Św. Cezaria Młodsza

Święta Cezaria Młodsza

 

Święta Cezaria Młodsza była następczynią Świętej Cezari ( zwanej Większej lub z Arles ). Prawdopodobnie była dalszą krewną lub siostrzenicą Świętego Cezarego z Arles. Dzięki niepospolitym zaletom swego umysłu i serca okazała się znakomitą kontynuatorka dzieła Świętego rodzeństwa. Ona po śmierci biskupa Cezarego z Arles zadbała o to, by sporządzono jego biografię (dzięki niej mamy obecnie życiorys Świętego Cezarego.)

 

Ze swego klasztoru uczyniła cos w rodzaju ośrodka wydawniczego: troszczyła się o sporządzanie licznych kopii mów Cezarego i Augustyna oraz tekstów pisma świętego, mszałów, lekcjonarzy. Zmarła ok. 560 r.

 

Wzorem swego imiennika i patrona Świętego Cezarego z Arles ukochała Pismo święte, tak o nim mówiąc:

Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus Chrystus nauczał przez swoje słowa i to co wypełnił przez swoje czyny.