ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 119

O Samsonie


1) W lekcji, która była nam czytana, usłyszeliśmy, kochani i w pewien sposób ujrzeliśmy, oczami naszego serca, jak Samson,bez użycia broni, tylko swojej niesamowitej siły, zabił lwa. Następnie, po pewnym czasie, znalazł w jego pysku miód, którego trochę zjadł, dał swoim rodzicom. Wielu Ojców Kościoła mówiło o tym lwie, kochani bracia i wszyscy oni mówili to, co jest stosowne i zgodne z faktami. Niektórzy twierdzili, że lew zapowiadał Chrystusa, naszego Pana. Zaprawdę, jest to właściwe, bo dla nas Chrystus jest Lwem, w którego ustach, po Jego śmierci, znaleźliśmy życiodajny miód. Co jest słodsze od Słowa Boga, lub co jest mocniejsze od Jego prawej reki? W czyich ustach po śmierci jest pożywienie i pszczoły, jak nie w Jego, którego Słowo jest dobrem służącym naszemu zbawieniu. Lew może też być odczytany jako poganie, którzy uwierzyli. Najpierw było to ciało próżności, lecz teraz jest ciałem Chrystusa, w którym apostołowie,jak pszczoły, przechowywali miód mądrości zebrany z rosy niebios i kwiatów Bożej łaski. Tak więc, pożywienie wyszło z ust Tego, który umarł, ponieważ narody, tak jak lwy, na początku agresywne, przyjęły pobożnym sercem Słowa Boga, które otrzymały i wydały owoc zbawienia.

2) Skoro Pismo Święte może być rozumiane i tłumaczone na wiele sposobów jak perła; Sam Chrystus jest stosownie uważany za lwa, jak już powiedziano. Co więcej, Samson zapowiadał Żydów, którzy zabili Chrystusa właśnie wtedy, kiedy szukał On połączenia z Kościołem. Z pewnością, małżeństwo, które było układane dla Kościoła w Chrystusie, nie mogło być potwierdzone, zanim Lew plemienia Judy został zabity. Co więcej, nasz Pan jest tym samym lwem, który zarówno zwyciężył, jak i był zwyciężony. Był On pokonany, kiedy Żydzi Go zabili, lecz był On zwycięski w swoim triumfie nad diabłem,przez swoją śmierć na krzyżu. Zaprawdę, jest On zarówno lwem, jak i lwiątkiem. Lwem, ponieważ równym z Ojcem: młodym lwa, ponieważ Syn Ojca, który był zabity swoją wolą i powstał ponownie własną mocą. O Nim napisano: „ Kto Mu przeszkodzi?” Dobrowolnie oddając Ojcu ofiarę ze swego ciała dla nas, On, który jest najwyższy, na zawsze podejmuje życie, które On sam ustanowił, jak sam to wyznaje. Samson mówi: „ Z jedzącego przyszło pożywienie i z silnego przyszła słodycz.”, dokładnie pasuje do Chrystusa. Przez swoje nauczanie, zarówno On przeżuwa duchowe pożywienie i w swoich obietnicach daje je nam. Można rozumieć to jako dotyczące Chrystusa w jeszcze inny sposób. Ten Lew, to znaczy Chrystus, z plemienia Judy, zwycięsko zstąpił do piekła, by wyrwać nas z ust wrogiego lwa. Dlatego On poluje, żeby chronić, łapie po to, by uwolnić, prowadzi ludzi pojmanych, by przywieść ich po uwolnieniu do wiecznej ojczyzny.

3) Tak więc, chciejmy stać się łupem tego Lwa, bracia, abyśmy nie byli Jego wrogami. Bądźmy pożywieniem Boga, abyśmy nie stali się pożywieniem węża, Bo Chrystus spożywa nas po to, by diabeł nie mógł nas pożreć. Jednak przez zjadanie nas, Chrystus zabiera od nas to, co mogłoby zniszczyć nas przez wieczną śmierć, On zamienia wieczne potępienie na ułaskawienie, grzech na sprawiedliwość, niemoc na siłę, śmierć na życie, zamęt na chwałę, wygnanie na królestwo. My, którzy słyszeliśmy przedtem: „ Prochem jesteś i w proch się obrócisz.”, teraz słyszymy: „ Nasza ojczyzna jest w niebie.”Teraz ten honor, który został przywrócony Samsonowi i był zakryty w czasie jego śmierci, myślę, że pasuje do każdego sługi Chrystusa. Jeżeli człowiek jest pokonany przez grzech i w zbawienny sposób nie ucieka od lekarstwa nawrócenia, wraz z przywróceniem łaski powraca dobre sumienie, jak włosy, które znowu odrastają. Tak więc, staje się to możliwe przez wiarę jak i przez odwagę silnych mięśni, do zaatakowania i obalenia filarów, które podtrzymują wrogi dom. Co to są te filary, które podtrzymują dom wroga, jak i nie nasze grzechy, na których spoczywa dom diabła, gdzie ucztuje jak zwycięzca i drwi z naszych umysłów, jakby były zniewolone? Dlatego też wyrzucamy tego wroga z jego domu przez niszczenie i śmierć naszego ciała. Nasz wróg jest w nas, codziennie toczy wewnętrzną walkę. Tak długo, jak czasami go akceptujemy, zgodnie ze zgubną zgodą naszej woli, on zdobywa moc nad nami. Z naszymi złymi nawykami, przeciwko nam jako jego wewnętrznym wspólnikom, atakuje on naszą zewnętrzną duchowość także wtedy, kiedy przekazujemy mu nasze członki do niegodziwych dzieł, jesteśmy zabijani, jak to się mówi, własnym mieczem. Powinniśmy pamiętać, że obiecaliśmy, w zamian za łaskę chrztu, kiedy byliśmy pochowani z Chrystusem w tajemnicy krzyża, że wyrzekamy się diabła i jego dzieł. Nie żyjmy dłużej w tym świecie jak poprzednio, lecz pozwólmy, by Chrystus żył w nas. Kiedy On zostanie na nowo głową, dom diabła upadnie i wszyscy nasi wrogowie umrą z naszymi grzechami w wiecznej nicości.

4) Kiedy Samson zabił tysiąc mężczyzn oślą szczęką, osioł zapowiadał pogan, bo Pismo mówi zarówno o Żydach jak i poganach: Wół zna swego właściciela i osioł koryto jego pana.” lecz kiedy Chrystus, prawdziwy Samson przyszedł, chwytał On ich swoimi świętymi rękami i przywrócił ich do rąk swojej mocy i z nimi pokonał jego i naszych wrogów. Tak więc my, którzy oddaliśmy przedtem nasze członki diabłu, żeby mógł nas zabić, zostaliśmy schwytani przez Chrystusa i staliśmy się instrumentami sprawiedliwości Boga. Chociaż byliśmy wysuszeni z braku rosy Bożej łaski, zasłużyliśmy na przemienienie w fontanny i rzeki. Wtedy Samson modlił się i szczęka wylała fontannę. To zdarzenie jasno wyraża się w nas, bo sam Pan powiedział: „ Ten, który wierzy we Mnie, z niego wypłyną rzeki żywej wody.”

5) Zauważcie jak bardzo delikatna dobroć naszego Pana i Zbawiciela przyszła do nas. Teraz krótko powtórzę to,co powiedziałem wcześniej, by bardziej wam to wpoić. Jak było powiedziane, lew na wiele sposobów zapowiadał Chrystusa, naszego Pana. Samson zwyciężył lwa, Żydzi pokonali Chrystusa. Miód został znaleziony w paszczy lwa, w tym miodzie odczytujemy naukę Chrystusa, bo napisano: „ Jak słodkie są na moim podniebieniu Twoje obietnice, o Panie!. Słodsze niż syrop lub miód!” Zaprawdę, tak jak pszczoły idą do plastra miodu, tak i chmary chrześcijan spieszą do nauki Chrystusa, jak do najsłodszego plastra miodu. Co więcej, to, że po obcięciu włosów, Samson odzyskał swą siłę i używając filarów, zniszczył dom wrogów razem z jego budowniczym, możemy widzieć to dziś w niektórych grzesznikach. Jeżeli zwalczą oni złe nawyki przez nawrócenie i zapewnią miejsce cnocie, wypełni się w nich przez podobieństwo osoba Samsona. Wtedy zrealizuje się w nich to, co napisano o Samsonie: „ Ci, których zabił wraz ze swoją śmiercią byli liczniejsi niż ci, których zabił w czasie swojego życia.” To prawda, bracia, większość grzechów jest zmazana przez nawrócenie, niż wtedy, kiedy człowiek wydaje się nie grzeszyć. Nie powinno być nam obojętne to, żeby zauważyć, że wraz ze śmiercią Samsona, wszyscy jego wrogowie zginęli. Tak więc, niech nasi przeciwnicy będą pokonani. Bracia, Apostoł mówi: „Zawstydzaj swoje członki, które są na ziemi: pożądanie, złe pragnienia, chciwość ( która jest rodzajem bałwochwalstwa)Niech pijaństwo i pycha umrą w nas, zawiść wygaśnie, złość się ukoi i zawiść będzie odrzucona; spróbujmy zabić te wszystkie rzeczy z pomocą Boga, jak Samson możemy zniszczyć naszych przeciwników przez śmierć dla grzechów i występków. Módlmy się do Boga, żeby jako nasz Zbawiciel zechciał nam to przyznać, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM