ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 120

O kobiecie, która oszukała Samsona


1) W części lekcji czytanej nam dzisiaj podczas nieszporów, kochani bracia, usłyszeliśmy o tym, jak okrutna,niegodziwa kobieta, nieuprzejma i wyniosła Dalila, przez fałszywe, trujące pochlebstwo, ogoliła głowę męża i następnie przekazała go Filistynom, aby go wyszydzili. Zgodnie z historią niegodziwość tej kobiety skupiła się całkowicie na Samsonie, lecz uważajmy, kochani, abyśmy nie cierpieli duchowo tego, co Samson znosił fizycznie. Nasze racjonalne odczuwanie jest rozumiane jako mężczyzna, podczas gdy ciało przyjmowane jako figura kobiety. Jeżeli człowiek pozwala swemu ciału, gdy ono namawia go do subtelnie do rozpusty, to ucierpi od swojego ciała to, co Samson ścierpiał od swoje żony. Dlatego, abyśmy nie musieli tego znosić, kochani, starajmy się, z pomocą Boga, tak bardzo, jak tylko możemy, wypełnić to, co o sobie powiedział Apostoł: „ Ja chłoszczę moje ciało i podporządkowuję je.” Tak więc, z pomocą Boga, uważajmy, aby brzytwa wroga, która ogoliła głowę ludzkiej rasy, gdy Adam i Ewa zostali podstępnie oszukani, nie dosięgła również naszej głowy; bo nasza głowa jest Chrystusem. Jeżeli poddajemy się kobiecie, to znaczy pochlebnej żądzy ciała lub innym złym uczynkom, to jesteśmy oszukiwani i pozbawieni duchowej łaski; tak jakby obdarci z włosów nazirejczyka. Raczej błogosławmy Boga, aby nasze grzechy, przez które mamy duszę oplecioną wokół włosów, nie zostały odcięte w środku, lecz zniszczone zupełnie tak, jak ogolone brzytwą.

2) Jest jedna brzytwa, która tnie w sposób zupełny i inna robiąca to w sposób szkodliwy. Brzytwa uzdrawiająca i piękna, to dla nas Chrystus, nasz Pan, który wycina niegodziwe i bolesne myśli naszych serc. On goli złe nawyki naszej duszy, odciąża głowę, troszczy się i opiekuje pięknem naszego umysłu, oczyszcza nas jak tego niewolnika w starym prawie, uwalnia nas od nieszczęsnej niewoli i sprawia, że nasze życie stanie się święte w czystości, kiedy odrasta jak włosy nazirejczyka. Zauważcie, pokazaliśmy brzytwę, której powinniśmy pragnąć, tak jak i tę drugą, której powinniśmy się wystrzegać i unikać, jak to wyżej powiedziano. Tak więc, zbawienna brzytwa jest Chrystusem, podczas gdy śmiertelna jest diabłem. Chrystus jest naszą głową, jak mówi Apostoł. Włosy wyraźnie są cnotami i czasami grzechami, bo kiedy prorok mówił o swoich grzechach, powiedział:” Jest ich więcej niż włosów na mojej głowie.” Skoro zarówno cnoty jak i grzechy są oznaczone we włosach, kiedy jesteśmy ogoleni przez Chrystusa, to jesteśmy uwolnieni od wszystkich występków; lecz kiedy jesteśmy ogoleni przez diabła, jesteśmy odarci ze wszystkich cnót. Jak istotne jest,by nie być ogolonym przez diabla, pokazano wyraźnie na przykładzie Samsona, o którym mówiliśmy wcześniej. Tak długo jak miał włosy, był niezwyciężony, lecz kiedy mu je obcięto, stał się niewolnikiem, a odzyskał moc wtedy, gdy odrosły ponownie. Wynika z tego, że włosy mogą oznaczać cnoty. Z pewnością, gdyby był rozważny i chronił się przed oszustwem kobiety, nie wpadłby w ręce wrogów. Został pokonany przez cielesną pokusę, tak że on, który był pełen łaski i zabił lwa, później zgrzeszył zadufaniem w swoją siłę i został pokonany przez wrogów. Dlatego też, ktokolwiek nie poddaje swojej żony, to znaczy swojego ciała, jej mężowi, to znaczy duchowi Bożego prawa, musi niestałym umysłem wyrazić zgodę, jak delikatni mężowie ich współmałżonkom, które zachęcają do zła. Tacy ludzie nie są warci ich duchowego nauczyciela. Apostoła Pawła, który powiedział: „ Chłoszczę moje ciało i podporządkowuję je.” Jeśli człowiek poddaje się żądzy lub rozpuście, jego ciało robi mu to, co Dalila wyrządziła Samsonowi.

3) Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę wszystko to, co Samson wycierpiał, kiedy został oszukany przez swoją nikczemną żonę, to dla naszego pouczenia cierpiał to samo, co znoszą grzesznicy w swoich duszach, kiedy łaska Chrystusa została w nich naruszona, tak jak wyszydzono Samsona, gdy miał obcięte włosy. Zabiera wzrok ich oczom, wsadza ich do więzienia, traktuje jak osły do obracania młyńskiego kamienia. Dlatego, jeżeli nie poddamy szyi w jarzmo Chrystusa i nie sprawimy, by była warta młyńskiego kamienia osła, nasz Pan napomina nas przez proroka: „ Nie bądźcie bezrozumni, jak konie i muły.”Nie zdając sobie sprawy ze swego wyróżnienia, to jest godności swojej natury, przez co dominuje nad zwierzętami, jak mówi gdzie indziej ten sam prorok: „ Człowiek nie pozostaje niezniszczalny, przypomina zwierzęta, które umierają.” Zaprawdę, człowiek miał uprzywilejowaną pozycję, lecz cofnął się do występków, tak jak Samson, kiedy opuszczony zarówno przez cnotę mądrości jak i łaski, został ukarany ślepotą i brzemieniem. Człowiek zasługuje na pracę zwierzęcia, jeśli pozbawia się światła rozsądku. Ten, który poddaje się swemu ciału i rozpuście przez osłabiający wpływ pochlebstwa kobiety, powinien domyślić się, że będzie wizerunkiem młócącego zwierza. Tak jak osioł lub muł jest przywiązany do kamienia, ze swoimi cielesnymi oczami osłabionymi lub zakrytymi szmatami; tak i zmarnowana dusza ma oczy umysłu zgaszone przez brud życia i błędy myślenia, jest prowadzona, jakby to powiedzieć,w kółko obracającego się kamienia, przez uciążliwą litość, bez własnej oceny, opierając się na cudzym poglądzie. Stoi on na drodze grzeszników, skrępowany więzami swoich namiętności. Jest on swoim więźniem wypełnionym ciemnością swego błędu, sztywny od brudu swego sumienia, obraca skałę swego serca, które stwardniało w nieprawości, jak kamień młócący, produkując mąkę dla swego wroga ze skorumpowanego ziarna swojej duszy. Skoro w słowach Pisma: „ Grzesznik ucieka od swojej duszy,” człowiek, który grzeszy, młóci pszenicę dla swego wroga ze swego szpiku życia, w celu nakarmienia diabła, podczas gdy dusza staje się dla niego chlebem, dla siebie jest źródłem głodu. Jednak jeśli dusza nie zawsze podąża do rozpusty a czasami powraca do skruchy, niejako otrzymuje włosy, to znaczy odzyskuje cnoty przez powrót do kwiatu łaski.

4) Niemniej jednak, jeżeli dobrze się przyjrzyjmy, będziemy zdumieni pasją naszego Pana obrazowaną zawczasu w śmierci Samsona, w tym, co napisano, że zniszczył on więcej wrogów wraz ze swoją śmiercią, niż w ciągu swego życia, pokazana jest tajemnica pasji Pana, bo przez nią dom diabła upadł i królestwo śmierci zostało zniszczone. Zaprawdę, tamten dom, który mieścił wszystkich książąt filistyńskich, był zapowiedzią domu i królestwa diabła; ten dom,jak napisano opierał się całkowicie na dwóch filarach. Czym są te dwa filary, które podtrzymywały dom diabła? Bez wątpienia, zawiść i rozpusta, bo żadne zło nie może być wyobrażane, lub wspomniane, lub mieć miejsce bez narodzenia się z korzenia zawiści, bo napisano: „ Chciwość jest korzeniem wszystkiego zła,” a o rozpuście powiedziano; „ Rozpusta czyni, że ciało staje się nie do przyjęcia.” Co więcej, Samson był zapowiedzią Pana Jezusa Chrystusa, lecz okrutna Dalila symbolizowała synagogę. Samsona omotała Dalila, podczas,gdy synagoga prześladowała Chrystusa, krzyżując Go na Kalwarii. Skoro Samson, który reprezentował Chrystusa był oślepiony, jego ślepota była zapowiedzią niegodnych chrześcijan, którzy wierzą w Chrystusa przez jakiś czas, lecz nie wytrwają w wierze i dobrych uczynkach. W ciele Chrystusa, to znaczy wśród chrześcijan, jak wiecie, są dwie części , dobra i zła, pokorna i pyszna, rozpustna i czysta, pijacka i trzeźwa, dobra i zazdrosna. Dlatego fakt, że napisano, iż Samson niewłaściwie postępujący w pewnych sprawach, zapowiadał, jak już powiedziałem, tych w Kościele, którzy nie tylko sławią imię chrześcijanina, lecz są uwikłani w złych działaniach i nieprawych uczynkach. Samson został wysłany do więzienia, podczas gdy Chrystus zstąpił do piekła. Samson wyciągnął ręce do filarów i dom Filistynów padł wraz z jego książętami: Chrystus rozciągnął ręce na dwóch belkach krzyża, jak na dwóch filarach, obalając i więziąc dom i królestwo diabła i jego aniołów. Co więcej, fakt, ze Samson zabił więcej ludzi i wraz ze swoją śmiercią zniszczył ich, kiedy żył, przedstawia tych nielicznych wierzących w Chrystusa, prawdziwego Samsona, zanim został On ukrzyżowany. Po zaakceptowaniu śmierci przez ludzka rasę, naprawił On błąd niewiary na całym świecie i przez swoją zbawienną naukę podporządkował sobie niezliczone tłumy

5) Każdy powinien uważać i chronić się przed żoną, jak tylko może, bracia. To znaczy, pod jarzmem dyscypliny powinien rządzić swoim ciałem i poddać je duchowi przez trzeźwość i umiar, aby nie cierpieć tego,co cierpiał Samson od najnikczemniejszej Dalili. Jeżeli zrobimy to w rozsądny sposób, pozostając wewnętrznie z czystym sercem i zewnętrznie z cnotliwym ciałem, kiedy nadejdzie dzień sądu, nie zostaniemy ukarani razem z grzesznikami, lecz razem ze sprawiedliwymi tymi, którzy boją się Boga, szczęśliwie otrzymamy wieczne nagrody. Niech Pan doprowadzi nas do tego pod swoją opieką, On, któremu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM