ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 115

Jozue rozkazuje ludziom,by byli gotowi do przekroczenia Jordanu;Również coś na temat nierządnicy Rachab i zniszczenia Jerycha


1) Jak często o tym wspominaliśmy, Mojżesz jest rozumiany nie tylko jako figura Chrystusa, lecz również jako ten, który zapowiedział nadejście prawa. Prawdą jest, że kiedy nasz Pan został przemieniony na górze, Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Nim. Ci dwaj mężczyźni oznaczają prawo i proroków. Ze śmiercią Mojżesza rządy objął Jozue; a kiedy prawo się skończyło, nasz Pan Jezus objął władzę nad całym światem. Dlatego Jozue, który symbolizował Pana, powiedział ludziom, kiedy doszli do Jordanu: „ Przygotujcie żywność na trzeci dzień. Trzy dni rozpoznajemy jako tajemnicę Trójcy. Jakie pożywienie powinniśmy przygotować na trzeci dzień. Wydaje mi się, że to pożywienie powinniśmy rozumieć jako wiarę; jest tak, że przez wiarę w Trójcę, chrześcijanie dochodzą do sakramentu chrztu. Dlatego to, co Jozue powiedział ludziom, prawdziwy Jozue – Jezus mówi teraz chrześcijanom przez swoich szafarzy. Zaprawdę, co to jeszcze oznacza: „ Przygotujcie żywność na trzeci dzień.” jak nie przyjmijcie tajemnicę Trójcy? Następnie Jordan został przekroczony, tak jakby tajemnica chrztu była wypełniona i ludzie weszli do ziemi obiecanej. To prawda,że dopóki człowiek nie przyjmie sakramentu chrztu, nie zobaczy ziemi prawdziwej obietnicy, to jest wiecznego błogosławieństwa.

2) Co więcej, Jozue wysyła dwóch szpiegów do Jerycha, gdzie są przyjęci przez nierządnicę. Jozue wysłał dwóch szpiegów, ponieważ prawdziwy Jozue miał dać dwa przykazania miłości. Rzeczywiście, co innego oznajmia nam prawdziwy Jozue, jak nie to,że powinniśmy kochać Boga i bliźniego? I dlatego Jozue powiedział: „ Przygotujcie żywność i bądźcie gotowi na trzeci dzień.” Tak jak oni dotarli po przygotowaniu pożywienia na trzeci dzień, tak teraz w Kościele katolickim tajemnica Trójcy i sakramentu chrztu są osiągnięte po otrzymaniu duchowego pożywienia wiary, nadziei i miłosierdzia.

3) Potem Jozue wziął dwanaście kamieni i włożył je do Jordanu, a z Jordanu wziął dwanaście innych innych, które rozmieścił w obozie. Wydaje mi się, że te dwanaście wrzuconych kamieni symbolizowało patriarchów podczas gdy te wyjęte symbolizowały dwunastu apostołów. Zaprawdę po śmierci Mojżesza, kiedy patriarchowie byli pochowani, nastąpili apostołowie, jak czytamy w psalmie: „ Miejsce waszych ojców zajmą wasi synowie, uczynicie z nich książęta na całą ziemię.

4) Gdy chodzi o fakt, ze kiedy starsi ludzie zostali pochowani na pustyni, a młodsi pod dowództwem Jozuego weszli do ziemi obiecanej, ci starsi byli symbolami Żydów, podczas,gdy młodsi zapowiadali pogan. Po przebyciu Morza Czerwonego, starsi ludzie zostali pochowaniu na pustkowiu; lecz młodsi przekroczyli rzekę Jordan, by otrzymać swoje królestwo. Prawdą jest, bracia, że nikt nie dostąpi szczęścia królestwa niebieskiego, jeśli najpierw nie przejdzie przez sakrament chrztu. Co więcej, z tych starszych ludzi, tylko dwóch zasłużyło na wejście do ziemi obiecanej i wiemy, że ci dwaj coś oznaczali, Jak powiedziano wyżej, są dwa przykazania miłości zapraszające chrześcijan do otrzymania życia wiecznego; tak też byli tam ci dwaj mężczyźni, którzy dawali Żydom rady, że jeżeli będą wierzyć Bogu, szczęśliwie wejdą do ziemi obiecanej.

5) Kiedy dotarto do Jerycha, ściany tego miasta zostały zburzone aż do podstaw od krzyku ludzi i dźwięku trąb. Jerycho, kochani, symbolizowało ten świat. Tak jak padły jego ściany od grania trąbek, tak teraz miasto świata, to znaczy pycha z jej wieżami zawiści, zazdrości i rozpaczy, razem z jego ludźmi, to znaczy całym złem, pożądliwością, zawiścią, powinno być zniszczone, zginąć przez nieustanne modlitwy kapłanów. Dlatego duchowni nie powinni milczeć w kościele; powinni raczej słuchać jak Pan mówi: „ Krzyczcie na całe gardło i bezlitośnie, podnieście swoje głosy jak wybuch trąby; powiedzcie moim ludziom, jacy są nikczemni”. Nakazano nam krzyczeć, krzyczeć głośno, nie szczędząc naszego głosu, abyśmy mogli zaoszczędzić nasze zbawienie. „ Wykrzykujcie bezlitośnie”Mówi On to o nieprawości grzesznika; abyście nie zginęli przez milczenie, podczas gdy bierzecie pod uwagę jego poczucie wstydu, byście nie zlekceważyli jego zdrowia. Nie sprawiajcie, by jego czyny, stały się gorsze, kiedy mogliście usunąć je przez krzyk I dlatego nakazano nam głośno krzyczeć, aby ktoś nie powiedział,że nie usłyszał, lub że głos kapłana nie był znany. Co więcej, z obawy, że może to nie wystarczy, On dodał: „ Podnieś swój głos jak wybuch trąby.” Wiedzcie, że dźwięk trąby na ogół pobudza raczej grozę niż zachwyt i jest raczej źródłem strachu niż przyjemności. Dlatego też trąba jest potrzebna grzesznikom, nie tylko po to, by dotarła do ich uszu, lecz także wstrząsnęła ich sercami, nie tylko zachwyciła swą grą, lecz ich skarciła, gdy ją posłyszą. Powinna zachęcać zarówno silnych do czynienia dobra, jak i przestraszyć niedbałych z powodu ich grzechów. Tak jak i w walce, trąba zachęca umysł strachliwego żołnierza a rozpala on ducha odważnego, tak samo trąba kapłana upokarza umysł grzesznika a wzmacnia umysł sprawiedliwego. Przez ten sam dźwięk nawoływania, człowiek dość odważny jest pobudzany do pokonania całego strachu, a uwalnia tego, który jest grzeszny, Zaprawdę, to zwykły skutek trąby, że rozgłasza uczynki grzeszników i potwierdza działanie sprawiedliwych.

6) Na głos trąb duchowych mury Jerycha, które zamieszkiwali grzeszni ludzie, rozpadły się do ziemi. Nie uderzyła na nie armia, nie zniszczyła ich machina wojenna, lecz, w niezwykły sposób, głos kapłanów i dźwięk trąb pokonał je. Ściany, które były nie do zdobycia bronią, zawaliły się na dźwięk świętych trąb. Kto nie byłby zdziwiony tym, że głazy zostały roztrzaskane przez dźwięk, fundamenty wstrząśnięte hałasem nierzeczywistych rzeczy? Zburzenie było tak kompletne, chociaż zwycięzcy nie zniszczyli niczego swoimi rękami, nic nie stało między przeciwnikami. Mimo,że nikt nie dotknął tych ścian, to domy grzeszników zostały zniszczone w środku przez głosy sprawiedliwych na zewnątrz. Tak więc, przez słuszny sąd Boga, została otworzona ścieżka dla sprawiedliwych, a nikczemnym udaremniono obronę. Wszystkie te rzeczy wydarzyły się symbolicznie; myślimy, że trąby kapłanów z tamtego czasu, nie oznaczały nic innego, jak kazania duchownych w obecnym czasie. W groźnych słowach , bez końca oznajmiają oni grzesznikom surowy sąd, rozpad w piekle; groźnym głosem nękają uszy grzeszników. Tak jak wtedy hałas trąb docierał do ludzkich głębin, tak i teraz kazania duchownych przenikają nagą duszę, gdy zostały usunięte nikczemne myśli. Co więcej, tak jak dźwięk poświęconego głosu zniszczył i zdobył butnych ludzi, tak teraz kazanie kapłana ujarzmia i zniewala grzesznych ludzi, jak mówi błogosławiony apostoł Paweł: „ Broń naszej walki nie jest cielesna, lecz potężna przed Bogiem do demolowania fortec, niszczenia argumentacji każdej szczytnej rzeczy, która wynosi siebie przeciwko wiedzy Boga, doprowadzając każdy umysł od zniewolenia do posłuszeństwa Chrystusowi.” Dlatego zastanówcie się, czy języki duchownych, zgodnie ze słowami Apostoła nie są bronią, która niszczy próżne myśli i pokonuje wyniosłą pychę. Przez siedem dni ściany Jerycha były otoczone trąbami kapłanów, jak mówi Ewangelia, a potem padły na ziemię. Tak więc „łącząc rzeczy duchowe z duchowymi”, mówimy, że obecnie przez liczbę siedem nie jedno miasto jest zniszczone przez sługi Boga, lecz niegodziwość całego świata jest rozproszona. Tak jak w nadaniu imienia jednemu miastu, zapowiedziano cały świat. Tak więc, trąby kazań duchownych oznajmiają rozpad i grożą światu sądem, jak napisano: „ Świat i wszystko, co w nim jest, przeminie, lecz ten, który wykonuje wolę Boga, pozostanie na zawsze.” Oby On tego udzielił, Ten, który żyje i włada na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM