ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 113

Święty Hieronim w środku Wielkiego Postu o Balaamie i Balaku

 

1) W boskiej lekcji usłyszeliśmy, kochani, że Izraelici poszli dalej i rozbili obóz na równinie Moabu, blisko Jordanu i co Balak, syn Sippora o tym myślał i tak dalej. Wszystkie inne opisane szczegóły dotyczące Balaama i jego osła są historycznie pełne trudności, a ich wewnętrzne wyjaśnienie jeszcze trudniejsze. Nie wiem, czy łatwo będzie wyjaśnić samo tło historyczne. Jednak, z pomocą Bożą, krótko przekażemy, co tylko możemy. Wojna zagraża ci, królu Balaku, synu Sippora. Sześćset tysięcy uzbrojonych mężczyzn podąża do twoich granic. Należało przygotować broń i pomyśleć o pracach budowlanych do walki, byś mógł stawić się dobrze uzbrojonemu wrogowi, gdy był jeszcze daleko, Jednak ty posłałeś po wróżbitę Balaama, ofiarując mu wiele podarków i obiecując jeszcze więcej. Ty mówisz do niego: „ Przyjdź i wyklnij tych ludzi, którzy przyszli z Egiptu.” Lecz Balaam, Jak przekazuje nam Pismo Święte, przedstawił tę sprawę Bogu, który zakazał mu, by tam szedł. Król ponownie wysłał posłów, lekceważąc uzbrajanie kraju, złożył całą nadzieję w Balaamie. Chciał, by Balaam przyszedł ze słowami klątwy i by rzucił ją przeciwko ludziom zamiast broni. Być może poprzez słowa Balaama, wrogowie mogliby zostać pokonani, skoro armia króla nie mogła tego dokonać. Mówimy o tym, po to byśmy mogli zauważyć słowa i działanie Balaama. Zaprawdę, prorocy różnią się między sobą, niektórzy z nich mają więcej mocy niż inni.

2) Balaam był niezwykle sławny ze swe j magicznej sztuki, bardzo mocny ze swą szkodliwą mową. Nie miał on mocy, czy umiejętności w słowach błogosławieństw,lecz tylko w klątwach, bo demony rzucają klątwy, lecz nie błogosławią. Ponieważ był on doświadczony w tych sprawach, był szanowany przez wszystkich mieszkańców Wschodu .Zaprawdę, gdyby nie wiele dowodów na to, że tak zdarzało się wcześniej, kiedy często wrogie armie uciekały na skutek klątw, król na pewno by nie przypuszczał, że to, czego nie można było dokonać żelazem i mieczem, można uzyskać słowami. Zapewne Balak pewny tego, często to wypróbowywał, bo odstawił narzędzia i pomoce wojenne i wysłał do niego posłów mówiąc: „Przyszli tutaj ludzie z Egiptu, których jest mnóstwo i osiedlają się tutaj na stałe obok nas.” Jednak myślę, że coś innego zainteresowało króla. Wydaje się,że słyszał, że Izraelici chcą pokonać wroga modlitwą a nie bronią, nie tyle mieczem, co prośbami. Zaprawdę, Izrael nie użył broni przeciwko faraonowi, a mimo to usłyszał: „ Sam Pan będzie walczył dla was, wy tylko macie pozostać w bezruchu.” I jeszcze raz, przeciwko Amalekowi siła broni nie miała takiej mocy, jak modlitwa Mojżesza, bo kiedykolwiek wznosił on ramiona do Boga, Amelek był pokonywany, lecz gdy były one opuszczone, sprawiały, że Izrael ulegał. Zapewne słyszał o tym Balak , król Moabu, bo napisano: „ Narody słyszały i dygotały, panika opanowała Filisteę ( dawny region na wybrzeżu Palestyny). Potem: „książęta Edomu byli przerażeni, wodzowie Moabu, byli roztrzęsieni.” Teraz widzicie, że to, co Mojżesz zapowiedział w Kantyku kantyków przy przekroczeniu Morza Czerwonego, teraz im się przydarzyło. Stąd też król Moabu słyszał o tym, że ci ludzie zwyciężali przez modlitwy i walczyli przeciw wrogom raczej ustami niż mieczem. Niewątpliwie dlatego powiedział: „ Skoro żadna broń nie jest równa modlitwom tych ludzi, ja też muszę szukać broni słów i takich modlitw, w jakich mogę pokonać ich modlitwy. Teraz, byście mogli uwierzyć, że król miał takie myśli pojmiecie to ze słów Pisma Świętego, które przyjąłem od nauczyciela wierzącego w Hebrajczyków. Tak więc jest napisane: „ Więc Moab powiedział do starszyzny Madianitów: Wkrótce synagoga pożre cały kraj wokół nas, tak jak cielę pożera trawę na polu. „ Dlaczego tak powiedział i takiego użył przykładu, mówiąc: „ Tak jak cielę pożera trawę na polu.” Z pewnością dlatego,że odłamuje trawę polną swoimi wargami i tnie językiem jak sierpem cokolwiek znajduje. Więc ci ludzie, tak jak cielę walczyli ustami mając broń słów i modlitw. I dlatego król, wiedząc o tym, posłał po Balaama, prosząc, by przyniósł słowa, które się przeciwstawią słowom ich modlitwy. Nie zastanawiajcie się nad tym, czy w sztuce magicznej, jest taka rzecz. Nawet Pismo Święte oświadcza, że ta sztuka istnieje, lecz zakazuje jej używania. Żaden z duchów świętych nie jest posłuszny jasnowidzowi. Nie może on przywołać Michała, czy Rafała, czy Gabriela. A jeszcze bardziej jasnowidz nie ma mocy, by przywołać Boga Wszechmogącego, Jego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa lub Ducha Świętego. Jedynie tylko my otrzymaliśmy moc przywoływania Boga Ojca, jedynie my mamy moc przywoływania Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Jednak powiem tak: ktokolwiek ma moc przywoływania Chrystusa nie może przywołać ponownie demonów. Co więcej,ten, który sam jest uczestnikiem Ducha Świętego, nie powinien nigdy więcej wpuszczać nieczystych duchów, bo jeśli je wzywa, Duch Święty ucieka od niego. Tak więc, kiedy Balaam otrzymał boskie natchnienie, chociaż demony chciały się do niego zbliżyć, widzi on jak teraz uciekają a Bóg podchodzi bliżej. Więc mówi, że zapyta Boga, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego,ze prawdopodobnie go nie usłuchają, Wtedy sam Bóg przyszedł do Balaama, nie dlatego, że był tego wart, by Bóg przyszedł do niego, lecz by rozgromić tych, którzy chcieli zbliżyć się, by kląć i czynić zło. Dlatego też Bóg przyszedł i spytał go: „ Dlaczego ci ludzie ciebie odwiedzają?” I Balaam odpowiedział Bogu: „ Balak, syn Sippora, król Moabu przyszedł do mnie, mówiąc: Ci ludzie, którzy przyszli z Egiptu, pokrywają teraz oblicze ziemi i osiedlają się po drugiej stronie od nas. Proszę przyjdź i rzuć na nich klątwę dla nas. Wtedy będziemy mogli uderzyć w nich i wygonić.” Wtedy Bóg rzekł do Balaama. „ Nie idź z nimi i nie rzucaj klątwy na tych ludzi, bo są oni błogosławieni.”

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM