Dawid nie mógł powiedzieć: Działałem nieświadomie, bo znał wagę swego grzechu, zabierając żonę innemu i zabijając go, który o niczym nie wiedział i nie był złym człowiekiem. Dlatego też ci, którzy zrobili coś złego nieświadomie, otrzymują zmiłowanie, lecz ci, którzy czynią to ze świadomością otrzymują, nie jakikolwiek rodzaj litości, lecz wielką litość. Dlatego ciągle powtarzaj: „ Miej litość nade mną, o Boże, w Twojej dobroci.”

6) Teraz zastanów się kogo przywołujesz. Wołasz Sprawiedliwego, który nienawidzi grzechu i jeśli jest On sprawiedliwy, to karze wykroczenia. Nie możesz odmówić Bogu Jego sprawiedliwości. Błagaj o litość, lecz zważaj na Jego sprawiedliwość. Jest On litością tak długo, jak wybacza grzesznikowi. Jest On sprawiedliwością, kiedy karze grzech. Co więc? Ty szukasz litości, czy grzech pozostaje nieukarany? Dawid i inni, którzy upadli, mogą dać odpowiedź. Mogą odpowiedzieć z Dawidem, że tak, jak on zasługują na litość i mówią: Nie będzie nieukarany mój grzech, znam sprawiedliwość Tego, którego litości oczekuję. Nie będzie nieukarany, lecz nie chcę, by mnie ukarał, gdyż ja ukarzę mój grzech. Dlatego błagam Ciebie, byś mi wybaczył, ponieważ: „ Przyznaję się do mego wykroczenia, a mój grzech jest zawsze przede mną.” Nie postawiłem tego, co uczyniłem za moimi plecami; nie oglądam się na innych i nie zapominam o sobie. Nie próbuję wyjąć źdźbła z oka mojego brata, kiedy w moim własnym oku jest belka. Mój grzech jest przede mną, nie za mną. Zaprawdę, był on za mną, kiedy został wysłany prorok, by pouczyć mnie przez porównanie o owcy biedaka. Prorok Natan powiedział Dawidowi: „ Był pewien bogacz, który miał bardzo dużo owiec, a jego ubogi sąsiad miał jedną mała owieczkę, którą trzymał na piersi i karmił własnym pożywieniem. Obcy przyszedł do bogacza, a bogaty nie wziął niczego ze swego stada, lecz zapragnął owcy biednego sąsiada i zabił ja dla swego gościa. Na co on zasłużył?” Dawid w gniewie wydał wyrok. Było oczywiste, że król wtedy nie wiedział, że wpadł w pułapkę, bo rzekł, że bogacz zasłużył na śmierć, a za owcę powinien zwrócić poczwórnie. Osądził bardzo surowo i bardzo sprawiedliwie; lecz jego grzech ciągle nie był przed jego oczami; że to co zrobił, było za jego plecami, ciągle nie widząc własnej nieprawości, nie wybaczył jej innemu. Jednak prorok, wysłany w tym celu, wziął grzech zza jego pleców i postawił mu go przed oczami, by mógł zobaczyć, jak bardzo surowy wyrok został na niego wydany. By uzdrowić jego serce, Bóg uczynił z jego języka żelazne narzędzie.

7) Przyznajmy się do swoich nieprawości, kochani bracia i walczmy przeciwko naszym nieprawym pożądaniom, jak tylko możemy, przez post, czuwanie, modlitwę i hojniejszą jałmużnę odkupimy zło, które uczyniliśmy; z Bożą pomocą kontynuujmy dobre uczynki tak, by nasze złe skłonności nie wciągnęły nas na nowo w nasze poprzednie grzechy. Raczej trwajmy w każdym dobrym czynie i razem z prorokiem dziękujmy, mówiąc: „ Tobie złożę ofiarę dziękczynienia.”; z pomocą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM