ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 124

Święty Augustyn, biskup, o błogosławionym Eliaszu i wdowie zbierającej dwa kawałki drewna

1) Często napominam was, kochani bracia, że lekcji, które są nam czytane w tych dnach, nie powinniśmy rozumieć dosłownie, pomijając ożywiającego je ducha, bo jak mówi Apostoł: „ Prawo zabija ( człowieka ), lecz duch daje życie.” Jeżeli ograniczymy rozumienie tylko do tego, co powiedziano dosłownie, to święta lekcja nie da nam wcale, albo bardzo mało oświecenia. Zaprawdę, wszystko to, co czytano było figurą i obrazem przyszłości; zapowiedziane w Żydach, spełnia się w nas, przez dar Bożej łaski. Błogosławiony Eliasz był doskonałą figurą naszego Pana i Zbawiciela. Tak jak Eliasz cierpiał prześladowania od Żydów, tak i nasz Pan, prawdziwy Eliasz był przez nich potępiany i nienawidzony. Eliasz oddalił się na pustynię, Chrystus przyszedł na świat. Eliasz był żywiony na pustyni przez kruki, podczas gdy Chrystus był krzepiony na pustyni tego świata przez wiarę pogan. Zaprawdę, kruki, które z rozkazu Pana opiekowały się Eliaszem, zapowiadały pogan, bo powiedziano o Kościele: „ Jestem ciemny i piękny, o córo Jeruzalem.” Dlaczego Kościół jest ciemny i piękny? Bo jest ciemny z natury, piękny przez łaskę. Dlaczego ciemny? „ Zaprawdę, urodziłem się winny i jako grzesznika poczęła mnie matka.” Dlaczego piękny? „ Oczyść mnie z grzechu hizopem, bym mógł być czysty, obmyj mnie, a będę bielszy od śniegu.” Dlaczego ciemny? Apostoł mówi: „ Widzę inne prawo w moich członkach, walczące przeciwko prawu mego umysłu i czyniące ze mnie więźnia grzechu.” Dlaczego piękny? „ Kto uwolni mnie od śmierci? Boża łaska przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zaprawdę, Kościół pogan był jak kruk, wtedy gdy nienawidził żyjącego Pana, zanim otrzymał Jego łaskę służył bożkom jako nieżywym ciałom.

2) Eliaszowi nakazano, aby wyruszył do Sarepty Sydońskiej, gdzie miał być karmiony przez pewną wdowę. Pan mu powiedział: Idź do Sarepty Sydońskiej; nakazałem tamtejszej wdowie, by cię nakarmiła.” Prze kogo i jak nakazał Bóg wdowie, skoro, oprócz błogosławionego Eliasza, nie było żadnego innego proroka, z którym Bóg mógłby rozmawiać? Chociaż w tym czasie synowie innych proroków żyli, bali się oni prześladowań Jezabel tak bardzo, bo rzadko udawało się im ujść cało, nawet wtedy, gdy się ukrywali. Rozkazałem wdowie, powiedział Pan. W jaki sposób rozkazuje Pan, jak nie przez natchnienie tego, co przez Jego łaskę jest dobrem w duszy.? Tak Bóg przemawia w każdym człowieku, który spełnia dobre uczynki i nikt z tego powodu nie może chwalić siebie, a jedynie Pana. Czy nie było dużo wdów w tym czasie w Judei? Jak to się stało, że żadna z żydowskich wdów nie zasłużyła na zapewnienie pożywienia błogosławionemu Eliaszowi i został wysłany do pogańskie wdowy, aby go karmiła? Ta wdowa, do której został posłany prorok, symbolizowała Kościół, tak jak kruki, które służyły Eliaszowi, zapowiadały pogan. Eliasz przyszedł do wdowy, ponieważ Chrystus miał przyjść do Kościoła.

3) Zobaczmy, gdzie błogosławiony Eliasz odnalazł tę wdowę, kochani. Wyszła ona po wodę i drewno. Zastanówmy się, co oznaczała woda i drewno. Wiemy, że jedno i drugie zaspokaja i jest konieczne dla Kościoła, jak jest napisane: „ Jest on jak drzewo posadzone koło płynącej wody.” W drewnie ukazano tajemnicę krzyża, w wodzie sakrament chrztu. Dlaczego poszła, by zebrać dwa kawałki drewna, bo tak odpowiedziała błogosławionemu Eliaszowi, kiedy prosił ją o jedzenie. „ Tak, jak żyje Pan, nie man niczego, tylko trochę maki i odrobinę oliwy w dzbanie: Idę, aby zebrać dwa kawałki drewna, abym mogła zrobić jedzenie dla mnie i dla syna, a potem zjemy to i pomrzemy.” Ta wdowa symbolizowała Kościół, jak już powiedziałem; syn wdowy był zapowiedzią chrześcijan. Tak więc, kiedy Eliasz przyszedł, wdowa szła po dwa kawałki drewna. Zauważcie, bracia, że nie powiedziała trzy lub cztery, ani też tylko jeden, lecz zamierzała zebrać dwa. Zbierała dwa kawałki drewna, ponieważ przyjęła Chrystusa w osobie Eliasza; chciała mieć dwa kawałki, ponieważ pragnęła poznać tajemnicę krzyża. Zaprawdę, krzyż Pana był wykonany z dwóch kawałków drewna i dlatego wdowa zebrała dwa kawałki, ponieważ Kościół ma w Niego wierzyć, Ten, który wisiał na dwóch drewnianych belkach. I dlatego wdowa powiedziała: „ Gromadzę dwa kawałki drewna, żeby przygotować jedzenie dla mnie i dla syna, zjemy je, a potem pomrzemy.” To prawda kochani bracia, nikt nie uwierzy w Chrystusa ukrzyżowanego, jeżeli nie umrze dla tego świata. Bo jeśli człowiek pragnie spożywać Ciało Chrystusa z godnością, musi umrzeć dla przeszłości i żyć przyszłością.

4) Jak wspomnieliśmy, wdowa była zapowiedzią Kościoła, jej syn figurą pogan. Syn wdowy leżał nieżywy, bo synowie Kościoła, poganie, byli umarli z powodu grzechów im wykroczeń. Przez modlitwę Eliasza, syn wdowy ożył; z nadejściem Chrystusa, synowie Kościoła, chrześcijanie zostali uwolnieni z więzienia śmierci. Eliasz pochylił się w modlitwie i syn wdowy ożył. Chrystus pogrążył się w męce i chrześcijanie powrócili do życia. Dlaczego błogosławiony Eliasz pochylił się trzykrotnie, by przebudzić chłopca? Myślę, że zrozumieliście to wpierw, zanim wam odpowiem. Fakt że pochylał się trzy razy ujawnia tajemnicę Trójcy. Nie tylko Ociec bez Syna, ani Ojciec i Syn bez Ducha Świętego, lecz cała Trójca odnowiła syna wdowy oraz życie pogan. Co więcej, objawia się to także w sakramencie chrztu, bo w wodzie zanurza się starego człowieka trzy razy, po to, by mógł powstać nowy człowiek.

5) Po tym, jak błogosławiony Eliasz przedstawił się królowi. „ Wszedł na górę Karmel, złożył głowę między kolana modląc się, by Pan zesłał deszcz na ziemię .” Potem powiedział swemu słudze: „ Patrz w stronę morza” , a kiedy chłopiec rzekł, ze niczego tam nie widzi, powiedział: „ Idź i spoglądaj siedem razy.” Za siódmym razem powrócił i powiedział: „ Widzę małą chmurę wznoszącą się z morza jak stopa człowieka.” „Nagle niebiosa pociemniały i spadł obfity deszcz.” To dlatego, jak mówiliśmy,że Eliasz zapowiadał naszego Pana i Zbawiciela. Eliasz modlił się i złożył ofiarę. Chrystus ofiarował samego siebie jako nieskazitelną ofiarę całemu światu, Eliasz modlił się na górze Karmel, Chrystus na Górze Oliwnej; Eliasz modlił się o deszcz dla ziemi, Chrystus modlił się o zstąpienie do ludzkich serc Bożej łaski. Eliasz rzekł do sługi: „ Idź i patrz siedem razy.”, co oznaczało siedmiokrotną łaskę Ducha Świętego, która miała być dana Kościołowi. Kiedy chłopiec powiedział, że widzi małą chmurkę wznosząca się z nieba zapowiadała ona Ciało Chrystusa, które miało się narodzić w morzu tego świata. Dlatego, aby nikt w to nie wątpił, powiedział on, że miała ona kształt stopy człowieka. Zapewne o tym mówił o tym człowieku, który spytał: „ Kim, mówią ludzie, że jest Syn Człowieczy?” Po trzech latach i sześciu miesiącach, dzięki modlitwie Eliasza, spadł na ziemię deszcz z nieba, ponieważ z nadejściem naszego Pana i Zbawiciela, deszcz Słowa Bożego z radością namoczył cały świat przez te trzy lata, kiedy On zechciał nauczać. Tak jak wtedy, z nadejściem Eliasza, kapłani bożków zostali zabici i unicestwieni, tak z przyjściem prawdziwego Eliasza, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nikczemne obrządki pogańskie uległy zniszczeniu.

6) Przez krótkie wyjaśnienie tych prawd waszym umysłom, pokazaliśmy oczom waszej wiary, kilka fragmentów, przez które wasze pobożne pragnienia mogą zostać pobudzone do zbadania w zbawienny sposób boskich tajemnic. Teraz po to, aby przez pożyteczną naukę, mógłbym dostarczyć waszym duszom duchowego pożywienia do ciągłego przeżuwania, by nie mogło ono zniknąć z waszej pamięci, zrobimy podsumowanie tego, co było powiedziane. Tak więc, przyjmijcie świętego Eliasza jako figurę naszego Pana i Zbawiciela. Tak jak nasz Pan powstał i wstąpił do nieba, po przecierpieniu swej męki i ukazaniu wielkiej mocy; tak i Eliasz został zabrany do nieba w ognistym rydwanie po wielu cudach, których Pan Bóg przez niego dokonał. Eliasz opuścił Judeę, Chrystus odszedł od synagogi, kruki służące Eliaszowi zapowiadały pogan, wdowa, która przyjęła Eliasza, zapowiadała Kościół, a dwa kawałki drewna, które zebrała ukazywały tajemnicę krzyża. Jeżeli przyjmiecie te prawdy ze szczerą chęcią, to jak czyste zwierzęta, przeżuwajcie je w waszych sercach przez stałe rozmyślanie, wypełni się w waszych sercach to, co było napisane: „ Cenny skarb spoczywa w ustach mądrego.”; z pomocą naszego Pana, któremu chwała i moc z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM