ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 110

Święty Hieronim o kadzielnicach Koracha i Datana

1) W boskiej lekcji czytanej przed chwilą, usłyszeliśmy, że Pan polecił Mojżeszowi, aby przekuto kadzielnice, w których ci pyszni i butni mężczyźni ofiarowali kadzidło, po to, by je spłaszczyć i przymocować do ołtarza jako znak butnych i pysznych: „Ponieważ grzeszyli, poświęcili kadzielnice kosztem życia”,powiedział Pan, „ uczyń z nich płyty do pokrycia ołtarza, ponieważ przez postawienie ich przed Panem, staną się poświęcone.” Wydaje się, że ma to pokazać, iż kadzielnice nazwane przez Pismo bezwstydnymi, przedstawiają święte pisma. Heretycy przez wprowadzenie do nich wielu przewrotnych znaczeń i odczuć, obcych Bogu i przeciwnych prawdzie, ofiarują Panu kadzidło, które nie jest słodkie, lecz obrzydliwe. Jeżeli przynosimy te bezwstydne kadzielnice, to znaczy słowa heretyków, do ołtarza Pana, gdzie jest boski ogień, prawdziwe nauczanie wiary, to sama prawda będzie bardziej świeciła w porównaniu z tym, co jest fałszywe. By dać przykład, gdy wezmę słowa arian, manichejczyków, czy jakichś innych heretyków i obalę je ogniem boskiego ołtarza, czyż bezbożność heretyków nie ukaże się jeszcze wyraźniej przez porównanie? Gdyby doktryna Kościoła była prosta, a nie otoczona asercjami doktryn heretyków od zewnątrz, nasza wiara nie mogłaby wydawać się tak oczywista i tak dobrze zweryfikowana. Jednak chociaż ataki przeciwników dotykają katolicką naukę, naszej wiary nie paraliżuje brak nieaktywności, lecz jest ona ulepszana przez wiele gimnastyki. Dlatego mówił Apostoł: „ Muszą być rozłamy, aby zatwardziali mogli również ukazać się między wami.” Innymi słowami,ołtarz musi być otoczony kadzidłami heretyków po to, aby różnica między wierzącymi i niewierzącymi była jasna i pewna dla każdego. Kiedy wiara Kościoła błyszczy jak złoto i jego nauka błyszczy dla wszystkich, którzy widzą ją jak srebro, które było przetestowane przez ogień, wtedy słowa heretyków będą traktowane z pogardą i z większym wstydem i hańbą z powodu bezwartościowości ich nijakiego mosiądzu. Gdy chodzi o kadzielnice tych, którzy zostali potępieni, powiedzieliśmy, że kiedy nakazano, aby je przymocować do ołtarza, sprawiedliwi pokazali się jako znamienitsi w porównaniu z nikczemnymi. Co więcej, dano przykład tym,którzy uważali, że nikt, kto mniema, że ma dumnego ducha, nie powinien zawładnąć kapłańskim urzędem, jeżeli nie został mu dany. Powinien on raczej ustąpić temu, którego ludzka ambicja i względy nie skorumpowały i nie poddał się nieczystym ofertom łapówek, lecz ten kogo zasługi poznano. Tak jak ci dumni ludzie cierpieli, ponieważ przejęli kapłaństwo bez zgody Boga, tak też będą cierpieli ci, którzy próbują zasiąść w biurach biskupa, kapłana lub diakona poprzez łapówki lub pochlebstwa. Tak jak tamci zostali zniszczeni fizycznie, tak ci są wyniszczani w sercu.

2) Następnie Mojżesz zachęcił arcykapłana do ofiarowania kadzidła w obozie i modlono się za ludzi: „ Bo ludzie zaczęli być wyniszczani.” Mojżesz widział duchowo, co się działo i dlatego Aaron poszedł, aby to uczynić. Stanął między żyjącymi a umarłymi i gniew Pana się uśmierzył. Jeśli znacie bieg historii i jesteście w stanie zobaczyć, że tak powiem, na własne oczy, kapłana stojącego w środku, między żywymi i umarłymi, wznieście się teraz na szczytniejsze wyżyny tych słów. Zobaczcie, jak prawdziwy kapłan, Jezus Chrystus, wziął kadzidło ludzkiego ciała, zapalił ogień na ołtarzu, który bez wątpienia jest tą wspaniałą duszą, z którą On był urodzony w ciele, potem dodał kadzidła, które jest Jego czystym duchem, stanął między żyjącymi i umarłymi i nie pozwolił, by śmierć postępowała dalej. Jak powiedział Apostoł: „ On zniszczył tego, który miał imperium śmierci, to znaczy diabła” i w wyniku tego, ktokolwiek wierzy w Chrystusa, naszego Arcykapłana, nie umrze, ale będzie żył wiecznie. Dlatego też to była tajemnica, której obawiał się anioł, który wyniszczył ludzi, chociaż miało to się zdarzyć później. Rozpoznał on znaczenie kadzidła, ognia i kadzielnicy. Przewidział jaki rodzaj ofiary będzie dany Bogu przez prawdziwego Arcykapłana, Chrystusa, który miał być ustanowiony między żyjącymi a umarłymi. Obraz, który był zapowiedzią, ocalił ich wtedy, lecz prawda zbawienia przyszła do nas. Ten niszczący anioł, nie zarumienił się na widok szat arcykapłanów, które były purpurowe i utkane z wełny i najlepszych materiałów, lecz wiedział jakie będą szaty naszego Pana i Zbawiciela, najwyższego Arcykapłana; co więcej poddał się on im, bo każde stworzenie jest poniżej nich.

3) Wierzę również, ze ten obraz był całkowity nie tylko z pierwszym nadejściem Naszego Pana i Zbawiciela, lecz prawdopodobnie będzie też taki wraz z Jego drugim przyjściem. Zaprawdę, Syn Człowieczy przyjdzie jeszcze raz i kiedy to się stanie, bez wątpienia zastanie On niektórych żyjących i niektórych umarłych. W tym momencie umarłymi będą ci, którzy umarli w grzechach z powodu nadmiernych wykroczeń, podczas gdy żyjący to ci, którzy nie ustawali w dobrych uczynkach w swoim życiu. Niemniej jednak, ten Arcykapłan, który jest naszym Zbawicielem, w przyszłości będzie stał między żyjącymi i umarłymi, kiedy trzyma owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Do tych, którzy są po prawej powie: „ Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, przyjmijcie królestwo, które zostało dla was przygotowane od początku świata” i tak dalej. Lecz do tych po lewej On powie: „ Odejdźcie, wy niegodziwi do wiecznego ognie, który mój Ojciec przygotował dla diabła i jego aniołów, bo Ja was nie znam.” Zapewne ci,którzy są wrzuceni do wiecznego ognia, to są ci umarli, podczas gdy ci wysłani do królestwa, to są ci żyjący. Niech dobry Pan, w swej dobroci doprowadzi was do tego królestwa; Któremu chwała i moc razem z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM