ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 116

O nierządnicy Rachab i dwóch wysłańcach


1) Lekcja, która teraz była nam czytana, kochani, mówi nam nie tylko o wyczynach syna Nuny [Jozuego],lecz raczej opisuje tajemnice naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to On otrzymał władzę po śmierci Mojżesza. Gdy Mojżesz umarł, rządził Jozue; zaniechano starego prawa i prawdziwy Jozue, czyli Jezus, panował. Prawdziwie zaświadcza Ewangelista: „ Zanim przyszedł Jan, było Prawo i Prorocy.”Co więcej o tym, że Mojżesza uważano za prawo czytamy w Ewangelii: „ Oni mają Mojżesza i proroków”, to znaczy prawo i proroków: i Apostoł dodaje: „ do dzisiejszego dnia, kiedy Mojżesz jest czytany.” to znaczy Prawo. Dlatego też, kiedy poniechano prawa, na tronie osiadł nasz Pan, Jezus. Porównajmy teraz osiągnięcia Mojżesza i Jozuego. Proszę was, bracia, abyście dobrze uważali, ponieważ tajemnice, o których czytamy, wypełniły się w nas. Kiedy Mojżesz wyprowadził ludzi z Egiptu, nie było między ludźmi ani ładu, ani praktyk religijnych. Przekroczyli oni wody morza, słone wody, które nie miały w sobie słodyczy; dotarli na pustkowie i przez czterdzieści lat byli zaprawiani w różnych pracach. Nie tylko byli doświadczani, lecz przez ciągłe narzekania zostali wyniszczeni na bezludnej pustyni; bo starsi ludzie nie zasłużyli na wejście do ziemi obiecanej. To wydarzyło się za Mojżesza, gdy działało prawo. Kiedy jednak Jozue, który zapowiada naszego Pana, prowadził armię, zauważcie, co napisano na temat chrześcijan już w tamtych czasach. Kapłani szli z przodu, arka przymierza była niesiona na ich ramionach. Nie napotkali ani morza, ani słonych wód, lecz pod przywództwem Jozuego dotarli do Jordanu. Nie w chaosie lub przemocy, jak wcześniej przy Morzu Czerwonym, nie w ucieczce, w porażeniu strachem, lecz z wodzem Jozuem i kapłanami wkroczyli do Jordanu, którego woda była słodka i przyjemna. Nie zrobili tego potajemnie, w ciszy, lecz z pieśnią trąb, które grały coś mistycznego i boskiego. Tak więc, gdy boskie trąby zaczęły wygłaszać kazanie, ludzie poszli za Jozuem, przez rzekę Jordan, tak jakby przez sakrament chrztu mgli zasłużyć na wejście do ziemi obiecanej, to znaczy do szczęścia życia wiecznego.

2) Z tego powodu Jozue powiedział ludziom: „ Przygotujcie waszą żywność na podróż.”Dzisiaj, jeśli chętnie posłuchacie, Chrystus Pan do was mówi: Jeżeli za Mną pójdziecie, to przygotujcie pożywienie na drogę. To pożywienie, to dobre uczynki, które idą z nami do wiecznej szczęśliwości, jak wierny wiatyk. Weźcie pod uwagę, bracia,, że jeśli każdy nie przygotuje sobie jedzenia na drogę, nie będzie mógł wejść za Jezusem do ziemi obiecanej. Zobaczmy jeszcze jakie owoce ludzie Boży zebrali najpierw w ziemi obiecanej:” Później zjedli oni najpierw produkty ziemi i palm.” Tak więc, widzicie,, że jeśli pozostawimy przyjemności tego świata i podążymy za Jezusem, pierwsza palma zwycięstwa przyjdzie do nas.

3) Tak więc, Jozue wysłał szpiegów do Jerycha, którzy zostali gościnnie przyjęci przez nierządnicę. Ta nierządnica, która wpuściła szpiegów wysłanych przez Jozuego, to znaczy apostołów i doktorów, zrobiła to, bo nie chciała dłużej nią być. Ona, kochani, zapowiadała Kościół, który popełniał nierząd z wieloma bożkami, przed nadejściem Jezusa. Jednak, wraz ze swoim przyjściem, Chrystus uwolnił go od nierządu, a przez wielki cud uczynił dziewicą , bo apostoł tak o nim mówi: „Zaręczyłem cię z jednym małżonkiem, abym mógł cię pokazać Chrystusowi jako czystą dziewicę.” Dusza każdego z nas była nierządnicą tak długo, jak była w żądzy i pragnieniach cielesnych; lecz kiedy ona przyjęła szpiegów Jozuego, to, co powiedział Apostoł wypełniło się w niej: „ Byłaś kiedyś ciemnością, lecz teraz jesteś w Panu światłością.” Co więcej, to, że nocowali na balkonie,oznacza, że Kościół zwykle nie przyjmuje nauk apostołów o podrzędnych rzeczach, lecz o wielkich, bo Kościół nie popiera nauk o zabijaniu, tak jak robią to Żydzi, lecz otrzymuje ożywiającego ducha, który przychodzi z niebios. Na dodatek to, że nierządnica nakryła tych mężczyzn łodygami lnu, dobrze wskazuje na chrześcijan, bo len jest nakryciem księdza, a błogosławiony Apostoł mówi na nasz temat: „ Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem.”

4) Kiedy nierządnica przyjęła posłańców Jozuego, król Jerycha natychmiast był na nią zły. To prawda, bracia, bo jak tylko dusza zaczyna szukać schronienia w Jezusie, wróg natychmiast staje się zły i zaczyna wściekać się na nią. Jak tylko dusza, która wcześniej służyła złym czynom, poświęca się wyższym cnotom, cierpi prześladowania od złego. Tak więc sam Pan powiedział: „ Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie nienawidził przed wami.” Zaprawdę, król Jerycha, czyli diabeł, ścigał szpiegów Jozuego, lecz nie mógł ich złapać, bo szli oni przez góry. Nie idą oni przez niziny, ani nie zachwycają się dolinami, to znaczy przyjemnościami, lecz idą wierzchołkami gór, bo mogą teraz powiedzieć razem z psalmistą: „ Podnoszę moje oczy do gór, skąd przyjdzie do mnie pomoc.” Książę tego świata, nie może wejść tam za nimi, ponieważ kocha on to co podłe i słabe, zwykle dowodząc tymi, którzy zachwycają się przyjemnościami. On rządzi takimi ludźmi, zamieszkuje z nimi, schodząc z nimi nawet do piekła. Dlatego, gdy chcemy naśladować Jezusa i pragniemy wejść do ziemi prawdziwej obietnicy, musimy walczyć przeciwko wrogim państwom, jak wiemy, że walczyli ludzie za czasów Jozuego.

5) Nasza walka, kochani, nie ma być prowadzona na zewnątrz, lecz ma być wewnętrzna, bo powinniśmy walczyć wewnątrz nas samych, jeśli chcemy pokonać naszych przeciwników. Jeżeli chcemy posiąść życie wieczne, powinniśmy iść za Jezusem, jako naszym dowódcą. Przygotujmy pożywienie na podróż , kochani, jak radził Jezus. To znaczy udzielajmy jałmużny, byśmy mogli żyć w doskonałym miłosierdziu z Jezusem naszym wodzem i posiąść życie wieczne: z pomocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM