ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 133

O wersecie psalmu, który mówi: „ Siedzisz i świadczysz przeciwko swemu bratu”

1) Kochani, razem z psalmistą często śpiewamy werset, w którym krytykanci, są uderzani duchowym mieczem, bo mówi on;” Siedzisz i świadczysz przeciwko swemu bratu; przeciwko synowi swej matki rozszerzasz plotki.” Kiedy on mówi „ siedzisz”, chce pokazać, że obmowa nie była mimochodem ani z zaskoczenia źle mówił on o swoich sąsiadach. „ Siedzisz” to znaczy powoli, bez pośpiechu, nie zajmując się niczym innym, po to,by zdyskredytować twojego sąsiada. Kiedy robisz te rzeczy, czy Ja mam udawać, że tego nie słyszę?” Niech nikt nie oszukuje siebie samego fałszywym zapewnieniem, kochani, myśląc, że nie stanie przed trybunałem Chrystusa, by zdać sprawozdanie ze swoich uczynków. Zaprawdę,, „ Niech Pan, nasz Bóg przyjdzie i usłyszy nas.” Zaprawdę, teraz jest powiedziane, że On milczy, ponieważ ciągle jeszcze kara wydaje się w zawieszeniu. „ Kiedy robicie te rzeczy, czy Ja mam tego nie słyszeć?” Co to znaczy, „ czy Ja mam tego nie słyszeć?” jak nie to, że Ja tego nie osądziłem, przełożyłem na później karę, przedłużyłem moją cierpliwość dla twojej korzyści; przez długi czas czekałem na twoje nawrócenie. „ Kiedy robicie te rzeczy, czy Ja mam tego nie słyszeć?” Mimo, że szukałem właśnie tego, żebyś się nawrócił, ty ciągle Mną gardziłeś i nie słuchałeś Apostoła, bo: „ Zgodnie z tym jak bardzo twarde i bez skruchy jest twoje serce, tak silnie przyciągasz do siebie więcej potępienia na dzień gniewu i ujawnienia sprawiedliwego sądu Boga.”

2) Myślisz, że Ja jestem taki jak ty?” Nie wystarcza, że twoje nikczemne uczynki sprawiają ci przyjemność, myślisz, że sprawiają ja również Mnie? Skoro widzisz, że Bóg się nie mści natychmiast, chcesz mieć towarzysza swojego rabunku, jako przekupnego sędziego. Ze wszystkich dóbr, którymi zawładnąłeś, dajesz małą jałmużnę i ciągle nie zaprzestajesz grzeszyć, myśląc, że możesz wykupić się przekupieniem sędziego. Skoro nie pozostawiasz swoich grzechów, będziesz się oszukiwał nawet wtedy, gdy rozdałbyś wszystko, tracąc pieniądze, a nie odkupując grzechów. „ Myślisz, że Ja jestem taki jak ty? Tutaj cię poprawię” Zaprawdę, kiedy nasz Pan i Bóg nie będzie milczał, „ Ja cię poprawię.” Co Ja ci zrobię, aby cię potępić? Co Ja ci zrobię? Teraz nie widzisz siebie, lecz Ja sprawię, że ujrzysz; ponieważ gdybyś zobaczył i był z siebie niezadowolony, sprawiłbyś Mi przyjemność. Skoro siebie nie widzisz, to jesteś zadowolony z siebie i nie zadowolisz Mnie i siebie; Mnie, kiedy będziesz osądzony, siebie kiedy będziesz palił się w piekle. Zaprawdę, co Ja ci zrobię, jak ktoś mówi?

3) „ Narysuję ciebie przed twoimi oczami.” Z tego, że chcesz ukryć się sam przed sobą, wynika,że stoisz za swoimi plecami i siebie nie widzisz. Ja sprawię, że siebie zobaczysz, gdy postawię ci przed twarzą to, co postawiłeś za plecami. Zobaczysz swoją szpetotę nie po to, by ją poprawić,lecz by się jej wstydzić. Zaprawdę, kochani bracia, wszyscy ci, którzy kochają rozpustę, którzy popełniają grzech z radością, teraz przerzucają grzechy za swoje plecy. Lecz jeśli przypadkowo, przy okazji zrobią coś dobrego, to stawiają to przed sobą i ciągle się chwalą , mówiąc;” Uwolniłem tego człowieka, zrobiłem dla niego coś dobrego, dałem mu tak dużo. Podczas gdy przypisują sobie dobro, które Bóg uczynił przez nich, przez swoją próżność niszczą to, co im się wydaje, że nabyli przez jałmużnę. Dlatego też, przed trybunałem Chrystusa, gdy zagrabili dobro, które trzymali przed sobą, grzechy, które wyrzucili za plecy, będą postawione przed ich twarze. Wtedy będą cierpieć bez końca, bo nie chcieli postarać się o lekarstwo, kiedy żyli. Tak się dzieje z ludźmi, którzy bardziej kochają rzeczy teraźniejsze niż przyszłe. Jednak ludzie, którzy myślą z większa troską o zbawieniu duszy, postępują odwrotnie, oni przerzucają dobro, które uczynili za plecy, a przed oczy kładą zło, które ich przejęło. W tym życiu wstydzą się grzechów, starając się z wiarą walczyć o to, co zostało skalane. Kiedy ci ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w dzień sądu, zło, które postawili przed twarzą i odkupili dobrymi uczynkami, zostanie zabrane i dobre uczynki, wyrzucone za plecy, będą im postawione przed oczami i zasłużą na słowa: „ Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, przyjmijcie królestwo.” Chociaż jest to prawda, nie powinniśmy rozpaczać nad tamtymi, którzy ciągle jeszcze nie chcą poprawić swoich nawyków i nawet nie wstydzą się ich bronić. W podobny sposób nadzieja nie była utracona przez to miasto, o którym napisano: „ Trzy dni i Niniwa będzie zniszczona.” , lecz przez te trzy dni było ono w stanie zmienić się i zasłużyć na ułaskawienie od grożącej kary. Dlatego, wszyscy, którzy są tacy, niech słuchają Boga, kiedy to możliwe, by usłyszeć Go w Jego milczeniu, co oznacza w obecnym nie karaniu; bo On przyjdzie i nie będzie milczał i potępi wtedy, kiedy nie będzie szansy na poprawę. „ Narysuję cię przed twoimi oczami.” Dlatego, czy wy, czy ktokolwiek z was jest takim, jak to powiedziano powyżej, robicie to, czym Pan grozi, że zrobi wam; usuńcie siebie zza pleców, gdzie nie chcecie siebie oglądać, ukrywając wasze uczynki i postawcie przed sobą. Wespnijcie się przed trybunał waszych umysłów, bądźcie własnym sędzią. Pozwólcie, by lęk was torturował na rezultat spowiedzi z waszych win i powiedzcie Bogu: „ Przyznaje się do mojej winy i mój grzech jest zawsze przed moimi oczami.” Pozwólcie by to, co było za wami, przeszło przed was, a kiedy jest przed wami, by zostało ukarane przez was, abyście później nie zostali postawieni przed siebie przez Boga sędziego i nie zaleźli żadnego miejsca, gdzie moglibyście uciec od siebie samych.

4) Teraz „ Zastanówcie się nad tym, wy, którzy zapominacie Boga. Nie myśleliście o swoim złym życiu, zrozumcie siebie”, wy którzy zapomnieliście Pana:” Obym nie rozdarł was jak lew i nie będzie nikogo, by was uratować.” Co to znaczy, „ Jak lew?” Jak ktoś potężny i silny, któremu nikt nie może się oprzeć. Tamci kochający świat, o których wspomnieliśmy powyżej, wydają się chwalić Boga swoimi ustami,lecz dowodzą czynami, że robią zupełnie co innego. Zgodnie z tym, co mówi prorok: „ Ci ludzie wielbią Mnie ustami, lecz serca ich są dalekie ode Mnie.” Do nich Duch Święty wykrzykuje. Lecz do złego człowieka Bóg mówi: „ Dlaczego recytujecie moje prawa i wyznajecie moje przykazania swoimi ustami?” To jest tak, jakby mówił: „ Nic ci nie pomoże, że chwalisz Boga. To pomaga tylko tym, którzy dobrze żyją, jeśli ty chwalisz Boga i nadal grzeszysz, nie da ci to niczego. Dlaczego Mnie chwalisz? Posłuchaj, co mówi Pismo Święte: „ Niestosowna jest chwała na ustach grzesznika.” Jeżeli żyjesz złym życiem, a mówisz dobre rzeczy, to jeszcze nie chwalisz Boga. Kiedy zaczynasz żyć dobrze i uznajesz to za swoją zasługę, to też jeszcze nie chwalisz Boga. Nie chcę, byś był rabusiem wyszydzającym krzyż naszego Pana, lecz także nie chcę ciebie jako Jego świątyni, abyś odrzucił w sobie Jego zasługi i ukrywał Jego rany. Jeśli jesteś niedobry i w tym trwasz co złe, nie powiem ci: Twoje chwalenie Mnie, nie pomoże tobie, lecz: Ty nie chwalisz, ponieważ Ja tego nie uznaję za chwalenie. Jeśli wydajesz się sprawiedliwy, to znaczy dobry i pokorny, lecz chodzisz nadęty z powodu swej sprawiedliwości, gardząc innymi, porównując ich ze sobą, lub wysławiając siebie gloryfikując swoje zasługi, to Mnie nie wychwalasz. Ani ten, który wiedzie niedobre życie, ani ten, który żyje dobrze jakby przez własne zasługi, nie chwali Mnie. Czy takim nie był faryzeusz, kiedy mówił:'' Dziękuję , że nie jestem taki jak reszta ludzi?” Dziękował on Bogu, że ma w sobie trochę dobra. Tak więc, nawet jeśli jest w tobie trochę dobra, nie uznawaj tego tak, jakby to przyszło od ciebie, lecz przyznaj, że to co dobre otrzymałeś od Boga. Jeżeli wynosisz się nad innego, który tego dobra nie posiada, przez to będziesz uważany za pysznego i ciągle jeszcze nie takiego, który Mnie chwali. Najpierw zejdź ze swojej złej drogi. Zacznij żyć dobrze i zdaj sobie sprawę z tego, że nie możesz naprawić swego życia bez daru od Boga; bo: „ Przez Pana są czynione pewne kroki człowieka.” Kiedy to zrozumiałeś, pomagaj innym ludziom, by również byli tacy jak ty, bo ty kiedyś byłeś taki jak oni. Pomagaj im, jak tylko możesz i nie rozpaczaj. Bóg nie jest bogaty tylko dla siebie; wierz w to, co ci dał. On zarówno da tobie i może dać innym. Dlatego człowiek Boga chwali. Kiedy zaczął dobrze żyć i myśli, że to jego zasługa, a nie coś, co otrzymał od Boga. Ani też nie chwali Go, jeśli mimo tego, że wie, że to, że żyje dobrze jest darem Boga, jednak pragnie, by Bóg był szczodry tylko dla niego i nie chce, by był On miłosierny dla innych. Dlatego, czy faryzeusz, który powiedział: „ O Boże dziękuję Ci, że nie jestem jak reszta ludzi, nieuczciwi, rabusie, cudzołożnicy, lub nawet jak ten celnik”, nie mógłby również poprosić: O Panie, daj temu celnikowi to, co dałeś mnie i wypełnij mnie tym, czego mi jeszcze nie dałeś? Zamiast tego on zwymiotował to, jakby był przesycony. A co powiedział ten biedny człowiek czy celnik? „ O Panie bądź miłosierny dla mnie grzesznika.” Dlatego też „ celnik powrócił usprawiedliwiony, a nie faryzeusz.” Teraz słuchajcie, zarówno wy, którzy żyjecie dobrze, jak i ci, którzy prowadzicie nikczemne życie: „ Ten, który wyznaje mi chwałę jako ofiarę uwielbia Mnie.” Nikt, kto składa Mi tę ofiarę nie jest nikczemny. Ja nie mówię: Nie pozwólmy składać jej nikczemnym, lecz żaden nikczemny człowiek jej nie składa. Człowiek, który Mnie chwali jest dobry, ponieważ jeśli Mnie chwali, to dobrze żyje. Jeżeli Mnie chwali, to robi to nie tylko jego język, lecz jego życie zgadza się z językiem.

5) Dlatego, wzywam was, kochani. Z pomocą Boga, starajmy się, jak tylko możemy, chwalić Boga dobrym życiem tak, jak to robimy słowami, bo byłoby lepiej milczeć i czynić dobro, niż Go chwalić i popełniać grzech. Gdyby człowiek chwalił Boga w tym samym czasie swoim życiem i językiem, tak samo słowami jak i dobrymi czynami, to przywołuje do siebie podwójną łaskę Boga. Zaprawdę, jeśli nie może chwalić Go słowami, niech robi to dobrymi uczynkami, ciągłą modlitwą i świętymi myślami. Jeżeli robimy to starannie, to możemy robić to ufnym sumieniem na tym świecie, jak i szczęśliwie dotrzeć do wiecznej radości w następnym życiu.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM