ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ŚW. CEZAREGO Z ARLES

ORAZ INNYCH ŚWIĘTYCH O TYM IMIENIU

top

Blog

KAZANIE 100

Święty Augustyn o dziesięciu słowach Prawa i o dziesięciu plagach


1)Kochani bracia, nasz Pan i Zbawiciel, jak duchowy lekarz, dostarczył lekarstwo dla naszych dusz, przez ujawnienie praw, które są ukryte pod osłoną słów po to, byśmy zrozumieli, co powinniśmy kochać, a przed czym się bronić. Weźcie też pod uwagę, kochani, że liczba nakazów prawa Bożego jest równa ilości plag, którymi Egipt został doświadczony. Tak jak mamy dziesięć przykazań prawa przez, które ludzie są napominani, dla uwielbiania Boga, tak też czytamy o dziesięciu plagach, które dotknęły dumy Egipcjan. Zastanówmy się więc, dlaczego dziesięć przykazań wspomniano tam, a dziesięć plag tutaj. Bez wątpienia dzieje się tak, gdyż te pierwsze są koniecznym lekarstwem na rany tych drugich, by uzdrawiająca moc dziesięciu przykazań uleczyła niebezpieczne rany dziesięciu plag. Dlatego wzywa was, bracia, nie przyjmujcie tego z obojętnością; jeżeli, z pomocą Chrystusa, będziecie pilnie uważać, to zdacie sobie z tego sprawę, że te dziesięć przykazań są kolejno przeciwstawiane dziesięciu plagom. Zaprawdę, w pierwszą plagę jest wymierzone pierwsze przykazanie, w drugą drugie, w trzecią trzecie i tak dalej aż do dziesiątej.

2) Pierwsze przykazanie prawa dotyczy Jedynego Boga: „ Nie będziesz miał innych bogów przede Mną.” W pierwszej pladze woda Egipcjan przemieniła się w krew. Porównaj pierwsze przykazanie z pierwszą plagą. Przyjrzyj się jedynemu Bogu, który jest źródłem wszystkiego, jak woda, z której wszystko jest stworzone. Tak więc, do czego odniesiemy wodę, jak nie do śmiertelnego ciała? Co oznacza przemiana wody w krew, jak nie ludzi, którzy nie przyjmują wiary w Boga, jak powiedział Apostoł: „ Ich niedorzeczne umysły, są zaciemnione; twierdząc, że są mądrzy, stali się głupcami.” Woda została przemieniona w krew dlatego, że uczucia Egipcjan były ciemne i ponure. Wskutek sprawiedliwego wyroku Boga, doszło do tego, że pili krew z rzeki, w której zabili synów Hebrajczyków.

3) Drugie przykazanie to: „ Nie będziesz brał imienia Pana, twojego Boga nadaremnie. Bo ten, kto wymawia imię Pana, swego Boga nadaremnie, nie zostanie oczyszczony.” Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa jest prawdą, bo On powiedział: „ Ja jestem prawdą.” Skoro prawda oczyszcza, podczas gdy nieprawda kala człowieka, przyjrzymy się pladze, która jest przeciwna drugiemu przykazaniu. Jaka jest druga plaga? Ogromna ilość żab. Żaby rozumiemy jako heretyków i filozofów oznaczają odpowiednio ich płytkość, jeżeli weźmiemy pod uwagę gadatliwość żab. Zaprawdę, filozofowie i heretycy, którzy twierdzą, że wszystko w Chrystusie jest fałszywe, są żabami skrzeczącymi w błotnistym bagnie; przez swoją pychę i próżne stwierdzenia wydają dźwięki głosem, ale nie są w stanie przekazać nauki mądrości. Wszyscy, którzy przeciwstawiają się prawdzie Chrystusa i oszukują innych, podczas gdy sami są oszukiwani, przez swoje zadufanie, są żabami przynoszącymi obrzydzenie dla uszu i żadnego pożytku dla umysłu.

4) Trzecie przykazanie to: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.” W trzecim przykazaniu podpowiadana jest idea wolności, wytchnienia dla serca, ciszy dla umysłu, czego sprawcą jest dobre sumienie. Zaprawdę, jest tam uświęcenie, bo mieszka tam Duch Boga. Przyjrzyjcie się wolności lub wytchnieniu; nasz Pan mówi: „ W kim odpocznę jak nie w człowieku, który jest pokorny i pełen spokoju i który drży, gdy słyszy moje słowa?” I dlatego niespokojne dusze odwracają się od Ducha Świętego. Miłośnicy walki, autorzy oszczerstw, wielbiciele kłótni raczej niż dobroczynności, przez swój niepokój nie dopuszczają do siebie wytchnienia duchowego szabatu. Ludzie nie zachowują duchowego szabatu, chyba że oddają się ziemskim zajęciom w tak małym stopniu,że nadal zajmują się czytaniem i modlitwą, a przynajmniej często, jeżeli nie zawsze. Jak mówi Apostoł: „ Bądźcie sumienni w czytaniu i nauczaniu.” i jeszcze raz: „ Módlcie się bez końca.” Tacy ludzie szanują szabat w sposób duchowy. Jednak niespokojne dusze są zawsze zajęte ziemską działalnością i to o nich napisano: „ Ciężary świata sprawiły, że są nieszczęśliwi.” Nie mogą zachować szabatu, to jest otrzymać wytchnienia. W odpowiedzi na ich niepokój, powiedziano, że powinni mieć szabat w sercach i uświęcenie Ducha Bożego: „ Pośpiesz się, by usłyszeć.” lecz zwolnij, by odpowiedzieć.” Przerwij niepokój, niech nie będzie w twoim sercu wzburzenia z powodu zwidów fruwających naokoło, by cię niepokoić,przeszkadzających ci i kłujących jak muchy. Zdaj sobie sprawę z tego, że Bóg mówi do ciebie: „ Zaprzestań! I wyznaj, że jestem Bogiem.” Przez swój niepokój ie możesz zaznać spokoju; oślepiony przez korupcję swoich twierdzeń, żądasz zobaczenia tego, czego zobaczyć nie możesz. Zauważcie trzecią przeciwną plagę, która jest przeciwieństwem tego przykazania. Z błota wyleciały na ziemię komary, bardzo małe, niezwykle niespokojne owady, w zamęcie wpadające ludziom do oczu, nie dające człowiekowi odpocząć i wracające po odgonieniu raz po raz. Niespokojni ludzie, duchowo nie zachowujący szabatu, są jak te małe owady; nie mają chęci do czynienia dobrych dzieł, ani nie angażują się w czytanie i modlitwę. Bez wątpienia takie są zwidy kłótliwych serc; tak jak ludzkie ciało jest dręczone przez sprzeczne myśli. Zachowujcie przykazania, brońcie się przed tą plagą.

5) Czwarte przykazanie: „ Czcij ojca swego i matkę swoją.” Przeciwieństwem tego przykazania jest czwarta plaga Egipcjan: muchy. Jeśli ktoś nie szanuje rodziców, mucha, czyli nikczemność diabła dręczy go duchowo. Zaprawdę, takie zachowanie to jest jak zachowanie psa. Nic nie jest tak złe, jak nie szanowanie tych, którzy cię poczęli.

6) Piąte; „ Nie cudzołóż.” Piąta plaga polegała na śmierci zwierząt. Jeżeli mężczyzna żyje intymnie z żoną bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem pragnienia poczęcia dziecka: jeżeli czeka na żonę lub córki innego ( co jest bardzo poważnym grzechem ), jest objęty przez bestialskie pożądanie, staje się podobnym do zwierząt i jakby traci swoją męskość. Nie przemienia się w zwierzę, lecz nosi w sobie podobieństwo do zwierzęcia, bo nie chce słuchać, gdy Pan mówi: „ Człowiek mimo całego jego splendoru, nie przetrwa, przypomina zwierzęta, które giną.” Jeżeli nie boicie się być zwierzętami, to przynajmniej nauczcie się umierać jak one.

7) Szóste przykazanie to: „ Nie zabijaj.” Szósta plaga, wrzody na ciele, spuchnięte bąble, powodujące palące rany z popiołów pieca. Takimi są ludzie, którzy mordują i płoną złością, bo przez wściekłość ginie ojcowski duch mordercy. Ludzie płoną oburzeniem, lecz także łaską, bo obie człowiek chce zabić i ten, który pragnie pomóc sąsiadowi, pała pasją. Pierwszy jest rozpalony chorobą, ten drugi, przykazaniami; jeden trującymi wrzodami, drugi dobrymi uczynkami. Och, gdybyśmy mogli zobaczyć dusze morderców, bez wątpienia opłakiwalibyśmy je bardziej niż rozkładające się ciała owrzodzonych.

8) Siódme przykazanie: „ Nie kradnij.” Siódma plaga jest gradem na owoce ziemi. Cokolwiek weźmiesz przez kradzież, w opozycji do Bożego przykazania, niszczysz poza niebem,;bo nikt nie ma usprawiedliwionej korzyści, bez sprawiedliwej straty. Na przykład, człowiek, który kradnie, zdobywa ubranie, lecz niszczy wiarę w sąd nieba. Jest strata, tam gdzie jest korzyść, korzyść widoczna, lecz niewidoczna strata; korzyść jako wynik jego ślepoty a utrata poparcia Pana. Dlatego wszyscy, którzy przez złe pragnienia kradną widocznie, są wewnętrznie poddani sprawiedliwemu sądowi Bożemu. Och, gdyby złodzieje, rabusie dostrzegali, jak wygląda pole ich serca, zapewne by się smucili i lamentowali, gdy nie znajdują w nim tego, co wkładają w usta duszy, nawet jeśli w kradzieży znaleźli coś do przełknięcia w ich żąrłocznych pragnieniach. Głód duszy jest większy od głodu ciała. Im większy głód, tym niebezpieczniejsza plaga i poważniejsza śmierć. Co gorsze, wielu ludzi przechwala się, choć umarli z powodu głodu duszy i mimo,że żyją, noszą w sobie śmierć. Zaprawdę, niektórzy ludzie wydają się żywi fizycznie, lecz ich złe uczynki pokazują, że ich serce jest martwe. Co więcej, wielu cierpiących na głód duszy, chwali się próżnymi bogactwami. Na koniec, Ewangelia mówi, że dobry chrześcijanin jest bogaty wewnętrznie: „ Życie wewnętrzne serca ma wielką cenę w oczach Boga.” On nie jest bogaty przed ludźmi, lecz przed Bogiem, w Jego oczach. Jakąż masz korzyść z kradzieży której nie widzi człowiek, a jest poddany sprawiedliwemu sądowi, gdzie Bóg niebios widzi?

9) Ósme przykazanie to: „ Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu.” Ósma plaga to szarańcza, stworzenia szkodliwe ze względu na ugryzienia. Czego pragnie fałszywy świadek, jak nie robienia szkody przez ukąszenie, zniszczenie przez kłamstwo? Z tego powodu Apostoł ostrzega przed atakowaniem kogoś fałszywymi oskarżeniami: „ Jeżeli kąsacie i pożeracie jeden drugiego, uważajcie, albo będziecie zniszczeni jeden przez drugiego.”

10) Dziewiąte przykazanie: „ Nie pożądaj żony bliźniego swego” Dziewiąta plaga – głęboka ciemność. Jeżeli grzechem jest współżycie z żoną z wyjątkiem spłodzenia dzieci, to jak myślicie, jaki to rodzaj wykroczenia grzeszenie nie tylko z żoną, a pożądanie żony innego? Zaprawdę, ciemność jest głęboka; doprawdy, nic nie sprawia takiego bólu w sercu tego, który cierpi z powodu tego, że żona jego jest atakowana. Jeśli człowiek czyni to drugiemu, to nie ma niczego, czego nie powinien chętnie ścierpieć. Inne zła ludzie cierpliwie znoszą, lecz nie znam nikogo, kto zniesie to ze spokojem. Och, w jakiej głębokiej ciemności cierpią ludzie, kiedy pragną i robią takie rzeczy! Zaprawdę zaślepia ich straszna furia, bo jest to niepohamowane szaleństwo, by chcieć skazić, zanieczyścić żonę drugiego.

11) Dziesiąte przykazanie to: „ Ani żadnej rzeczy, która jego jest, ani jego owiec, ani byka, ani niczego, co do niego należy.” Przeciwieństwem tego przykazania jest dziesiąta plaga, śmierć pierworodnych. Cały dobytek, który ludzie posiadają, trzymają dla spadkobierców, z których najważniejszym jest pierworodny. Kiedy ludzie pragną posiąść dobra innych, jakby to było sprawiedliwe, to chcą stać się spadkobiercami umierających; zaprawdę, co wydaje się aż tak sprawiedliwe jak to, co zostało komuś pozostawione? Ktoś mówi: To zostało zostawione dla mnie. Czytałem testament. Nic nie wydaje się bardziej sprawiedliwe niż takie słowa. Chwalicie człowieka, który posiada dobra, jakby to rzec, słusznie; Bóg potępia go, gdy człowiek pragnie ich niesłusznie. Przyjrzyj się, jakim jesteś człowiekiem, kiedy chcesz stać się spadkobiercą; czy chcesz tego, by miał on własnych spadkobierców, między którymi nikt nie jest droższy od pierworodnego? Będziesz ukarany w taki sam sposób z twoim pierworodnym,jeżeli podczas gdy pragniesz dóbr innych, to jest tego, co prawnie do ciebie nie należy, posiądziesz z pozoru sprawiedliwie i przez to zabijasz swego pierworodnego. Z pewnością łatwo jest zabić fizycznie pierworodnego; są oni śmiertelnymi ludźmi, którzy umrą z pewnością czy przed, czy po swoich rodzicach. Naprawdę trudniej nie zabić pierworodnego twego serca przez tę niesłuszną pożądliwość. Pierworodną naszego serca jest wiara, bo nikt nie czyni dobrych uczynków, jeśli nie poprzedza ich wiara. Wszystkie twoje uczynki są twoimi duchowymi synami, lecz pośród nich wiara jest twoim pierworodnym. Ktokolwiek w ukryciu pragnie dóbr drugiego, niszczy wewnętrzną wiarę. Bez wątpliwości, najpierw będzie on posłusznym naśladowcą przez oszustwo a nie przez dobroczynność, tak jakby kochał tego, którego spadkobiercą chce zostać. Mówi, że kocha człowieka, którego śmierci pragnie i tym stawia się w rzeczywistości właścicielem jego dóbr, mając nadzieję, że ten człowiek nie pozostawi własnego spadkobiercy.

12) Bracia, to prowizoryczne przeciwstawienie dziesięciu przykazań dziesięciu plagom, powinno sprawić, że będziemy ostrożni, byśmy mogli pewnie posiadać dobra w zgodzie z Bożymi prawami. Myślę tu o naszych wewnętrznych dobrach, które są przechowywane w skarbcu sumienia. Są to skarby, których żaden złodziej, ani rabuś, czy nikczemny sąsiad, nigdy nie zabierze, gdzie nie trzeba obawiać się rdzy ani moli. Zaprawdę, to są prawdziwe bogactwa, a mianowicie: dobre sumienie, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość i trzeźwość; ktokolwiek jest nimi wypełniony, jest bogaty nawet wtedy, gdy umiera nagi podczas katastrofy morskiej. Jeżeli sumienie będzie zważać na te prawdy i z pomocą Pana będziecie chcieli unikać zła i czynić dobro, będziecie ludźmi Boga. Wtedy będziecie uwolnieni od niesłusznego prześladowania Egipcjan, to jest od duchowej niesprawiedliwości i szczęśliwe dojdziecie do ziemi obiecanej; z pomocą naszego Pana, któremu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM