ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 106

O tym, co Pan powiedział Mojżeszowi: „ Wyślij ludzi na zbadanie ziemi.”


1) Podczas czytania boskiej lekcji usłyszeliśmy, że Pan powiedział Mojżeszowi: „ Wyślij ludzi na zbadanie ziemi Kanaan, którą daję Izraelitom. Wyślij po jednym człowieku z każdego rodowego szczepu.” Po wysłaniu „ dotarli do doliny winorośli i patrzyli na nią, ucięli gałąź i winogrono i nieśli je na kiju, wzięli też ze sobą granaty i figi”, by pokazać urodzajność ziemi i jakość owoców. Chociaż przynieśli te rzeczy, zakłócili jednak spokój wszystkich ludzi mówiąc: „ Ziemia na zbadanie której zostaliśmy wysłani, jest krajem, który pochłania jego mieszkańców. I wszyscy ludzie, których widzieliśmy, są olbrzymami, prawdziwymi wielkoludami, przy których czuliśmy się jak koniki polne.” Słysząc to, wszyscy ludzie krzyczeli i głośno płakali przez całą noc i szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi.

2) Cokolwiek stało się w tym czasie, przedstawiało obraz i cień tego, co miało nadejść. Zobaczmy więc, jak te rzeczy wypełniły się wraz z nadejściem naszego Pana i Zbawiciela. Tak jak ludzie, których posłał Mojżesz, byli szpiegami w ziemi obiecanej, tak też z nadejściem Pana ,uczeni w Piśmie i faryzeusze byli szpiegami. Prawo i prorocy nakazywali im obserwację i badanie nadejścia Chrystusa, w którym była ziemia, to znaczy święte Ciało , królestwo Boga, obfitość duchowych owoców, aby mogli osiągnąć życie wieczne. Tak jak wcześniejsi szpiedzy zasiali zwątpienie w sercach ludzi, by nie wierzyli, że mogą zabrać ziemię ich właścicielom, tak też uczeni w Piśmie i faryzeusze wzbudzili w Żydach zwątpienie, bo inaczej mogliby uwierzyć w Chrystusa. Jeśli ktoś chciał w Niego wierzyć, był wyrzucany z synagogi jako bezbożny. Ewangelia mówi: „ I kochali oni chwałę ludzi bardziej niż chwałę Boga.” Tak więc pragnęli powrócić do Egiptu, kochając cebule i melony Egipcjan bardziej niż królestwo obiecane przez Pana. Dlatego pozwólmy, aby ich niewiara umocniła naszą wiarę i by ich śmierć przyczyniła się do naszego zbawienia. Apostoł wskazuje na to , że opisano to dla naszego oświecenia. To co oznaczała ziemia obiecana, stanie się królestwem świętych w przyszłym życiu, bo wtedy boski majestat ujrzą wszyscy. Możemy również rozumieć ziemię obiecaną jako Ciało naszego Pana, który przez łaskę Ewangelii wyraża słodkie prawdy o cudach i obietnicach

3) To winogrono, które przyniesiono z ziemi obiecanej, dźwigane na ramionach dwóch mężczyzn, zapowiadało Chrystusa. Tak jak było one zawieszone na drzewie niesionym przez dwóch mężczyzn, Tak Chrystus, który narodził się z ciała dziewicy jak z ziemi obiecanej, był zarówno między dwoma Testamentami, między dwoma ludami, Żydami i gojami i był powieszony na drzewie krzyża. Teraz o tych dwóch mężczyznach,którzy szli pod ciężarem winogrona; pierwszy symbolizował Żydów, o których powiedziano: „ Niech ich oczy staną się słabe i ich kręgosłupy nikłe.” Jednak człowiek, który przyszedł później, przepowiedział naszych ludzi, to jest gojów, wierzących i mających Chrystusa przed oczami. Chcą Go zawsze naśladować, tak jak sługa naśladuje swojego pana lub uczeń nauczyciela jak o tym mówi Pan w Ewangelii: „ Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech wyprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za Mną.” Co więcej, to grono wydało wino Jego Krwi, która była wyciśnięta przez ciężar krzyża dla naszego zbawienia i dało Kościołowi kielich mszalny Jego męki do picia. Dlatego powiedziano apostołom, kiedy narodził się Kościół: „ Są oni wypełnieni nowym winem.”

4) Nie tylko przynieśli winne grono, ale także figi jako owoce ziemi. Nasz Pan mówi w Ewangelii, że figi były obrazem starego Prawa: „ Pewien właściciel domu założył winnicę i w tej winnicy zasadził drzewo figowe.” Kto jest tym ojcem, jeśli nie Chrystus, nasz Pan, który jest Ojcem swojej rodziny? Co więcej, winnica symbolizuje Żydów, jak mówi Izajasz: „ Winnica gospodarzy Pana, jest domem Izraela.” W swojej winnicy posadził On drzewo figowe, co oznacza, posadził prawo między swymi ludźmi. Jest tak, że drzewo figowe zrzuca pierwsze owoce, które są suche i bezużyteczne na ziemię i doprowadza do pełnej doskonałej dojrzałość inne, które wydawane powtórnie mają wielką słodycz. Podobnie prawo Starego Testamentu, które jak powiedzieliśmy, przedstawiało drzewo figowe, wyrzucało pierwszych Żydów,którzy byli bezużyteczni, to znaczy grzeszni i nikczemni, to znaczy zarozumiali, nic nie warci Izraelici; wtedy zostali stworzeni dla Chrystusa, prze Jego łaskę,ich matkę, bogaci i owocni chrześcijanie, którzy Poznali doskonałą naukę Ewangelii. Mimo,że są drzewa figowe, które doprowadzają pierwsze owoce do doskonałości, to mogą one oznaczać tych, o których powiedziano: „ Pan kochał te figi jako zwiastuny.” Zwiastunami są patriarchowie. Także prorok Jeremiasz mówi to o Izraelitach i naszych: „ Pan pokazał dwa koszyki fig, jeden miał owoce bardzo dobre, drugi bardzo złe.” Ten fakt, jak często to mówiono, przedstawia obraz dwóch ludów; bo te dwa koszyki zapowiadały Kościół i synagogę. Koszyk ze złymi owocami wskazywał duchowo na ludzi synagogi, podczas gdy ten z bardzo dobrymi owocami wskazywał na Kościół chrześcijan. Chociaż oba wyrastają z korzenia jednego drzewa, to znaczy z jednego prawa, jak mówi Apostoł: „ Nie tu podtrzymujesz łodygę, lecz łodyga ciebie”, to mimo tego są różnice w owocach. Jeden rodzaj drzewa figowego, które miało liście, lecz zanikło i nie osiągnęło dojrzałości objawia to, co przydarzyło się Żydom. Byli stworzeni z liśćmi drzewa figowego, to znaczy z samymi słowami prawa Boskiego, lecz nie mogli dojść do doskonałej dojrzałości, to znaczy słodyczy łaski ewangelicznej. Inny rodzaj, który stracił swoje pierwsze owoce, lecz później został odrodzony, jest pokazany w Piśmie Świętym jako koszyk bardzo dobrych fig. To są chrześcijanie, którzy zostali stworzeni po wykroczeniach i odrzuceniu Żydów, ponieważ osiągnęli całkowitą opiekę Bożej łaski. Jak mówi Dawid: „ W Twojej dobroci, o Boże, zaopatrzyłeś potrzebujących.” Błogosławiony Apostoł mówi: „ Było to konieczne, by Słowo Boga było wypowiedziane najpierw wam, lecz skoro odrzuciliście je, przez to osądziliście się jako nie zasługujący na życie wieczne; patrzcie teraz zwrócimy się do pogan.” Dlatego powinno to być dla nas oczywiste, że drzewo figowe było obrazem prawa, tak jak jest pewne, że winogrono zapowiedziało Zbawiciela, jak Kościół zapewnia w Kantyku kantyków: „ Mój brat jest dla mnie gronem henny.” Zaiste Chrystus nie może istnieć bez Prawa a Prawo bez Chrystusa, bo powiedzieliśmy, że Prawo dowodzi Ewangelii, a Ewangelia jest wypełnieniem tego Prawa.

5) Pismo Święte dodaje, że granaty przyniesiono razem z winogronami. Zapowiadały one powstanie Kościoła. Ten owoc ma przydatną ochronę łupiny zewnętrznej, której nie mogą oderwać ostre wiatry, ani przebić przez jakiś uraz. Podobnie Kościół, wzmacniany przez siłę Ducha Świętego i w swojej niezachwianej wierze, wznoszony i wspierany przez nadzieję w Chrystusie, trwa mimo wszystkich sztormów świata, pewny i niezachwiany w naturze swego drzewa, to znaczy w drzewie krzyża. Oprócz tego,że owoc ten jest otoczony pojedynczą łupiną, to zawiera w sobie mnóstwo nasion, które są białe, lecz mają czerwony poblask. Tak więc, bracia,to jest chrzest czyniący ludzi białymi, pasja zaś czerwonymi. Owoce te mają słodki smak, zmieszany z małą ilością cierpkości i z tego powodu chrześcijanie powinni być prości jak gołębie i sprytni jak węże. Ta dobroć jest zarówno słodka jak i nie słodka, ponieważ zawiera w sobie zarówno polecenia jak i surowość. Duża ilość nasion wskazuje na mnogość ludzi,jak wspomniano, otoczonych zewsząd przez łupinę w taki sposób, że są one rozpoznawalne przez wewnętrzne pokrycie. Także w Kościele, mimo,że gromadzimy się razem w jednym Ciele Chrystusa jako jego członkowie, to mimo tego, są różne stopnie i zaszczyty wewnątrz niego, zróżnicowanie godności i łaski, jak mówi Apostoł,: „ Te łaski, zasługi i obowiązki są podzielone i rozprowadzane w Kościele przez jednego i tego samego Ducha.

6) Wszystkie te prawdy były przekazywane Izraelowi w postaci prawa boskiego, lecz oni osądzili się niegodnymi daru łaski i chcieli powrócić do Egiptu, to znaczy do świata. I dlatego nie zasłużyli na otrzymanie ziemi obiecanej, która płynęła mlekiem i miodem. Zobaczmy, czym jest ta ziemia, o której Ewangelia mówi, ze płynęła mlekiem i miodem. Jeżeli powiecie, że to Judea, to dlaczego nikt nie pamięta, że miód wypływał ze skały, lub mleko z tutejszej ziemi. Powinniśmy traktować ziemię, z której, jak powiedziano, płynęły mleko i miód, jako Ciało Chrystusa, bo możemy powiedzieć o tym nauczaniu: „ Jak słodkie mojemu podniebieniu są Twoje obietnice, o Panie. Słodsze niż syrop lub miód.” To jest Ciało Chrystusa, które zgodnie z prawem zostało wydane z owocnej ziemi, to znaczy z ciała Dziewicy, jak mówi Apostoł: „ Urodzony z kobiety, urodzony zgodnie z prawem.” Wszystkie dobra tej ziemi, To znaczy dziedzictwo królestwa niebieskiego, które było obiecane Żydom, słudzy Chrystusa lub chrześcijanie otrzymali przez wiarę w Niego. Nasz Pan nazwał tych ludzi, gdy powiedział do Nikodema, który już wierzył w Chrystusa: „ Spójrz na Izraelitę, w którym nie ma podstępu.” Co więcej, kiedy Apostoł pisał do Kościoła powiedział: „ Pokój Izraelowi Boga.” Ci są najbardziej ze wszystkich Izraelem Boga, ponieważ zasłużyli, by zobaczyć naszego Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka przez wiarę w to,że to Bóg człowiek i wierząc, że Bóg był w Nim: Jemu chwała i moc, razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM