ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 103

O Refidim, Amaleku i skale, która uderzyła w pustynię


1) „Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, cierpią prześladowania”, mówi Apostoł „i są atakowani przez wroga.” Dlatego, z pomocą Chrystusa, każdy podróżujący drogą tego życia, powinien być uzbrojony. Więc jeśli chcecie być czujni, abyście wiedzieli, że służycie w obozie Pana, zachowujcie to, co mówi ten sam Apostoł: „ Nikt, kto służy jako żołnierz Boga, nie wikła się w wydarzenia ziemskie, aby mógł zadowolić Tego, którego uznanie uzyskał.” Jeżeli służysz w taki sposób, że jesteś wolny od trosk tego świata i zawsze trzymasz straż w obozie Boga to to, co usłyszeliśmy przed chwilą jest także skierowane do ciebie. Zgodnie ze Słowem Bożym opuszczasz pustynię Sin i idziesz do Refidim. Sin jest interpretowany jako kuszenie, Refidim jako zdrowy osąd. Gdy człowiek w odpowiedni sposób opiera się pokusie i ta próba wykazuje że w sposób zadowalający, wtedy dochodzi on do zdrowego osądu. W dzień sądu będzie bezpieczny i rozsądny, ponieważ w pokusach tego świata nigdy nie był dotknięty szemraniem przeciwko Bogu. Jak czytamy w Apokalipsie: „ Temu kto przezwycięża, pozwolę jeść z drzewa życia, które jest w raju.” Wtedy człowiek dojdzie do prawego osądu, jeśli wyda słowa osądu po wysłuchaniu jak należy sprawy drugiego i nie weźmie łapówek przeciwko niewinnemu.

2) Co więc nadmienia Pismo Święte w następującym wersecie? „ Z powodu pragnienia wody, ludzie narzekali na Mojżesza.” Może słowo, które powiedział było niepotrzebne, że „ ludzie pragnęli wody”; bo skoro powiedział: „ w ich pragnieniu” , jaka była potrzeba, by dodawać „ wody”? Takie jest starożytne tłumaczenie. Dlaczego to dodał, jak nie z powodu tego, że pragnęli wody, podczas gdy powinni pragnąć sprawiedliwości? „ Błogosławieni, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości.” i jeszcze raz: „ Moja dusza pragnie żyjącego Boga.” Wielu ludzi jest spragnionych, zarówno sprawiedliwi jak i grzesznicy; ci pierwsi pragną sprawiedliwości, ci drudzy rozpusty; sprawiedliwi pragną Boga, grzesznicy złota. Dlatego ludzie pragnęli wody, gdy powinni byli pragnąć sprawiedliwości.

3) Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: „ Weź kij i uderz nim w skałę, by mogła wydać wodę dla ludzi.” Zauważcie, jest tam skała i zawiera wodę. Jednak, jeśli ta skała nie zostanie uderzona, nie ma żadnej wody; lecz kiedy została uderzona drugi raz, wydaje fontanny i rzeki, jak czytamy w Ewangelii: „ Ten kto wierzy we Mnie, z niego samego popłyną rzeki żyjącej wody.” Kiedy Chrystus został uderzony na krzyżu, wylał fontanny Nowego Testamentu, dlatego konieczne dla Niego było to, by został przebity. Gdyby nie był uderzony, by woda i krew płynęły z Jego boku, zginąłby cały świat cierpiąc pragnieniem Słowa Bożego. Dlatego „ Mojżesz uderzył w skałę dwa razy kijem.” Co to oznacza, bracia? Nie sądzę, że nie ma w tym tajemnicy. Co to oznacza, że skała została uderzona nie raz a dwa razy kijem? Skała była uderzona po raz drugi, ponieważ na szubienicę krzyża podniesiono dwa drzewa: jedno rozciągnęło święte ręce Chrystusa, drugie Jego bezgrzeszne ciało od głowy do stóp. O tej tajemnicy, to jest o skale, która była uderzona, mówi również Apostoł, gdy powiada: „Nasi wszyscy pili ten sam napój”, ( bo pili z duchowej skały, która szła za nimi i tą skałą był Chrystus.) Dobrze zauważcie, bracia. Skoro ta skała nie była duchowa, czym było to, co Apostoł nazwał duchowym, kiedy jeszcze dodał: „ skała, która szła za nimi”? To, co było zapowiedziane cieleśnie, na pewno wypełniło się w naszym Panu. Kiedy powiedział: „ skała, która szła za nimi” rozumiemy, że w przyszłości prawdziwa skała ukaże się, by ofiarować ludziom duchowy napój. Kiedy ludzie pili ze skały, zaraz potem rozpoczęli wojnę z Amalekitami. Zauważcie, bracia, że każdy z nich,po wypiciu ze skały, to znaczy po otrzymaniu sakramentów Chrystusa, czuł konieczność stanięcia do walki. Tak długo, jak człowiek chce wykonywać dzieło diabła, nie odczuje, że on walczy przeciwko niemu. Lecz jeżeli człowiek zostawia go, pijąc ze skały wybiera pójście za Chrystusem, musi cierpieć z powodu wrogości diabła, któremu, przez słuszną decyzję, odmówił preferowania nad Chrystusa. Dlatego ktokolwiek jest zjednoczony z Chrystusem, powinien być przygotowany na bitwę, nie na przyjemności, ponieważ: „ Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, cierpią prześladowania. Przez wiele cierpień musimy wejść do królestwa Bożego.”

4) Gdy wojna zagroziła Izraelitom, Mojżesz wezwał Jezusa i powiedział do niego: „ Wy bierz dla nas ludzi i idź walczyć przeciwko Amalekowi.” Do tego momentu nie było wzmianki o tym błogosławionym imieniu, to jest o Jezusie. Tutaj po raz pierwszy wspaniałość tego imienia zaświeciła, Mojżesz wzywa Jezusa; Prawo przywołuje Jezusa: „ Wybierz dla nas ludzi.” Mojżesz nie był w stanie wybrać wpływowych ludzi; Jezus jest jedynym, który może to zrobić. To On powiedział Apostołom:” Wy Mnie nie wybraliście, Ja wybrałem was.” To On wszedł do domu silnego i zagrabił jego dobra.

5) Teraz Mojżesz wspiął się na wierzchołek wzgórza; i stało się „ że tak długo jak Mojżesz podnosił ręce, Izrael zwyciężał w walce. „ Zauważcie, bracia, Mojżesz naprawdę podnosi ręce, lecz ich nie rozkłada. Bo kto może rozłożyć ręce jak tylko nasz Pan Jezus Chrystus? On był rozciągnięty na krzyżu, jakby po to, by objąć cały świat. On rozciągnął ramiona swojej dobroci. Dlatego Mojżesz podniósł ręce, lecz mimo,że ich nie rozciągnął, to poprzez ich podniesienie, pokazał tajemnicę krzyża. Zrozumcie, bracia, że już wtedy, walczące kraje były pokonane przez tajemnicę krzyża. Jeżeli, z pomocą Pana, wzniesiemy nasze ręce, kochani, my też pokonamy diabła. Powinniśmy wziąć w swoje ręce nasze uczynki. Jeżeli wasze uczynki są takie, że jesteście w stanie podnieść je wysoko w widzeniu Pana, to możecie również zniszczyć swoich wrogów, którzy w was są. Kto właściwie wznosi swoje ręce, jak nie człowiek, który nieustannie odkłada skarb w niebie przez jałmużnę? Kto poprawnie wznosi swoje ręce jak nie ten, który nieustannie dostarcza pożywienie i ubranie biednym? Kto właściwie wznosi swoje ręce? Zapewne człowiek, który spełnia słowa Apostoła: „ Wznosząc niepokalane ręce bez gniewu i sporu.” Dlatego też, skoro walka przeciwko wrogim mocom codziennie zagraża zarówno wam, jak i nam, jeżeli chcemy zwyciężyć, nasze uczynki i nasze rozmowy nie powinny być na ziemi. Jak mówi Apostoł: „ powinniśmy prowadzić nasze rozmowy w niebie, mimo że kroczymy po ziemi.” Co więcej, jest napisane: „ Tak jak źrebak obgryza trawę na polu, tak Izraelici będą paść się na ludach Amaleka. To wydaje się wskazywać, że ludzie Boga, nie walczyli rękami lub bronią tak bardzo, jak głosem i językiem, to znaczy, że modlili się do Boga i tak pokonali wrogów. Dlatego ty także, jeżeli chcesz być zwycięski słuchaj, gdy Apostoł mówi: „ Bądź wytrwały w modlitwie, będąc czujnym tamże.” To jest najbardziej chlubna walka chrześcijanina, nie liczyć na swoją siłę, lecz zawsze prosić o pomoc Boga.

6) Jeśli zechcesz, to pozwól, aby te słowa wystarczyły twojemu miłosierdziu. Skoro to konieczne, byśmy upomnieli tych, którzy nie są w stanie pościć z powodu niemocy cielesnej, jutro z pomocą Boga, damy im rady, jak powinni przyjąć ich niemoc bez uszczerbku dla duszy. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM