ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 118

Święty Augustyn, biskup, o Samsonie


1) Wiele trudnych do zrozumienia tajemnic jest zawartych w czytanej nam lekcji, kochani, i skoro nie mogą one być wytłumaczone w skrócie, jedynie z tego powodu, chcieliśmy zakończyć na czas poranne psalmy, aby raczej długie kazanie was nie znużyło. Skoro więc wyjdziecie z kościoła o zwykłej porze, słuchajcie w milczeniu i ciszy z otwartym umysłem tego, co musi być powiedziane.

2) Siła, którą posiadał Samson, kochani, pochodziła raczej z Bożej łaski niż z natury, bo gdyby był naturalnie silny, jego moc nie byłaby odebrana, gdy obcięto mu włosy. Gdzie więc była ta najpotężniejsza siła, o której mówi Ewangelia: „ Duch Pana kroczył razem z nim.?” Tak więc jego siła pochodziła od Ducha Pana. Samson był naczyniem, lecz pełnia była w Duchu. Naczynie może być napełnione i opróżnione. Co więcej, każde naczynie ma swoje przeznaczenie do czegoś innego; w Pawle chwalono łaskę, kiedy nazwano go wybranym naczyniem. Zobaczmy w jakim rodzaju tajemnicy przedstawił się on obcym: „ Z jedzącego przyszła żywność,” powiedział on, „ i z silnego przyszła słodycz.” Ta zagadka została ujawniona, przesłana przyjaciołom i rozwiązana. Samson został pokonany. Jeżeli był sprawiedliwym człowiekiem, to fakt ten był ukryty, bo sprawiedliwość człowieka jest w głębi duszy., bo skoro jest powiedziane, że został pokonany przez pochlebstwo kobiety, a poszedł do nierządnicy, jego zasługi wydają się wątpliwe w sercach tych, którzy tak dobrze nie rozumieją sekretów prawdy. Zaprawdę, miał on nakaz od Boga, aby za żonę wziął nierządnicę. Być może należy powiedzieć, że w Starym Testamencie nie było to godne potępienia, lub haniebne, z tego względu, że cokolwiek było powiedziane lub zrobione, wynikało to z proroctwa. Dlatego zastanówcie się, co to znaczy zwycięzca i zwyciężony, także jego poddanie się pochlebstwu kobiety, zdrada rozwiązania zagadki, jego pójście do nierządnicy, schwytanie lisów, którym do ogonów poprzywiązywał zapalone pochodnie. Z pewnością mógłby spalić plony w prostszy sposób, gdyby nie sądził, że w lisach była tajemnica. Czy suche badyle nie paliłyby się bez lisów ciągnących przez nie ogień? Dlatego też poznajmy wielkie tajemnice, które są tu ukryte

3) Jakie było znaczenie Samsona? Jeśli powiem, że przedstawiał Chrystusa, wydaje mi się, że powiem prawdę. Jednak każdemu, kto się zastanowi, pojawia się w myśli pytanie: Czy Chrystus uległ pochlebstwu kobiety? Jak to rozumieć, że Chrystus poszedł do nierządnicy? Kiedy Chrystus miał odkrytą głowę lub ścięte włosy? Popatrzcie, wierne dusze. On sam okradziony z odwagi, związany, oślepiony i wyśmiany? Zauważcie dlaczego to jest Chrystus; nie tylko na to, co robił, lecz również na to, co wycierpiał. Co On zrobił? Pracował jako silny człowiek i cierpiał jako słaby. W jednej osobie widzę te dwie cechy. Widzę siłę Syna Boga i słabość Syna Człowieczego. Co więcej, kiedy wysławia Go Ewangelia, Chrystus jest kompletny, zarówno Głowa i Ciało. Tak jak Chrystus jest Głową Kościoła, tak Kościół jest Jego Ciałem; i aby nie był sam jest całym Chrystusem z głową. Kościół niesie w sobie zarówno silnych, jak i słabych członków. Ma takich, którzy są karmieni samym chlebem i innych, którzy ciągle jeszcze muszą być odżywiani mlekiem. Jest jeszcze jeden fakt, który należy przyjąć; gdy chodzi o sakramenty, udzielania chrztu, lub uczestnictwo przy ołtarzu, Kościół ma zarówno sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych ludzi. Teraz, jak wiecie, Ciało Chrystusa jest klepiskiem,lecz później będzie spichlerzem. Podczas gdy jest klepiskiem toleruje plewy, lecz kiedy przyjdzie czas przechowywania oddzieli pszenicę od plew. Tak więc niektóre rzeczy Samson wykonywał jako głowa, inne jako ciało, lecz wszystkie w osobie Jezusa Chrystusa. We wszystkich swoich cnotach i cudach, których dokonywał Samson, był zapowiedzią Chrystusa, Głowy Kościoła. Gdy zachowywał się rozważnie, był obrazem tych, którzy żyją sprawiedliwie w Kościele, lecz kiedy działał nierozważnie, przedstawiał tych, którzy są grzesznikami w Kościele. Nierządnica, z która ożenił się Samson, jest Kościołem, który popełniał nierząd z bożkami zanim poznał jedynego Boga i który później Chrystus ze sobą zjednoczył. Jednak, kiedy Kościół został oświecony i otrzymał od Niego wiarę, wtedy zasłużył nawet na poznanie, poprzez Niego, tajemnic zbawienia; On pokazał mu tajemnice niebiańskich sekretów. A co do implikacji pytania zawartego w słowach: „ Z jedzącego przyszła żywność i z silnego przyszła słodycz.”;co innego to może oznaczać jak nie Chrystusa Zmartwychwstałego. Zaprawdę, z jedzącego, to znaczy śmierci, która pożera i trawi wszystkie rzeczy, przyszło pożywienie,które powiedziało: „ Ja jestem chlebem, który przyszedł z nieba.” Poganie zostali nawróceni i otrzymali słodycz życia od Tego, którego ludzka niegodziwość napełniła goryczą i dała Mu gorzką żółć i ocet jako napój. Tak więc, z ust martwego lwa, to znaczy ze śmierci Chrystusa, który leżał i spał jak lew, wyszedł rój pszczół, to znaczy chrześcijan. Kiedy Samson powiedział: „ Gdybyście nie orali z moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki”; tą jałówką jest Kościół, któremu sekrety naszej wiary zostały ujawnione przez jej męża. Przez kazania i nauczanie apostołów i świętych, Kościół rozniósł po całym świecie tajemnice Trójcy, zmartwychwstania, sądu i królestwa niebieskiego, obiecując nagrody życia wiecznego wszystkim, którzy je poznali i zrozumieli.

4) Później następują słowa: „ Samson był zły, ponieważ przyjaciel pojął jego żonę.” Ten przyjaciel zapowiada wszystkich heretyków. Jest to wielka tajemnica, bracia. Heretycy, którzy dzielą Kościół, chcieli ożenić się z Żoną Pana i zabrać ją ze sobą. Przez odejście od Kościoła i Ewangelii próbowali przez cudzołożna nikczemność, zawładnąć Kościołem, to znaczy Ciałem Chrystusa. Z tego powodu, ten wierny sługa i przyjaciel narzeczonej Pana mówi: „ Zaręczyłem cię z jedną małżonką, abym mógł pokazać cię jako czystą dziewicę Chrystusa.” Co więcej,przez gorliwość wiary i napomnienie mówi o osobie jego nikczemnego towarzysza: „ I obawiam się, aby, jak wąż uwiódł Ewę i wasze umysły nie zostały przekupione przez prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie.” Kim są ci towarzysze, to znaczy odstępczy dezerterzy, którzy chcą przejąć współmałżonkę Pana, jak nie Donatus, Ariusz, Manichaeus i inne naczynia błędu i wiecznego potępienia? Na temat takich ludzi, Apostoł mówi: „ Ja jestem z Pawłem, ja z Apollosem lub ja jestem z Chepasem.” Teraz przekonajmy się, co ten mistyczny Samson zrobił, gdy został zraniony przez swojego przyjaciela, poprzez osobę swojej żony. Wziął lisy, to znaczy cudzołożnych przyjaciół, o których powiedziano w Kantyku kantyków: „ Złapcie nas lisy, małe lisy, które przynoszą szkodę winnicom.” Co to znaczy „złapać”? To znaczy schwytać, skazić, poskromić, aby winorośle Kościoła nie zostały zniszczone. Co jeszcze to oznacza, żeby złapać lisy, jak nie żeby skazać heretyków mocą boskiego prawa, testamentem świętego Pisma, jak łańcuchami? Samson złapał lisy, przywiązał zapalone pochodnie do ich ogonów, po tym jak były połączone. Co to oznacza, że ogony lisów były powiązane razem? Co to są ogony lisów, jak nie skutki herezji ( bo na pierwszy rzut oka są pochlebcze i oszukańcze), mocno związane, to znaczy potępione i ciągnące za sobą ogień ? Co więcej, niszczące owoce i dobre dzieła tych, którzy ulegają ich uwodzeniom. Powiedziano człowiekowi: Nie słuchaj heretyków, nie poddawaj się im, nie daj się im uwieść. Człowiek odpowiada: Dlaczego? Czy ten inny chrześcijanin nie popełniał takich rzeczy jak cudzołóstwo lub rabunek? Tak wyglądają lisy na pierwszy rzut oka i dusze, które są uwodzone, patrzą na to i ogień jest za nimi. Teraz powiedziano, nic mu się nie stało. Czy skoro nic się nie stało przedtem, czy nie stanie się potem? Jest pewne,że dojdzie on ogona, który jest z tyłu. Czy sądzicie, że heretycy ciągną za sobą ogień do spalenia owoców swych wrogów, a sami nie zostaną spaleni? Bez wątpienia kiedy lisy spaliły żniwo, one same też uległy spaleniu. Tak więc, sąd nadejdzie na heretyków, to, czego teraz nie widzą, jest za nimi. Zachwycają ludzi pochlebstwami i na początku ukazują siebie bez powściągliwości. Lecz w czasie sądu Boga ich ogony są związane, to znaczy później sami ściągają na siebie ogień, skoro nikczemność poprzedziła ich karę.

5) Kiedy Samson poszedł do nierządnicy i zrobił to bez powodu, to był nieczysty,lecz jeśli zrobił to jako prorok, to jest w tym tajemnica. Jeżeli nie poszedł do niej, aby się z nią położyć, być może zrobił to z powodu tajemnicy. Nie czytamy, że był z nią intymny, lecz opowieść dodaje „ Jego wrogowie czekali na niego przy bramie miasta, by mogli go schwytać, gdy wyjdzie od nierządnicy, którą odwiedził; Lecz on spał.” Zobaczcie, że nie jest napisane, że złączył się z nierządnicą, lecz napisano, że spał. „ Kiedy wstał i wyszedł o północy” napisano: zabrał bramy miasta z bolcami i wyniósł je na szczyt wzgórza” i nie mógł być zatrzymany przez obcych. Zabrał bramy przez które wszedł do nierządnicy i zaniósł je na górę. Piekło i miłość do kobiety Pismo łączy ze sobą; dom nierządnicy był wizerunkiem piekła. Jest on słusznie uważany za piekło, bo nie odrzuca nikogo,lecz przyciąga do siebie wszystkich, którzy doń wejdą. W tym momencie rozpoznajemy działanie naszego Odkupiciela. Gdy synagoga, do której przyszedł, została od Niego odłączona przez diabła, ostrzygli Mu głowę, to znaczy ukrzyżowali Go na Kalwarii, i zszedł do piekła. Potem Jego wrogowie stanęli przy miejscu, w którym On spał, to oznacza grobowiec, by Go schwytać, mimo że nie mogli Go zobaczyć. „ Lecz On spał” tak tu powiedziano, ponieważ nie była to prawdziwa śmierć. Słowa: „ Wstał i odszedł o północy” oznaczają, że wstał w tajemnicy. Cierpiał otwarcie, lecz Jego zmartwychwstanie było jawne tylko Jego uczniom i niektórym ludziom. Tak więc, wszyscy widzieli, że wszedł, lecz o tym, że powstał pamiętało to i czuło niewielu. Co więcej, usunął On bramy miasta, to znaczy zabrał On bramy piekła. Co to znaczy usunąć bramy piekła, jak nie odebrać śmierci moc? On to zabrał i tego nie oddał. Poza tym, co zrobił nasz Pan Jezus Chrystus po zabraniu bram śmierci? Poszedł na wierzchołek góry. Zaprawdę, wierzymy, że On zarówno powstał, jak i wzniósł się do nieba.

6) A teraz, co to znaczy, ze Samson posiadał moc we włosach? Szczególnie na to zwróćcie uwagę,bracia. Nie miał mocy w ręce, stopie, klatce piersiowej, nawet nie w głowie, lecz we włosach. Czym są włosy? Jeżeli to zauważymy, Apostoł odpowiada, gdy go zapytamy: „ Włosy są pokryciem „ i Chrystus miał moc w pokryciu, skoro widziano to i rozumiano w Chrystusie w innych czasach. Co to znaczy, że sekret Samsona został zdradzony a głowa ogolona? Prawo było pogardzane; Chrystus cierpiał ; Nie zabiliby oni Chrystusa, gdyby nie potępili prawa, bo nie mieli racji, by Go zabić. Powiedzieli sędziom. Nie jest zgodne z prawem, byśmy kogokolwiek skazywali na śmierć. Głowa Samsona była ogolona, sekrety ujawnione, pokrycie zdjęte; Chrystus, który leżał ukryty, został ujawniony, co więcej, włosy zostały przywrócone i znowu pokryły głowę, ponieważ Żydzi nie chcieli rozpoznać Chrystusa, kiedy powstał. Był on w młynie, oślepiony i w więzieniu. Więzienie lub młyn to jest ciężka praca tego świata. Ślepota Samsona wskazuje na ludzi, którzy są oślepieni przez niewierność i nie rozpoznają Chrystusa sprawującego swą władzę lub wstępującego do nieba. Ślepota, na która cierpieli, wskazuje na Żydów. Chrystus był schwytany, skazany na śmierć przez Żydów, a jednak to raczej On zabił tych, którzy uśmiercili Jego. „ Dlatego jego wrogowie przyprowadzili go, by grał błazna przed nimi.” Tutaj zwróćcie uwagę na wizerunek krzyża. Samson wyciąga swoje ręce rozpostarte do dwóch kolumn, tak jak do dwóch belek krzyża. Co więcej, przez swoją śmierć pokonał przeciwników, ponieważ jego cierpienia stały się śmiercią prześladowców. Z tej przyczyny Pismo Święte mówi: „ Ci, których zabił wraz ze swoją śmiercią, byli liczniejsi, niż ci, których zabił podczas swego życia.” Ta tajemnica była wyraźnie spełniona w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, bo wraz z Jego śmiercią wypełniło się nasze odkupienie, czego w żadnym wypadku nie ogłaszał za swojego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM