ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 125

O świętym Eliaszu i dwóch kapitanach

1) Tak często,jak lekcja o błogosławionym Eliaszu była czytana wam, kochani, nie pozwólmy, by nawet cień wątpliwości, czy zarzuty kąsały wasze serca niedobrymi podejrzeniami przez wpojenie wam niefortunnych błędów manichejczyków. Ci nieszczęśni ludzie chcą poprawiać Pismo Starego Testamentu, mówiąc: Jak to mogło być sprawiedliwe, że błogosławiony Eliasz spalił dwóch kapitanów za pomocą ognia zesłanego z nieba? Jak sprawiedliwie i litościwie było to zrobione, kochani, chcemy wam krótko powiedzieć. W czasach Starego Testamentu wszystkie przestępstwa i wykroczenia popełniane wśród ludzi podlegały karze fizycznej. Tak jest napisane: „ Oko za oko i ząb za ząb.” Zaprawdę, niektóre czyny były karane po to, by inni bali się kary cielesnej i powstrzymywali od popełniania grzechów i wykroczeń. Tak więc, w czasach Eliasza wszyscy Żydzi opuścili Boga i sprawowali ofiary bożkom, nie tylko odmawiali czci prorokom, ale często usiłowali ich zabijać. Z tego powodu prorok Eliasz był pobudzony żarliwością do Boga i sprawił, że niektórzy z nich byli ukarani cieleśnie, aby ci, którzy zaniedbali starań o zbawienie dusz, mogli uzdrowić serca przez strach śmierci fizycznej. Powinniśmy wziąć pod uwagę że nie tyle zdziałał to Eliasz, co Duch Święty. Wiemy, że to samo zdarzyło się za przyczyną błogosławionego Piotra w sprawie Ananiasza i Safiry, bo przez niego ściągnęli na siebie unicestwienie śmierci, po to, by być przestrogą dla innych. Dlatego napisano: „ Wielki strach ogarnął wszystkich, którzy o tym słyszeli.” Kary wymierzane grzesznikom, są przestrogą dla innych gdziekolwiek się oni znajdują. Ponieważ nieszczęśni Żydzi myśleli tylko o swoich ciałach, nie troszczyli się o zbawienie swoich dusz, Bóg, jako sędzia, zsyłał cierpienia na ich ciała, którym poświęcali tak wiele troski.

2) Teraz, jeżeli poważnie weźmiecie sobie pod uwagę, kochani, zrozumiecie, że nie tylko Żydzi upadali z powodu pychy, lecz również owi dwaj kapitanowie zginęli z powodu tej samej słabości. Z wielką dumą i arogancją, bez żadnej pokory, przyszli oni do błogosławionego Eliasza i powiedzieli: „ Człowieku Boga, król cię wzywa.” Ponieważ nie oddali mu czci jako staremu człowiekowi, ani szacunku należnego prorokowi, Duch Święty przemówił przez jego usta i zostali zabici ciosem zesłanym z nieba. Trzeci kapitan przychodząc z wielką pokorą, błagał płaczliwym głosem i nie tylko zasłużył na uniknięcie kary, lecz nawet nakłonił Eliasza, by zniżył się do pójścia do króla. Wydarzyło się to, kochani, dla zbawienia wszystkich ludzi, kiedy to dobry i miłosierny Bóg zabił nielicznych po to, by mógł zbawić każdego, a także dlatego, że żaden z nich nie obawiał się przyszłego sądu i nie myślał o potępieniu duszy po śmierci ciała. W końcu, nawet błogosławiony Mojżesz, o którym napisano, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, „kiedy zszedł z góry, nakazał zabić dwadzieścia trzy tysiące ludzi z powodu ich grzechu uczczenia złotego cielca, po to, by uwolnić ludzi od gniewu Boga. Kapłan Fines również zabił dwóch cudzołożników, zadowalając tym czynem Boga tak bardzo, że pomniejszył gniew Boga na ludzi. Dlatego też, skoro widzimy, że w czasach Starego jak i Nowego Testamentu, kara śmierci była wymierzana przez świętych ludzi, nikt nie powinien potępiać błogosławionego Eliasza, lub twierdzić, że jest on niesprawiedliwy lub okrutny. Mojżesz i Eliasz w Starym Testamencie a apostoł Piotr w Nowym podobnie karali niektórych ludzi raczej z boskiego nakazu niż urojenia, po to by dyscyplinować wszystkich.

3) Wspomniałem o tych wydarzeniach, kochani, by nikt z was nie pozwolił sobie na to, by zgadzać się z głupimi manichejczykami i krytykować Stary Testament w diabelskim duchu, dyskredytując patriarchów i proroków. Tak jak zawsze przyjmowaliście wszystko pobożnie przez dobroć Boga, uwierzcie, że te wszystkie rzeczy spisano w Starym Testamencie pod natchnieniem Ducha Świętego, jak potwierdzają to słowa Apostoła: „ Były napisane dla nas, dla których ostatni wiek nadszedł.” Dlatego też to konieczne, by żadnemu z was nie brakowało wiary w żadną część Starego Testamentu i byście nie szemrali przeciwko świętej Ewangelii w obecności ohydnych manichejczyków. Prośmy Pana o pomoc, by uświęcił nasze serce niebiańskim błogosławieństwem i odwiedzał nas swoją ciągłą obecnością; Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM