ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 102

O mannie i gorzkiej wodzie


1) Gdy wczoraj, kochani, czytano Bożą lekcję, usłyszeliśmy, że po przejściu przez Morze Czerwone, Izraelici doszli do Mary, to jest gorzkiej wody. Ludzie nie mogli jej pić, bo była gorzka. Wtedy Pan pokazał błogosławionemu Mojżeszowi drzewo, które on wrzucił do wody i zrobiła się ona słodka. Zapewne jest to dziwne, że Bóg pokazał Mojżeszowi drzewo, które on wrzucił do wody, by stała się słodka. Tak jakby Bóg nie mógł uczynić wodę słodką bez drzewa, lub że Mojżesz nie znał drzewa, więc mu je pokazał. Teraz musimy zobaczyć, co w tych sprawach posiada wewnętrzny porządek, by wszystko pasowało. Morze Czerwone symbolizowało sakrament chrztu; gorzka woda oznaczała literę prawa. Co prawda, jeśli prawo jest przyjmowane co do litery, to jest całkiem gorzkie. Jak to, co zabija może nie być gorzkie, skoro Apostoł Mówi” Litera zabija” ? Co jest tak gorzkie dla chłopca jak otrzymanie rany obrzezania w ósmym dniu, kiedy jego delikatne niemowlęctwo znosi szorstkość noża? Tak gorzki, w zasadzie niezmiernie gorzki jest ten rodzaj prawa, że ludzie Boga, nie ci którzy „ byli ochrzczeni w Mojżeszu i w chmurze, i w morzu”; lecz chrześcijanie, którzy byli ochrzczeni w Duchu i w wodzie, nie mogli pić tej wody. Nie mogli nawet posmakować goryczy obrzezania, lub przetrzymać rzeź ofiar, lub zachować szabat. Jednak kiedy wskaże im drzewo, które wrzucono w tę gorycz, aby litera prawa stała się słodką, wtedy chrześcijanie mogą ją pić.

2) Co to za drzewo, które wskazał Pan? Wskazuje je nam Salomon, gdy wypowiada te mądre słowa: „ Gdy drzewo mądrości Chrystusa jest włożone w prawo pokazuje nam, jak obrzezanie powinno być zrozumiane duchowo i jak szabat i prawo powinno być zachowane; wtedy gorzka woda staje się słodka. Gdy gorycz prawa jest przemieniana w słodycz duchowego zrozumienia, wtedy ludzie Boga mogą pić. Dlatego, aby woda Mary mogła być pita, Bóg wskazuje drzewo, które ma być do niej wrzucone, co ma sprawić, że każdy, kto ją pije, nie umrze i nie odczuje jej goryczy. Dlatego to pewne, że jeśli człowiek pije z litery prawa bez drzewa życia, to jest bez tajemnicy krzyża, wiary w Chrystusa, lub duchowego zrozumienia – umrze z powodu nadmiernej goryczy. Apostoł Paweł wiedział o tym, gdy mówił: „ Litera zabija.” Innymi słowy „ gorzka woda zabija”, jeżeli nie jest przemieniona przez Ducha. Z tego powodu wrzucono do wody drzewo, aby mogła przemienić się w słodycz. To prawda, bracia, gorycz jest usuwana z wody, gdy drzewo krzyża zostanie połączone z sakramentem chrztu.

3) Zauważcie, bracia, że w dzień szabatu, Bóg nigdy nie zsyłał manny, ani też Żydzi nigdy nie zasłużyli na to, by w dzień szabatu przyszła do nich łaska. Jednakże w naszą niedzielę, nie tylko manna przychodzi do nas zawsze, lecz początek jej przychodzenia rozpoczyna się tego dnia. Dlatego Bóg zawsze zsyła nam mannę z nieba: to są te niebiańskie przemowy, które są kierowane do nas, i od Boga pochodzą te słowa, które są nam czytane. Tak więc, kiedy otrzymujemy taką mannę, to zawsze jest ona dana nam z nieba. Z tego powodu nieszczęśni Żydzi powinni być potępieni i opłakiwani, ponieważ nie zasługują na otrzymanie manny tak jak ich ojcowie zasłużyli. Oni nigdy nie jedzą manny, nie mogą zjeść czegoś, co jest tak małe jak ziarnko kolendry, lub białe jak śnieg. Nieszczęśni Żydzi nie odnajdują w Słowie Boga niczego małego, pięknego, niczego duchowego, lecz wszystko bogate i materialne: „ Bo ciężkie jest serce tych ludzi.” Zbadanie tego słowa mówi nam to samo. Słowo manna jest tłumaczone jak „ co to jest ?” Zobaczcie, czy sama moc imienia nie skłania was, by je poznać; by kiedy słyszycie prawo Boga czytane w kościele mogli zawsze zapytać, mówiąc do nauczycieli: Co to jest?”. To jest właśnie to ,co oznacza manna. I dlatego, jeżeli chcecie jeść mannę, to znaczy, jeżeli pragniecie otrzymania Słowa Boga, wiedzcie, że jest ono małe, delikatne jak ziarno kolendry. Zaprawdę, zawiera ono w sobie coś z zioła, którym chory człowiek może być nakarmiony i odświeżony, ponieważ : „ Ten, kto jest słaby, niech je warzywa.” To ma również trochę szorstkości i w tym przypomina mróz. Lecz najbardziej ze wszystkiego zawiera biel i słodycz. Co jest bardziej świecące i wspaniałe od Bożej wiedzy? Co jest słodsze i milsze niż Słowa Pana: „ Słodsze niż syrop lub miód.?”

4) Co oznacza, że na szósty dzień zbierano podwójną miarę na zapas; tak dużo, aby starczyło na szabat? Zgodnie z naszym rozumowaniem, nie powinniśmy pominąć tego faktu z obojętnością, lecz przez dawanie jałmużny powinniśmy mieć zapasy, tyle, żeby starczyło na jutrzejszy dzień. Apostoł radzi podobnie, kiedy mówi: „ To, co człowiek posieje, to będzie zbierał.” Dlatego, co robimy, gdy lubimy robić takie zapasy, które się zepsują, a nie takie, które przetrwają do jutra, to znaczy na przyszłe życie. Chciwi, zachłanni bogacze gromadzą takie rzeczy, które ulegną zniszczeniu w tym świecie, lub raczej razem z nim. Jednak zbierane dobre uczynki, przetrwają do jutra. Zaprawdę, napisano, że ci, którzy byli niewierni: „ Przechowywali część manny i stała się ona robaczywa i zgniła.” Jednak to,co odłożono na szabat: „ Nie zgniło i nie zrobaczywiało,” lecz pozostało nieskażone. Gdy przechowujecie skarby tylko z powodu obecnego życia i z miłości do tego świata, natychmiast pojawią się robaki. Na koniec posłuchajcie, co mówi prorok o grzesznikach i tych, którzy kochają obecne życie: „ Ich robak nie umrze. „ To są robaki wywoływane przez chciwość; to są robaki wywoływane przez ślepe zamiłowanie do bogactw u tych, którzy mają pieniądze, a mimo to zamykają swoje serca, gdy widzą swych braci w potrzebie. I dlatego Apostoł mówi: „ Nakażcie bogatym tego świata, by nie byli dumni, lub by ufali w niepewność bogactw.” Pozwólcie raczej, by byli bogaci w dobre uczynki, dając ochoczo, dzieląc się z innymi, w ten sposób zapewniając sobie prawdziwe życie.

5) Ktoś może powiedzieć: Jeżeli mówisz, że manna jest Słowem Boga, to jak wywołuje robaki? To prawda, bracia, robaki nie mają w nas innego źródła, niż Słowo Boga, bo to On sam mówi: „ Gdybym nie przyszedł i nie przemówił do nich, nie mieliby grzechu.” Gdy człowiek grzeszy po otrzymaniu Słowa Boga, to to samo Słowo staje się robakiem, zawsze wkopując się w jego sumienie i drążąc sekrety jego serca.

6) Więc pośpieszmy się teraz, by otrzymać mannę niebiańską. Zaprawdę, zgodnie z tym jak każdy ją przyjmuje, taki smak pozostawia ona w ustach. Co więcej słuchajcie, co mówi Pan do tych, którzy się do Niego zwracają: „ Będzie ci dane zgodnie z twoją wiarą.” Jeśli więc przyjmujecie Słowa Boga, które jest głoszone w kościele z całą wiarą i pobożnością, to samo Słowo zrobi dla ciebie to, czego pragniesz. Na przykład, gdy masz kłopoty, pocieszy cię mówiąc: „ skruszonym i pokornym sercem, Bóg nie pogardzi.” Jeżeli cieszysz się nadzieją na przyszłość, to zwiększy twoją radość słowami: „ Bądź wdzięczny Bogu i ciesz się, ty sprawiedliwy.” Jeżeli jesteś zagniewany, uspokoi cię słowami: „ Odrzuć gniew, opuść wściekłość.” Jeśli coś cię boli, leczy cię słowami: „ Pan leczy wszystkie twoje choroby.” Jeżeli jesteś wyniszczony przez biedę, pociesza cię mówiąc: „ Pan podnosi skromnych z kurzu; Z gnojowiska podnosi biednych.” Tak więc manna Słowa Bożego daje twoim ustom taki smak jakiego pragniesz. Gdy jednak ktoś przyjmuje ją z niewiarą, nie jedząc lecz ją skrywając, wtedy wyjdą z niej robaki. Czy myślisz, że powinniśmy iść aż tak daleko, by uważać, że Słowo Boga staje się robakiem? Nie pozwól, by cię nie zaniepokoiło to jak zabrzmiało, lecz posłuchaj proroka przemawiające w Osobie naszego Pana: ” Lecz Ja jestem.” On sam stał się „źródłem upadku dla jednych a drogą powstania dla innych.”; Tak też i w mannie On sam staje się słodkim miodem dla wiernych, lecz robakiem dla niewiernych.

7) Dlatego też, kochani, z pomocą Boga postarajmy się wniknąć w boski tekst, jak tylko jesteśmy w stanie, byśmy zasłużyli na uczenie się Bożego prawa duchowo. Wtedy Słowo Boże nie stanie się dla nas robakiem, który ciągle oskarża i dręczy nasze sumienie, lecz niech będzie spełnione w nas to, co napisano: „ Jak słodkie w smaku są Twoje obietnice, o Panie! Słodsze niż syrop lub miód. „ Módlmy się, by Bóg w swojej dobroci, zechciał dać nam tę łaskę, któremu chwała i cześć na zawsze. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM