ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 127

O tym, co jest napisane na temat świętego Elizeusza: „ Idź do góry, ty łysa głowo”
1) Kiedy boska lekcja była czytana, to usłyszeliśmy, że gdy błogosławiony Elizeusz przechodził, chłopcy wyszydzili go, mówiąc: „ Idź do góry, łysa głowo.” Wtedy Elizeusz pomodlił się i „ nadeszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozdarły czterdziestu dwóch chłopców. Jako wrogowie Boga i swoich dusz, najohydniejsi manichejczycy, którzy nie tylko odmówili przyjęcia Starego Testamentu, ale nawet pozwolili sobie bluźnić wściekłymi ustami, mówią, jak strasznie okrutny był Elizeusz, iż spowodował, że czterdziestu dwóch chłopców zostało rozerwanych na kawałki z powodu żartobliwych słów dzieci. Dlatego powiemy wam krótko, jak na ich szaleństwo odpowiedzieć. W czasie, gdy Elizeusz przebywał w Judei, on i inni prorocy, byli nie tylko nie szanowani przez większość ludzi, lecz nawet byli wyszydzani i hańbieni, uważani za szaleńców opętanych przez diabła. To prawda, bo kiedy Elizeusz wysłał jednego z synów proroków, aby namaścił Jehu na króla, dowódcy, którzy z nim siedzieli, powiedzieli: „ Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie?” Zobaczyli proroka Pana i bluźnili mu tak, jak opętanemu przez diabła. Zaprawdę, w tamtym czasie święci prorocy byli tak bardzo pogardzani i hańbieni, że nawet do błogosławionego Elizeusza, który dokonał tak wielkich cudów, niekarni chłopcy krzyczeli: „ Idź do góry, ty łysa głowo; idź do góry, ty łysa głowo.” Zrobili to przez podżeganie rodziców, bo zapewne tak by nie krzyczeli, gdyby miało to wywołać ich niezadowolenie. Dlatego też Elizeusz opłakiwał zepsucie ludzi, lub raczej Duch Święty, przez błogosławionego Elizeusza, chciał powstrzymać pychę Żydów i dopuścił, by dwa niedźwiedzie rozerwały na kawałki czterdziestu dwóch chłopców. Przyczyną tego zdarzenia było to, żeby rodzice dzieci, które były zaatakowane, zostali ukarani, a śmierć ich synów była dla nich nauczką, by przynajmniej bali się proroka, którego nie chcieli kochać, kiedy dokonywał cudów. Jednak Żydzi nadal tkwili w nieprawości tak długo, że ranili samych siebie lekarstwami i doznawali śmierci tam, gdzie mogli uzyskać zbawienie; bo przemienili światło w ciemność, słodycz w gorycz. Zaprawdę, spełniło się w nich to, co napisano: „ Zaatakowałem wasze dzieci, a wy się nie poprawiliście.” Dlatego też, nie pozwólmy nikomu, mową podobną do żmii, dyskredytować błogosławionego Elizeusza, bo to, co przydarzyło się tamtym chłopcom, nie było dziełem jego mocy, lecz Ducha Świętego prze niego działającego. Było to uczynione z wielką dobrocią i niesłychaną litością, jak powiedziałem, po to, by Żydzi, którzy odrzucili wiarę w Boga, jakiej z pokorą nauczali prorocy, bali się kary wymierzanej z całą surowością. I przez taki lęk śmierci fizycznej mogli poszukiwać zbawienia swoich dusz. Czytamy, że wydarzyło to się nie tylko w Starym Testamencie, lecz nawet w Nowym, bo w sprawie Ananiasza i Safiry, błogosławiony apostoł Piotr wydał wyrok w taki sposób, że nikt nie śmiał już kłamać Duchowi Świętemu o swoich darach i ofiarach.

2) Tak więc zgodnie z tym pismem, kochani, uwierzmy, że Elizeusz był pobudzony boskim zapałem, by raczej nawracać ludzi, niż niezdrowym gniewem, gdy przyzwolił, by żydowskie dzieci zostały rozerwane na kawałki. Jego zamiarem nie była zemsta, lecz poprawa; w tym fakcie, także pasja naszego Pana i Zbawiciela była wyraźnie zapowiedziana. Tak tamte niezdyscyplinowane dzieci krzyczały do błogosławionego Elizeusza „ Idź do góry ty łysa głowo; idź do góry, ty łysa głowo.”; tak w czasie Męki szaleni Żydzi krzyczeli bezbożnymi słowami do Chrystusa, prawdziwego Elizeusza: „ Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go! Co znaczy „ Idź do góry, ty łysa głowo”, jak nie wstępuj na krzyż na Kalwarii? Zauważcie dalej, bracia, tak jak za Elizeusza czterdziestu dwóch chłopców zostało zabitych, tak i czterdzieści dwa lata po pasji naszego Pana, przyszły dwa niedźwiedzie, Wespazjan i Tytus i oblegały Jerozolimę. Weźcie też pod uwagę, bracia, że oblężenie Jerozolimy miało miejsce w czasie uroczystości wielkanocnych. Tak więc, przez sprawiedliwy osąd Boga, Żydzi, którzy przyjechali ze wszystkich prowincji, ucierpieli karę, która się im należała, w tych samych dniach, w których powiesili prawdziwego Elizeusza, naszego Pana i Zbawiciela na krzyżu. Zaprawdę, w tamtym czasie to jest w czterdzieści dwa lata po pasji naszego Pana, Żydzi, tak jakby kierowani ręką Boga, zebrali się w Jerozolimie, by zgodnie z ich tradycją świętować paschę. Czytamy w historii, że trzy miliony Żydów zebrało się w Jerozolimie; milion sto tysięcy z nich zginęło od miecza lub głodu, a sto tysięcy młodych mężczyzn zostało uprowadzonych w triumfie do Rzymu. Miasto było oblegane przez dwa lata i tak wielka była liczba zmarłych, których wyrzucano z miasta, że ich ciała leżały na równi z wysokością ścian murów. Tę klęskę zapowiedziały tamte dwa niedźwiedzie, które rozerwały na kawałki czterdziestu dwóch chłopców za wyszydzanie błogosławionego Elizeusza. Potem spełniło się to, co zapowiedział prorok: „ Dzik z lasu to niszczy, a bestie polne to jedzą”, bo jak wykazano, ten niepoprawny naród otrzymał to, na co zasłużył, od dwóch niedźwiedzi, Wespazjana i Tytusa.

3) Skoro nieszczęśni Żydzi zasłużyli na odrzucenie, nienawiść i rozsianie po całym świecie z powodu pychy; my którym boska dobroć dała tyle darów, utrzymujmy prawdziwą wiarę z wielką pokorą. Aby pycha nie znalazła w nas żadnego miejsca, zachowajmy pełną dobroczynność dla wszystkich ludzi i do końca naszego życia starajmy się służyć Panu z czystym sercem i cnotliwym ciałem. Wtedy za wysiłek dobrych uczynków możemy zasłużyć, by usłyszeć pożądane słowa: „ Dobra robota, dobry i wierny sługo; Wejdź do radości twojego Pana.”; ponieważ dobrze przeżyłeś życie, otrzymasz życie wieczne, skoro ochroniłeś cenę mojej krwi, bierz udział w moim królestwie. Niech boska dobroć zechce zaprowadzić nas do Jego królestwa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM