ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 116 A

O ludziach z Kanaanu


1) Słuchajcie w milczeniu i ciszy, uważnym sercem, by zrozumieć znaczenie narodów, które jako pierwsze rządziły w ziemi obiecanej. Zanim Adam zgrzeszył, ziemią obiecaną było nasze ciało i dusza, lecz później stały się ziemią Kananejczyków. To, co było mieszkaniem cnót, stało się jaskinią rabusiów, bo kiedy wygnano cnoty,opanowały nas złe nawyki. Jednak teraz, wraz z nadejściem naszego Pana Jezusa, pośpieszmy, by z Jego pomocą, wypędzić z nas wrogie narody. Jeżeli nie usuniemy złości, nie możemy dać miejsca cierpliwości; podobnie, gdy nie porzucimy pychy, zawiści, zazdrości, rozpusty z nas samych, to znaczy z ziemi obiecanej, to nie jesteśmy w stanie przygotować w nas miejsca dla świętych cnót. Jeżeli, z pomocą Boga, nie wygnacie, w taki sam sposób, innych złych nawyków z waszej ziemi obiecanej, która była uświęcona przez łaskę chrztu, to nie otrzymacie w pełni obiecanego dziedzictwa. Zaprawdę, są w was elementy złych nawyków, które cały czas, bez końca atakują duszę i duchowi Kananejczycy są w nas, codziennie prowadząc wewnętrzną wojnę przeciwko nam. Wiedząc o tym Apostoł powiedział: „ Ciało bowiem dąży do czego innego niż duch, a duch do czego innego niż ciało.” Z tego powodu zastanówcie się, kochani,jak ciężko musimy pracować i uważać, jak długo musimy wytrwać w dobrych uczynkach, po to, by wszystkie narody złych nawyków mogły być wyrzucone z nas a nasza ziemia uwolniona od wojen.

2) Medytujmy „dzień i noc nad prawem Pana”, jak mówi psalmista, abyśmy zasłużyli na osiągnięcie tego. Medytacja nad boskimi słowami jest jak trąba pobudzająca nasze dusze do walki. Tak więc, medytujmy nad prawem Pana, nie tylko w ciągu dnia, lecz również w nocy, jak mówi Pan w Ewangelii: „ Uważajcie i módlcie się abyście nie poddali się pokusie.” Jeżeli ci, którzy są uważni, z trudem unikają pokusy, to co zrobią ci, którzy nie tylko śpią całą noc, lecz i cały dzień angażują się w światowe zajęcia: w warcaby, szaloną grę, która jest przeciwieństwem duszy, lub jakieś inne przyjemności,lub cielesne pragnienia, a przychodzą do kościoła w ciągu dnia z trudnością? Zaprawdę, nie przychodzą do kościoła nawet wtedy, kiedy się tam pojawiają, bo mimo że przychodzą, nie poświęcają się Słowu Bożemu,lecz próżnym plotkom. Apostoł Paweł upomina takich ludzi i jak niebiańska trąba, karci ich, kiedy mówi: „ Obudź się śpiący i powstań między umarłymi, a Chrystus cię oświeci.” Tym, którzy kontynuują dzieła śmierci trwając w swoich grzechach i wykroczeniach, powiedziano, by powstali ze śmierci; mimo że ich uczynki czasami nie są widziane przez ludzi, jednak Bóg wie o nich.

3) Nie mówimy tutaj o tym dlatego, że myślimy, że niektórzy z was są takimi ludźmi, bracia, lecz to nie powstrzymuje nas od upominania was z ojcowską troską. Niech każdy z was zbada swoje sumienie i jeżeli zobaczy, że jakieś wrogie narody, to znaczy władcze , złe nawyki go opanowują, gdy jest jeszcze czas, niech podda się lekom nawrócenia i skruchy. Niech nawróci się do Pana całym swoim sercem, poświęci się modlitwie, chętnie słucha słów Boga i niech aż tak drży na myśl o grzechach, żeby nigdy nie mógł do nich powrócić. Zaprawdę, jaka jest korzyść z tego, jeśli pościmy za nasze grzechy, a znowu je popełniamy? Jaką korzyść przynosi nam to, ,że się oczyszczamy przez dobre uczynki, by natychmiast tarzać się w błocie rozpusty? Z pomocą Pana pracujmy z całą naszą siłą, aby wszystkie grzechy i wykroczenia mogły być usunięte, razem z diabłem ich dowódcą. Wtedy Chrystus, nasz dobry i miłosierny Król, zamieszka w nas razem z aniołami i świętymi cnotami. Jeżeli chcemy, by to szczęście przyszło do nas, niech Chrystus nie znajdzie w nas niczego, co urazi oczy Jego Majestatu. Obyśmy świecili czystością, ozdobioną perłami cierpliwości, stosowną jałmużną, by usłyszeć, jak Pan mówi: „ Będę mieszkał między nimi i będę ich Bogiem.” Oby On sam zechciał dać nam to, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM