ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 117

Święty Ambroży, biskup o świętym Gedeonie


1) Wczoraj, kochani bracia, usłyszeliśmy, że kiedy Gedeon, syn Joasza, młócił ziarna pszenicy kijem pod drzewem terebintu, usłyszał obietnicę anioła, że wyzwoli on ludzi Boga z mocy ich wrogów. Nie ma w tym nic dziwnego, że to on był wybrany do otrzymania tej specjalnej łaski, gdyż przez przeznaczenie tajemnicy przyszłego wcielenia, nawet już siedział w cieniu krzyża świętej i czcigodnej mądrości. Wydobywał on ziarna żyznego pola z ich ukrycia, oddzielając świętych ludzi od śmieci bezużytecznych plew. Odkładając na bok nieużyteczność starego człowieka i jego czynów przy pomocy kija doświadczanej prawdy. Są one gromadzone w Kościele, jak w wyciskarce ( do soku z winogron dla zrobienia wina). Kościół jest wyciskarką wiecznej fontanny, w której obfituje owoc niebiańskiej winorośli.

2) Kiedy Gedeon usłyszał, że przez niego Pan uwolni swoich ludzi od ciżby wroga, złożył w ofierze koźlę, którego mięso położył na skale, zgodnie z rozkazem anioła, polewając je polewką. W tym momencie anioł Pana dotknął ofiarę końcem kija, który trzymał i ogień wybuchnął ze skały; tak została strawiona ofiara, która została złożona. Wydaje się, że wynika z tego, że skała symbolizowała ciało Chrystusa, ponieważ napisano: „ Bo pili oni ze skały, która szła za nimi.” i tą skała był Chrystus. Zapewne jest tu więcej odniesień do Jego ciała, niż do Jego boskości w tym, że serca spragnionych ludzi są zaspokajane niekończącym się strumieniem Jego krwi. Nawet wtedy ujawniono to w formie tajemnicy, że w swoim ciele Pan Jezus, kiedy był ukrzyżowany, zmywa grzechy całego świata; nie tylko popełnione wykroczenia, lecz nawet nieprawe pragnienia umysłu. Ciało koźlęcia odnosi się do win, polewka do zwabiania pragnień, tak jak napisano: „Ludzie tak bardzo chcieli mięsa, że lamentowali ' niech się stanie, żebyśmy mieli mięso do jedzenia.'” To, że anioł wyciągnął kij i dotknął nim skałę, z której zapłonął ogień, pokazuje, że ciało Chrystusa jest pełne boskiego ducha aż tak, że pochłania wszystkie grzechy natury ludzkiej. Z tego powodu Pan mówi: „ Przyszedłem, by ogień na ziemię rzucić.”

3) Ten mądry i proroczy człowiek widział niebiańskie tajemnice przyszłości i z tego powodu posłuchał natchnionych słów i zabił cielca, którego jego ojciec przeznaczył dla bożków, poświęcając Bogu kolejne siedem lat. Przez ten czyn jasno pokazał, że po przyjściu Pana, wszystkie ofiary pogan będą zniesione i tylko ofiara pasji Pana będzie składana Bogu jako liturgiczny obrządek. Zaprawdę, ten cielec był figurą Chrystusa. Co więcej, miał on siedem lat, ponieważ w Chrystusie mieszkała pełnia siedmiu duchowych cnót, jak powiedział Izajasz. Również Abraham ofiarował cielę „ kiedy zobaczył” dzień Pana, „ i cieszył się.” Chrystus jest tym, który został ofiarowany pod postacią koźlęcia, ponownie jako owca, później jako cielę; koźlę, ponieważ był On ofiarą za grzechy; owca, ponieważ był dobrowolną ofiarą; cielę, ponieważ był On nieskalaną ofiarą. Tak więc, święty Gedeon przewidział tajemnicę. Co więcej, wybrał trzystu mężczyzn do walki. Miało to pokazać, że świat miał być uwolniony od poważnych ataków wroga przez tajemnicę krzyża, nie przez liczny tłum, bo w greckim piśmie trzysta jest podobne do krzyża.

4) Chociaż Gedeon był odważny i pewny siebie, to nadal szukał u Pana dowodów na zwycięstwo, mówiąc: „ Jeżeli naprawdę uratujesz Izraela przy mojej pomocy, tak jak obiecałeś, o Panie, kładę to wełniane runo na klepisko. Jeżeli rosa ukaże się na runie, podczas gdy ziemia pozostanie sucha, będę wiedział, że ocalisz ludzi przeze mnie, tak jak obiecałeś.” I tak się stało. Później dodał, że za drugim razem, rosa ma być na ziemi i tylko runo ma być suche; i tak się stało. Tak mówi Mojżesz: „ Rosa na runie była wiarą w Judeę, bo słowa Boga schodzą jak rosa.” I tak, kiedy cały świat wysechł od bezowocnego gorąca przesądów pogan, wtedy nadeszła rosa niebiańska, spływając na runo, to znaczy Judeę. Jednak,gdy „ zagubione owce Izraela” ( zwiastujące jak sądzę postać runa Żydów) odmówiły przyjęcia fontanny żywej wody, rosa wiary wyschła w sercach Żydów i ten boski strumień zmienił swoją ścieżkę do serc pogan. Z tego powodu cały świat jest teraz wilgotny od rosy wiary, lecz Żydzi zniszczyli swoich proroków i doradców. Nic dziwnego, że poddają się suchości niewiary. Skoro Pan Bóg pozbawił ich owocnych deszczów proroków, mówiąc: „ Rozkazuję chmurom, by nie wysyłały deszczu na tę winnicę.” Zbawienny jest deszcz proroczej chmury, jak powiedział Dawid: „ On będzie jak deszcz padający na łąki, jak przelotne deszcze nawilżające ziemię.” Święte pisma całego świata obiecały nam ten deszcz, który nawiedził świat z nadejściem naszego Pana i Zbawiciela rosą boskiego ducha. Tak więc, rosa już przyszła i również deszcz; Pan przyszedł i przyniósł ze sobą niebiańskie deszcze. Dlatego my, którzy przedtem byliśmy spragnieni, teraz pijemy i przez wewnętrzne picie, wchłaniamy tego boskiego ducha. Dlatego święty Gedeon przewidział, że przez uczestnictwo w wierze, plemiona i narody będą pić prawdziwą niebiańską rosę.

5) Tak więc Gedeon specjalnie położył runo nie na polu, lecz na klepisku, gdzie leżał plon pszenicy: („ Plony są naprawdę wielkie, ale robotników mało.”), ponieważ przez wiarę w Pana miały nastąpić owocne żniwa cnót w przyszłym Kościele. Nie jest to też obojętne, że wycisnął on runo Żydów i rosę z niego umieścił w misce, aby była wypełniona wodą; jednak nie umył stóp tą rosą. Przesłanką takiej wielkiej tajemnicy była inna tajemnica; Chrystus był oczekiwany i tylko On mógł zmyć brud wszystkich ludzi. Gedeon nie był tak wielki, by móc przypisać sobie tę tajemnicę, bo nie Gedeon, lecz „Syn Człowieczy” nie przyszedł, by Mu służono, lecz by służyć.”

6) Napominam was, bracia, byście nie uważali za uciążliwe to, że czasem powtarzam krótko to, co już było powiedziane, ze względu na powolniejsze i prostsze dusze. Ci, którzy są doświadczeni i uczeni przez Bożą dobroć, bez trudności zrozumieją to, co jest mówione, ale obawiam się, że jeśli nie zrobię krótkiego podsumowania dla niedouczonej i prostszej reszty, nie zrozumieją oni zbyt wiele z tego, co powiedziałem. Gedeon był figurą naszego Pana i Zbawiciela, kochani, Skoro trzysta według greckiej kalkulacji tworzy krzyż, więc w tamtym czasie Gedeon z trzystoma ludźmi uwolnił Żydów od okrutnych narodów dokładnie tak samo, jak później Pan Jezus uwolnił całą ludzką rasę z mocy diabła przez tajemnicę krzyża. Tak więc, tłocznia wina, w której wymłócił żniwo, symbolizowała Kościół z uwagi na jego ciągłe cierpienia; żniwo oznaczało chrześcijan, których wraz ze swoim nadejściem Chrystus oddzielił od plew, to znaczy od wszystkich grzechów, przez kij dyscypliny i laskę krzyża. Anioł, który do niego przyszedł, jest uważany za figurę naszego Pana i Zbawiciela. Drzewo, pod którym stał i kij, który trzymał, wyraźnie są znakiem krzyża. Skała na której złożył ofiarę, była Chrystusem, bo jak powiedział Apostoł:„ I skała była Chrystusem.”Koźlę, złożone w ofierze, oznaczało ludzką rasę winną grzechu. W tym, że anioł dotknął skałę kijem, by wywołać ogień do spalenia koźlęcia, uznajemy, że krzyż dotknął skały, która była Chrystusem i że pojawił się ogień miłosierdzia, by spalić grzechy ludzkiej rasy. Zaprawdę, Chrystus, prawdziwy Gedeon, powiedział o sobie w Ewangelii: „ Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i taka jest moja wola, żeby się rozpalił.” Co więcej, to że byk, który został złożony jako ofiara na odkupienie ludzi, miał siedem lat, oznacza siedmiokrotną łaskę Ducha Świętego, która przyszła do Chrystusa. Następnie położył runo na klepisku i prosił, aby Pan sprawił, aby tylko runo było suche a podłoże pokryte rosą. Runo przedstawiało Żydów a klepisko, to wszyscy ludzie na całym świecie. Najpierw rosa Słowa Bożego była tylko w Judei, a cały świat pozostawał w suszy. Lecz kiedy Żydzi zabili Pana, runo zostało cofnięte przez krzywdę pasji, a Żydzi zostali wysuszeni i jałowi, podczas gdy nie tylko rosa, ale nawet deszcz Słowa Bożego i rzeki apostołów pojawiły się na klepisku, to znaczy na całym świecie i we wszystkich krajach. W końcu na całym świecie jak na podłożu, Kościół jest podlewany rosą duchowej łaski, podczas gdy nieszczęsna synagoga pozostaje spierzchnięta i wysuszona z całej wilgoci i deszczu Słowa Bożego. Aby ten duchowy deszcz i rosa Boskiej łaski była w nas utwierdzona, rozważmy w skuteczny sposób to wszystko, co zostało powiedziane przez rozmowę między nami, przeżujmy to jak czyste zwierzęta. Wtedy możemy posiąść pożyteczny płyn, dzięki któremu nasze dusze mogą żyć wiecznie i zaspokojeni wielka szczęśliwością, możemy zasłużyć na to by powiedzieć z prorokiem: „ Jak słodkie na moim podniebieniu są Twoje obietnice, o Panie!” Wtedy powstanie w nas słodycz Słowa Bożego,pod warunkiem że będziemy wpajać ją innym przez częste o niej wspominanie z pełną, doskonałą dobroczynnością. Wtedy będziemy mogli zdobyć duchowe korzyści dla siebie jako skutek naszego zbawienia, jak i zbawienia innych; z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM