ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 111

O lasce Aarona


1) Każdy przywódca plemienia ma laskę, bo żaden człowiek nie może rządzić ludźmi, jeśli jej nie posiada. Dlatego apostoł Paweł, który był przywódcą powiedział: „ Czego pragniecie, czy mam przyjść do was z kijem, czy z miłością i potulnością?” Tak więc wszyscy książęta szczepów muszą mieć kije, lecz jest tylko jeden prawdziwy Arcykapłan, jak mówi Ewangelia, którego zapowiedzią był arcykapłan Aaron. Dlatego jego laska zakwitła. Tak jak kij Aarona puszczał pędy wśród Żydów, tak i krzyż Chrystusa rozkwitał pośród gojów. Jednak, skoro Chrystus jest prawdziwym Arcykapłanem, jak często to mówimy, jest On jedynym, którego kij krzyża nie tylko puszczał pędy, ale i zakwitnął i wydał owoc wszystkich wierzących.

2) Jaki to owoc, który wydał? „ Dojrzałe migdały.” Migdały, bracia, to orzechy. Ten owoc jest gorzki. Zaprawdę w swoim zewnętrznym okryciu jest chroniony i broniony przez drugie, lecz w trzeciej części karmi i pożywia każdego, kto go zje. Taka jest wiedza prawa i proroków Kościoła Chrystusa. Pierwsza część jest całkiem gorzka, bo nakazuje obrzezanie ciała, wymaga poświęceń i zarządza inne wymogi postrzegane jako mordercze. Odrzuć te wszystkie rzeczy jako gorzką skorupę orzecha. Po drugie dojdziesz do ochronnego pokrycia, które jest nauką moralności lub ideą powściągliwości. Jest ono konieczne dla ochrony tego, co jest w środku, lecz bez wątpienia musi być czasem rozbite i zniszczone. Na przykład posty i chłosta cielesna z pewnością są konieczne tak długo, jak jesteśmy w tym przekupnym ciele, które jest narażone na cierpienie. Jednak kiedy zostało zniszczone z nadejściem śmierci, wtedy w czasie zmartwychwstania stanie się niezniszczalne i zostanie odbudowane bez przekupstwa, będzie duchowe i bez ciała, będzie dominujące, bez żądnych cierpień i postów. Tak więc, to twarde pokrycie orzecha wydaje się być sposobem samokontroli teraz,lecz nie będzie tak później. Po trzecie, znajdziecie ukryte, tak jak w orzechu, sekretne znaczenie tajemnic Bożej mądrości i wiedzy. Tymi tajemnicami święte dusze są odżywiane i karmione, nie tylko w obecnym życiu, ale i w przyszłym. To jest ten kapłański owoc, który obiecano tym, „ którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości”, że ją otrzymają. W ten sposób potrójna natura tej tajemnicy ukazana jest we wszystkich Ewangeliach. Tak więc mądrość napomina nas, aby wpisać je „do naszych serc na trzy sposoby, by odpowiedzieć słowem prawdy tym, którzy nas przysłali.” Skoro tajemnicą Kapłaństwa jest kij z orzecha, myślę, że z tego powodu Jeremiasz, który był jednym z kapłanów z Anatot, zobaczył kij zrobiony z korzenia orzecha. Co więcej prorokował o tym kiju i metalowym zbiorniku, czy wrzącym kotle. W ten sposób zdawał się pokazywać, że w kiju orzecha było życie, śmierć we wrzącym kotle. Zaprawdę zarówno życie jak i śmierć postawiono przed naszym obliczem. Życie przedstawia Chrystus w tajemnicy orzecha, śmierć jest diabłem w postaci wrzącego kotła. Dlatego też, jeżeli tylko będziecie żyć sprawiedliwie, wasza część będzie w kiju orzecha razem z arcykapłanem. Co więcej w Kantyku kantyków powiedziano, że współmałżonek poszedł do ogrodu z orzechami, gdzie napisano, znalazł On obfitość pewnego rodzaju kapłańskich owoców razem z orzechami.

3) Zauważcie starannie, bracia, że Bóg obiecał jedną rzecz co do kija, lecz dał więcej. To prawda, bracia. Nasz Pan zachował się tak, jak zwykle, bo On zawsze daje więcej niż obiecuje: „ Laska człowieka, którego On wybierze, zakwitnie.” Lecz,gdy nadejdzie czas spełnienia Jego obietnic, powiedziano, że On robi nie tylko to, co obiecał, lecz dużo więcej. Ewangelia mówi; „ Zobaczcie, laska Aarona, pochodzącego z domu Lewiego, puściła pędy.” Z pewnością była to jedyna rzecz, którą obiecał. Lecz dodane jest więcej, bo powiedziano: „ I wydała ona liście i kwiaty i orzechy.” Dlatego też, mimo że Bóg obiecał tylko pąk, zobaczcie o ileż więcej szczodrze dał. Nie tylko wydał pąk lecz również liście, nie tylko liście lecz także kwiaty i nie tylko kwiaty, lecz nawet owoce.

4) Zastanówmy się teraz, co oznaczają te prawdy. Przede wszystkim jasno rozpoznajemy w nich tajemnicę zmartwychwstania po śmierci wszystkich ludzi;suchy kij zakwita, gdy umarłe ciało ponownie wraca do życia. Co więcej, jakie są te cztery rzeczy, które ukażą się w ciele,gdy znów ożywa? To co było posiane w przekupstwie, wzrośnie w uczciwości, co było posiane w słabości, wzrośnie w mocy, co było posiane w hańbie, wzrośnie w chwale,co było posiane jako naturalne, wzrośnie jako ciało duchowe. To są te cztery rzeczy, Które suchy kij naszego ciała wyda w czasie rezurekcji. Powróćmy jednak do tego,o czym zaczęliśmy mówić na temat kija.

5) Możemy jeszcze rozpoznać różnice, które zakwitły na kiju. Każdy człowiek, który wierzy w Chrystusa, najpierw umiera, potem się odradza, tak jak suchy kij,później puszcza pędy. Dlatego pierwszy pąk, jest pierwszą spowiedzią w Chrystusie. Następnie staje się on liściasty, kiedy odrodzony człowiek otrzymuje dar Bożej łaski i uświęcenie Ducha. Później wydaje kwiaty, kiedy zaczyna postępować tak, by być ozdobionym miłym charakterem i wydawać zapach litości i dobroci. Na koniec wydaje owoc sprawiedliwości i dlatego nie tylko sam żyje, lecz również, z pomocą Boga, daje życie innym, Gdy osiąga doskonałość określa go słowo wiara, słowo wiedzy o Bogu i przez swoje nauczanie zdobywa innych i wtedy wydaje owoce, by odżywiać innych ludzi. Tak więc każdy z wiernych rozkwita z kija Aarona, który to kij, to Chrystus. Cztery różnice między nimi są wskazane w innych częściach Ewangelii jako cztery wieki i apostoł Jan włącza je do swojego Listu apostolskiego z mistycznym wyróżnieniem. Mówi on: „ Napisałem do was malutkich, napisałem do was młodzieży, napisałem do was młodzieńców, napisałem do was ojcowie”, tymi słowami wskazuje nie na wiek fizyczny, lecz na różnice w postępach duchowych. Tak więc nawet tutaj widzimy wyznaczony kwiat kapłańskiego kija.

6) Wszystkie te fakty nie są uważane za takie same w kiju Aarona jak i w kiju, który powstał z korzenia Jessego, gdzie kwiat podniósł się z jego korzenia i Duch Boga spoczął na nim. Nie jest to obojętne,że kij zamanifestował się i ukazał się kwiat. Chociaż Chrystus jest jeden, mimo to staje się On inny w różnych sprawach zgodnie z tym, co jest potrzebne, by On mógł działać. Jeżeli człowiek jest leniwy i niedbały, Chrystus staje się dla niego kijem dyscypliny i powiedziano, że w kiju On się wyłania a nie wznosi. Zaprawdę, bezproduktywna, tchórzliwa dusza, musi wyjść z tego stanu, w którym nie żyje prawidłowo i przejść do innego stanu, jak kij pod wewnętrznym przymusem lub upomnienie bardziej surowej doktryny. Skoro jednak sprawiedliwi rozkwitną jak drzewo palmowe, powiedziano, że Chrystus podnosi się w takim człowieku. Dlatego też, jeśli człowiek potrzebuje chłosty, kij do niego przychodzi, lecz jeśli robi postępy w sprawiedliwości, kij wznosi się dla niego jak kwiat. Co więcej, wznosi się on tak długo, jak człowiek wydaje owoce Ducha którymi są jałmużna, radość, pokój, cierpliwość i inne cnoty: w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, któremu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM